Oyunlaştırma: Şirketlerin Kalbini Kazanan Yeni Rekabet Stratejisi

Günümüz iş dünyasında oyunlaştırma, kurumsal başarının temel bir itici gücü haline geldi. Müşteri beklentilerinin sürekli değiştiği, çalışanların motive edilmesinin ve elde tutulmasının her zamankinden daha zor olduğu bu rekabetçi ortamda, oyunlaştırma yöntemleri şirketlerin ön plana çıkmasını ve rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. Müşterileri sadık ve etkileşimli hale getirmek, çalışanların performansını artırmak ve eğitim süreçlerini daha etkili hale getirmek için oyunlaştırmanın adaptasyonu, iş dünyasının kaçınılmaz bir ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, şirketler oyunlaştırmanın gücünü kavrayarak başarıya ulaşma yolunda önemli bir adımlar atıyorlar.

Oyunlaştırma: Şirketlerin Kalbini Kazanan Yeni Rekabet Stratejisi

ABD Firmalarının %61'i Artık Oyunlaştırmanın Gücünü Kullanıyor.

Hiç çocuklarınızdan bir angarya işler yapmasını istediniz mi? Ayaklarını sürümeye başladıklarında, olayı daha çekici hale getirmek için oyuna çevirdiğiniz oluyor mu hiç? Heyecanlarının bir anda nasıl arttığına dikkat edin? Yetişkinler de hemen hemen aynıdır. Biz yetişkinler de meydan okumaya, rekabete, övgüye veya ödüle bağlı olduğumuzda görevlere çok daha olumlu yanıt veririz. Bu insan doğasıdır. Bir çubuktaki meşhur havuç gibi, dışsal motivasyon da katılımı ve üretkenliği artırmada oldukça etkilidir. Girişimci ve deneyim tasarımcısı Yu-kai Chou, bir aktiviteyi başarılı bir şekilde oyunlaştırmak için insan motivasyonunun sekiz "temel dürtüsünden" en az birini kullanması gerektiğini söylüyor:

 • Epik yapıda anlam ve çağrı
 • Gelişim ve başarı
 • Yaratıcılığın ve geri bildirimin güçlendirilmesi
 • Sahiplik ve hakimiyet hissi
 • Sosyal etki ve ilişki
 • Kıtlık ve sabırsızlık
 • Öngörülemezlik ve merak
 • Kayıp ve kaçınma

En iyi şirketler bundan yararlanır ve çalışanlarından daha fazlasını elde etmek veya müşteri katılımını artırmak için teknolojiyi kullanır. Bu, oyunlaştırma olarak bilinir: insanların davranışlarını dürtmek amacıyla oyun mekaniğinin günlük etkinliklere uygulanması.

Oyunlaştırmanın Faydaları

Oyunlaştırmanın gücünü araştırmalar da bizlere çok açık gösteriyor. Çalışanların %90'ı oyunlaştırmanın onları iş yerinde daha üretken hale getirdiğini açıkça ifade ediyor. Çalışanlar, oyunlaştırılmış bir iş deneyimi ile ortalama olarak %48'lik bir katılım artışı elde ediyor. Oyunlaştırmayı süreçlerine dahil eden kuruluşların karlarında rakiplerine göre yedi kata kadar artış görüldüğü bildiriliyor. Oyunlaştırmanın kesin etkileri çok büyük. 500 işletmeyle yapılan bir anket, çalışanların %30'unun oyunlaştırmanın bir sonucu olarak bağlılığın arttığını hissettiğini ortaya koydu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ABD şirketlerinin çoğunluğu (%61) artık çalışanlarını eğitmek için oyunlaştırma dinamiklerini kullanıyor.

Oyunlaştırma Unsurları

Aşağıdaki beş madde başarılı ürünlerde görülen en yaygın oyun öğelerini oluşturur:

Amaç

Bu, bir arayış için özel olarak seçildiğiniz ve kendinizden daha büyük bir şeye katkıda bulunduğunuz hissini uyandırır. Genellikle anlatı yoluyla iletilir.

İlerleme

Bu, engelleri aştığınızın ve hedefinize yaklaştığınızın göstergesidir. Genellikle noktalar, seviyeler ve ilerleme çubukları şeklini alır.

Baskı

Harekete geçme aciliyeti, kaybetme korkusu veya artık geri dönemeyeceğiniz hissi yaratır. Geri sayım sayaçları, seriler ve eylem halindeki baskı hissi buna örnektir.

Pozisyon

Bu, başarılarınızı sergilemenin ve akranlarınız/diğer oyuncularla, örneğin rozetler ve lider tabloları kullanarak karşılaştırmalar yapmanın bir yoludur.

Oynat

Bu eğlenceli unsurdur! Zevk, kişiselleştirme ve keşif gibi şeylerle aşılanır.

Oyunlaştırma, hedefler, statü, topluluk, eğitim ve ödüllerle bağlantılıdır ve bu şekilde öğrenme gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılır. Bunun harika bir örneği Duolingo'dur. Bu uygulama, günlük dersleri tamamlamak için seriler vererek ve gerektiğinde cesaretlendirerek dil öğretmek için oyunlaştırmanın gücünden yararlanır. Çizgiler bir alev simgesiyle temsil edilir ve kullanıcı o gün için rozet hedefine ulaşmazsa alevi söner ve galibiyet serisi ortadan kalkar. Duolingo'daki birçok lider, uygulamanın yaygın başarısını oyunlaştırma özelliklerinin dahil edilmesine ve yürütülmesine bağlıyor.

Potansiyel Tuzaklar

Oyunlaştırmayı bir organizasyona dahil ederken yapılan en büyük başarısızlık, kötü planlamadır. Oyunlaştırma girişimlerinin %80'inin aşağıdaki nedenlerle bir kuruluşun hedeflerini karşılamada başarısız olduğu tahmin ediliyor:

 •         Zayıf planlama
 •         Tasarım eksikliği
 •        Yaratıcılık eksikliği
 •        Anlam/amaca uygun olmayan öğrenme

Öğrenme çözümleri, tüm bunlar göz önünde bulundurularak tasarlanabilir, oyunlaştırmadan ve ilgili faydalardan yararlanırken aynı zamanda kurumsal bağlamda sıklıkla ihtiyaç duyulan ek desteği sağlar. Platformun ilgi çekici olmasını ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak için animasyonlar, sınavlar, günlük giriş noktaları, videolar ve makalelere bağlantılar kullanılarak e-Öğrenim yoluyla kişisel ve profesyonel gelişimi teşvik edecek şekilde tasarlanabilirler. Eğlenceli ve bilgilendirici olan yaklaşımlar öğrenmeyi ciddi ölçüde teşvik eder.

Kullanıcılar, eğitimlerinde gerçek hayatta yer alan senaryo örneklerinden yararlanır. Örneğin, bir kullanıcı bir liderlik kursu alıyorsa, ona mükemmel ve zayıf liderlik örneklerini gösteren senaryolar sunulabilir. Uygulamadan önce, bir eğitim ve gelişim uzmanı kuruluşunuz içinde bir keşif günü düzenleyerek mevcut yetenekleri ve stratejik hedefleri analiz edebilir. Bu analiz, neyin gerekli olduğuna bağlı olarak her birey, departman veya şube için öğrenme yollarını kurgulamak için kullanılabilir. Ayrıca, oyunlaştırma kurgularını denetlemesi için ekibinizden bir kişiyi uygulama başarı yöneticisi olarak görevlendirebilirsiniz. Tüm bunlar, tipik olarak engel görevi gören zayıf planlama ve tasarımla ilgili sorunları hafifletmeye yardımcı olur.

Açıkça görülüyor ki, oyunlaştırma artık yalnızca örgütsel Öğrenme ve Gelişime değerli bir katkı değil, aynı zamanda bir iş zorunluluğu. Etkileşimi artırdığı, üretkenliği artırdığı ve sonuç olarak kârı artırdığı kanıtlanmıştır.