Teknoloji Devleri Metaverse İçin Güçlerini Birleştiriyor!

Meta, Microsoft, Nvidia, Unity, Sony gibi teknoloji devlerinin de dahil olduğu 37 şirket, yazılım ve terminoloji standartları oluşturmak ve birlikte çalışabilir bir Metaverse altyapısı oluşturmak için Metaverse Standartları Forumu oluşturuyor.

Teknoloji Devleri Metaverse İçin Güçlerini Birleştiriyor!

Meta, Microsoft, Nvidia, Unity, Sony gibi teknoloji devlerinin de dahil olduğu 37 şirket, yazılım ve terminoloji standartları oluşturmak ve birlikte çalışabilir bir Metaverse altyapısı oluşturmak için Metaverse Standartları Forumu oluşturuyor. 

Metaverse uzun bir süredir var olmasına rağmen geçtiğimiz yıl, özellikle Facebook'un Ekim 2021'de Meta adıyla yeniden markalaşmasıyla çok daha fazla dikkat çekmişti.

Daha fazla teknoloji şirketi sanal ve artırılmış gerçeklik ürünleri geliştirdikçe sektör standardı oluşturma ihtiyacı da gittikçe artmaya başladı. Tam da bu nedenle 21 Haziran tarihinde geliştiricilerin platformlar arası çalışmasını kolaylaştırmayı ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Metaverse Standards Forum, yani Metaverse Standartları Forumu duyuruldu.

Forumda Meta, Microsoft, Epic Games, Adobe, Nvidia, Sony, Unity, Qualcomm, Huawei gibi bazı büyük oyuncular bulunuyor. Ancak, halihazırda son kullanıcı "Metaverse" ürünleri üreten Niantic, Apple, Roblox ve Snapchat gibi bazı şirketlerin eksikliği göze çarpıyor.

Pragmatik, eyleme dayalı projelere odaklanacağını belirten Forum, prototip oluşturma, hackathon, plugfest ve açık kaynaklı araç oluşturma gibi etkinliklere atıfta bulunarak amacının "Metaverse standartlarının test edilmesini ve benimsenmesini hızlandırmak, aynı zamanda tutarlı terminoloji ve dağıtım yönergeleri geliştirmek" olduğunu açıkladı.

Metaverse Standartları Forumu, AR/VR, yapay zeka, makine öğrenimi ve benzeri teknolojiler üzerinde çalışan ve kar amacı gütmeyen bir konsorsiyum olan Khronos Group öncülüğünde kuruldu. Khronos, 2016’da Metaverse Standartları Forumu’na benzer adı bulunan ve VR API'ları için bir standart belirlemeye çalışan, Google, Nvidia, Epic Games ve günümüzde Meta'nın bir parçası olan Oculus gibi şirketlerin de olduğu VR Standartları Girişimi’ni kurmuştu.