Hibrit Öğrenme Nedir?

Harmanlanmış öğrenme, geleneksel analog eğitimin modern dijital teknolojilerle birleşimidir. En geniş kapsamıyla harmanlanmış öğrenme, öğrenme sürecine bilgisayar laboratuvarları, etkileşimli tahtalar ve eğitsel yazılımlar gibi yardımcı donanım ve yazılımların entegre edilmesidir.

Ocak 19, 2022 - 11:01
Şubat 23, 2022 - 12:39
Hibrit Öğrenme Nedir?

Hibrit öğrenmenin en iyi tanımlarından birisi şu şekildedir: Öğretmenin aynı anda hem yüz yüze, hem de online olarak dersi öğrencilere anlatmasına dayalı öğretim yaklaşımı. Bu nedenle hibrit öğrenme, daha geniş bir yaklaşım olan harmanlanmış öğrenmenin bir parçasıdır. Bu tanımın yanında çok saygın farklı kaynaklarda bile şaşırtıcı sayıda rakip tanım vardır.  

Harmanlanmış eğitim ve harmanlanmış eğitim modelinin eğitimin geleceğindeki rolünü kavramak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Hibrit öğrenme tam olarak nedir? Eğitimde yeni bir terim olarak hibrit öğrenmenin net bir tanımın olmaması şaşırtıcı olmamalıdır. Bu terim etrafta çokça tartışılıyor. Yani şu çok açık ki değişen eğitim alanında bu kavramın öğretmen ve öğrenciler için önemi büyük. Ancak hala cevaplanması gereken pek çok soru bulunuyor.

Hibrit öğrenme harmanlanmış öğrenme midir? Cevap evetse, neden ikisi için farklı terimler kullanıyoruz? Cevap hayırsa, onları farklı yapan ne? Hibrit öğrenmenin kaç tane farklı tanımı var? Bu kavram hala o kadar yeni ki uzmanlar arasında bile çok az fikir birliği vardır.

Bununla birlikte, çok fazla araştırma ve düşünceden sonra, hibrit öğrenme için uygulanabilir bir tanım ve harmanlanmış öğrenmeden nasıl farklı olduğuna açıklık getireceğiz. 

Harmanlanmış Öğrenme Nedir?
Harmanlanmış öğrenme, geleneksel analog eğitimin modern dijital teknolojilerle birleşimidir. En geniş kapsamıyla harmanlanmış öğrenme, öğrenme sürecine bilgisayar laboratuvarları, etkileşimli tahtalar ve eğitsel yazılımlar gibi yardımcı donanım ve yazılımların entegre edilmesidir. Bununla birlikte çoğunlukla harmanlanmış öğrenme, sınıf içi dersleri desteklemek için çevrimiçi olarak kendi kendine çalışmayı dahil etmeye yönelik daha yeni bir uygulamaya atıfta bulunmak için kullanılır.

Hibrit öğrenme genellikle harmanlanmış öğrenme ile eş anlamlı olarak görülse de bu pek de doğru değildir.

Hibrit Öğrenme Nedir?
Hibrit öğrenme, aynı anda hem yüz yüze hem de online olarak ders işleme uygulamasına verilen addır. Fiziksel sınıf ve sanal öğrenme alanlarını birbirine daha yakın bir şekilde daha eksiksiz bir eğitimde birleştirmeye odaklanan bir tür harmanlanmış öğrenimdir. Başka bir deyişle hibrit öğrenme, aynı anda hem fiziksel hem de uzaktan gerçekleşen senkronize bir öğrenme biçimidir.

Bununla birlikte, hibrit öğrenmenin kesin tanımı hala kaynağa göre değişmektedir.

Hibrit Öğrenmenin Diğer Tanımları
Hibrit öğrenme nispeten yeni bir terim olduğundan dolayı "Hibrit öğrenme nedir?” diye sorulduğunda ortaya çıkan bir görüş birliği henüz yoktur. Bu nedenle bireylerin veya kurumların bu terimle ne demek istediğini belirlemek çok kafa karıştırıcı olabilir.

Bu nedenle saygın kaynaklar tarafından kullanılan diğer birkaç tanımı göstermek istedik.

Yüz yüze ve Çevrim içi
Ortaya çıkan yaygın bir ifade, hibrit öğrenmenin harmanlanmış öğrenmeyle "örtüştüğüdür''. Bu durumda ikisi arasındaki temel fark, hibrit öğrenmenin hem yüz yüze hem de çevrimiçi öğrenmeye odaklanmasıdır.

Pedagoji
Hibrit öğrenmeyi tanımlamanın bir başka yolu da hibrit öğrenmenin bir dizi süreç veya prosedürden ziyade bir pedagoji veya öğretim stratejisi olmasıdır. Bu nedenle hibrit öğrenme, harmanlanmış öğrenme şemsiyesi altında yer alan çok çeşitli öğretim stratejileri için temel sağlayan bir ideolojiyi temsil eder.

Harmanlanmış Öğrenme bir uygulama veya süreci tanımlarken, Hibrit Öğrenme birtakım farklı bu uygulama ve süreçleri tanımlamaya yardımcı olan metodolojik bir yaklaşımdır. Harmanlanmış Öğrenme taktiksel iken, Hibrit Öğrenme stratejiktir.

Çeşitlilik
Bazı kaynaklar hibrit öğrenme yaklaşımını, benimsenebilecek teknolojik gelişmeler yelpazesinde bir nokta olarak görmekte. Bu tanımın takip ettiği gelişim yelpazesi genellikle aşağıdaki ana noktaları takip eder:

  • Sadece geleneksel öğretim yöntemlerine dayanan yüz yüze dersler. Bu yöntemler bazı teknolojileri içerebilir, ancak bunlar öncelikle fiziksel bir sınıfa monte edilen cihazlarla olacaktır.
  • Harmanlanmış öğrenme, sınıf içi öğretimi desteklemek için çevrim içi öğrenmeyi kullanan bir modeldir, ancak yine de esas olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin öğretim süresinin çoğunda fiziksel olarak sınıfta olmalarını esas alır.
  • Hibrit öğrenme ise, öğrencilerin zamanlarının yarısını çevrimiçi, kalan yarısını da fiziksel sınıfta öğrenmek için geçirdikleri bir eğitim modelini tanımlar.
  • Sadece çevrimiçi, adı üstünde tümüyle çevrimiçi olan bir dersi ifade eder.

Eş Anlam Olarak Hibrit Öğrenme
Daha da kafa karıştırıcı olan konular hakkında ise, Çevrimiçi Öğrenim Konsorsiyumu'ndan Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'na kadar pek çok saygın kuruluş, harmanlanmış öğrenmeyi ve hibrit öğrenmeyi aynı şey olarak ele alır.

Hibrit Öğrenme, Harmanlanmış Öğrenmeden Ne Şekilde Farklıdır?
Hibrit öğrenmenin tanımı ve harmanlanmış öğrenmeyle olan ilişkisi konusundaki tüm kafa karışıklığıyla birlikte, ne bakımdan farklı olduklarını belirlemek önemlidir. Bazı uzmanların bu kavramları eş anlamlı veya başka şekillerde eşdeğer görmesine rağmen bizim anlayışımız bir kapsam meselesidir.

Harmanlanmış öğrenme dijital teknolojileri, özellikle web tabanlı öğrenme araçlarını birleştiren tüm eğitimi kapsar. Hibrit öğrenme, özellikle aynı anda canlı ve uzaktan öğretilen senkronize dersleri ifade eder.

Bu, hibrit öğrenmenin, ters-yüz edilmiş sınıflar ve ölçek büyütme gibi metodolojileri de içeren kapsamlı bir konu olarak harmanlanmış öğrenme yaklaşımının bir parçası olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, her hibrit öğrenme harmanlanmış öğrenmedir, ancak her harmanlanmış öğrenme hibrit öğrenme değildir.

Hibrit Öğrenme Neden Bu Kadar Önemli?
Hibrit öğrenme, daha önce de belirttiğimiz gibi geleceğin eğitim manzarasının bir parçası olacaktır. COVID-19 salgınının bir sonucu olarak eğitimciler hem mevcut durumda hem de gelecekte belirli bir miktarda esnekliğin gerekli olduğunu fark ettiler.

Yüz yüze öğretim, öngörülebilir gelecekte eğitimin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Etkili eğitimin yalnızca küresel bir felaket gibi aşırı koşullarda değil, günlük hayatta da uğrayabileceği kesintilere yanıt vermek için birden fazla kanal oluşturma ihtiyacını açıkça görüyoruz. Hibrit öğretim, öğrenmeyi farklı yeteneklere sahip kişiler için daha erişilebilir hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitimcilerin uzak bölgelere erişmesine olanak tanıyor, öğrencilerin uzun süreli devamsızlıklarda bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor ve hem eğitimcileri hem de öğrencileri en yeni iletişim teknolojileriyle tanıştırıyor.

Son Düşünceler
EdTech ve hibrit öğrenme, diğer etkili eğitim uygulamaları büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe bütünsel bir eğitim yaklaşımının bir parçası olacaklardır. Hibrit öğrenme ve daha geniş kapsamda harmanlanmış öğrenme, geçmişte ve salgın ortamında acil durum önlemleri olarak anılmışlardır, ancak gelecek yıllarda öğretme ve öğrenmenin temel dayanakları haline gelmeleri muhtemeldir.

Bununla birlikte hibrit öğrenmenin ne kadar yakın zamanda sahneye çıktığı göz önüne alındığında bu dönüşümün tam olarak ne anlama geldiğini kestirmek anlaşılır bir şekilde hala zordur.