Oyna ve Öğren: Oyunlaştırmanın Çalışan Eğitimindeki Gücü

Kuruluşlar, çalışanlarını meşgul etmek ve eğitmek için sürekli olarak yenilikçi yöntemler aramaktadır. Bu bağlamda, oyunlaştırma gibi güçlü yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu yazıda, çalışan eğitiminde oyunlaştırmanın kullanılması ile nasıl öğrenme sonuçlarının geliştirilebileceğini inceleyeceğiz.

Oyna ve Öğren: Oyunlaştırmanın Çalışan Eğitimindeki Gücü

Eğitim Katılımını Artırmak için Oyunlaştırma

Kurumsal eğitimde, geleneksel yöntemlere alternatif olarak daha ilgi çekici ve etkili yaklaşımların kullanılması giderek yaygınlaşıyor; bu bağlamda oyunlaştırma da önemli bir yer tutuyor. Oyunlaştırma, öğrenme deneyimini geliştirmek amacıyla oyun öğeleri ve mekaniklerini içerir. Çalışan eğitiminde oyunlaştırma, sadece öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda motivasyonu, katılımı ve bilginin akılda tutulmasını artırır. Bu makalede, öğrenme sonuçlarını geliştirmek, motivasyonu artırmak ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek amacıyla oyunlaştırmanın çalışan eğitiminde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini araştıracağız.

Öğrenmede Oyunlaştırma Nedir? 

Oyunlaştırma, çalışanların katılımını, motivasyonunu ve öğrenme kalıcılığını artırmak amacıyla oyun öğelerini, ilkelerini ve mekanizmalarını öğrenme ve eğitim programlarına entegre eden yenilikçi bir yaklaşımdır. Rekabet ve başarı arzusunu insanın doğasından alarak, geleneksel öğrenme yöntemlerini ve materyallerini etkileşimli ve eğlenceli öğrenme deneyimlerine dönüştürür. Oyunlaştırmanın gücü, öğrenmeyi eğlenceli, motive edici ve nihayetinde daha etkili hale getirme yeteneğinde yatmaktadır.

Neden Oyunlaştırma?

Oyunlaştırma, akıllı telefonlar ve mobil cihazların yaygın kullanımı sayesinde önemli bir büyümeye tanık oluyor ve çalışanların eğitim ve gelişiminde daha fazla fırsat sunuyor. İşte bazı istatistikler:

TalentLMS anketine göre çalışanların %89'u, oyunlaştırmanın işyerinde topluluk, amaç ve aidiyet duygusu getirdiğini belitti. Bu çalışanlar, oyunlaştırmanın kendilerini işyerinde daha üretken ve mutlu hissettirdiğini belirtiyor.

Zippia'nın 2023'te gerçekleştirdiği oyunlaştırma istatistiklerine göre, çalışanların %90'ı, oyunlaştırmanın işyerinde daha üretken olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Ayrıca, çalışanların %72'si oyunlaştırmanın kendilerini daha fazla görev yapmaya ve işte daha çok çalışmaya motive ettiğini ifade ediyor. Global 2000 şirketlerinin %70'i oyunlaştırmayı bir şekilde işlerine dahil ediyorlar.

BlueWeave Consulting tarafından yayınlanan bir pazar araştırması raporuna göre, küresel eğitim oyunlaştırma pazarı 2020 yılında 697,26 milyon dolar değerindeydi. Bu rakamın 2027 sonunda 4144,97 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Mordor endüstri raporuna göre genel oyunlaştırma pazarının büyüklüğü, 2024 yılında 15,43 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 2029 yılında ise bu rakamın 48,72 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çalışanların Öğreniminde Oyunlaştırmanın Gücü

Katılım Anahtardır

Kurumsal eğitim ve gelişimdeki temel zorluklardan biri, çalışanları her zaman öğrenme konusunda meşgul ve motive tutmaktır. Geleneksel eğitim yöntemleri genellikle çalışanların katılımı ve elde tutulması konusunda zorluk yaşar. Oyunlaştırma, bu zorlukların üstesinden gelerek daha sürükleyici ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sağlar. Çalışanlar, oyun benzeri bir ortama aktif olarak dahil olduklarında, bilgileri saklama ve bunları gerçek dünya senaryolarına uygulama olasılıkları daha yüksektir. Çalışanlar bir hedefe veya başarıya doğru çalıştıklarını hissettiklerinde, doğal olarak içerikle etkileşime geçme eğilimindedirler.

Oyun Yoluyla Öğrenme 

İnsanlar genel olarak oyun yoluyla öğrenme eğilimindedir ve oyunlaştırma, bu içgüdüsel süreçten yararlanır. Eğitsel oyunlar, çalışanlara karmaşık kavramları eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde keşfetme ve anlama fırsatı sunar. Bir süreci anlamak, yeni bir kavram öğrenmek veya yeni yöntem ve teknikleri keşfetmek olsun, oyunlaştırma öğrenmeyi eğlenceli ve keyifli bir deneyime dönüştürür. Eğitim ve gelişim uzmanları, puanlar, seviyeler, rozetler ve liderlik tabloları gibi oyun öğelerini kullanarak çalışanların dikkatini çeker ve belirli bir süre boyunca ilgilerini çeken dinamik ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturabilirler.

Erişilebilirlik ve Kullanıcı Dostu Tasarım 

Oyunlaştırılmış öğrenme materyalleri, teknolojik yeterliliklere bakılmaksızın tüm çalışanların erişimine açıktır. Oyunlaştırma, bir sonuca ulaşmak veya bir mücadeleyi kazanmak için çalışanların problem çözme ve karar verme becerilerini test eden, katılımcı merkezli bir deneyimdir. Mobil öğrenme, öğrenmeyi her yerde ve her zaman tamamlama esnekliği sunar. Bu nedenle oyunlaştırma ve mobil öğrenme, çalışanlarınıza öğrenme yolculuklarında ve eğitim deneyimlerinde kontrol sağlamak için ideal bir kombinasyondur. Ancak arayüzünün sezgisel, kullanıcı dostu olması ve çeşitli cihazlarla uyumlu olması, oyunlaştırmanın benimsenmesini teşvik etmek adına önemlidir.

İş Hayatı Uygulamaları, Simülasyonlar

Oyunlaştırma, teorik bilgi ile gerçek dünyadaki uygulamalar arasındaki boşluğu giderir. Oyunlar, çalışanların gerçek dünyadaki sonuçlardan korkmadan yeni becerileri ve kavramları deneyimlemeleri için güvenli bir alan sağlar. Bu, çalışanların risk alma ve hatalarından ders alma konusunda kendilerini güçlü hissettikleri bir deney ve yenilik kültürünü teşvik eder. Simülasyonlar ve senaryoya dayalı oyunlar, çalışanların öğrendiklerini pratik etmelerine olanak tanır. Bu deneyim onları iş rollerinde karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlar. Öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, anlayışı güçlendirir ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Kullanabileceğiniz Oyunlaştırma Stratejileri

Kuruluşların çalışanlarını eğitme biçimini değiştiren bazı oyunlaştırma stratejilerini burada bulabilirsiniz.

Puan Sistemleri ve Skor Tabloları

Oyunlaştırma, çalışanlar arasında rekabet ve başarı duygusu yaratmak için sıklıkla liderlik tablolarının ve puan sistemlerinin kullanımını içerir. En motive edici ilk beş oyunlaştırma öğesi; ödüller, rozetler, puanlar, skor tabloları ve seviyelerdir. Çalışanlar, eğitim modüllerini veya sınavları tamamlayarak puanlar kazanır, ilerlemelerini takip edebilir ve puanlarını çalışma arkadaşları ile karşılaştırabilir. Gerçek zamanlı ödüller aracılığıyla sağlanan tebrik mesajları veya sanal ödüller gibi olumlu pekiştirmeler, istenen davranışları güçlendirir ve çalışanları eğitimlerinde başarılı olmaları için motive eder.

Rozetler ve Sertifikalar

Tanınmak güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Oyunlaştırma, belirli kilometre taşlarını tamamlayan veya belirli becerilerde uzmanlaşan çalışanları ödüllendirmek ve görünür kılmak için rozetler, seviyeler ve sertifikalar içerir. Bu sanal ödüller, başarının somut bir kanıtı olarak çalışanların öğrenme yolculuğuna devam etme konusundaki güvenini ve motivasyonunu artırır. 

Senaryo Tabanlı Öğrenme

Kapsamlı öğrenme deneyimleri etkili eğitim için çok önemlidir ve senaryoya dayalı öğrenme tam da bunu sağlar. Oyunlaştırma, çalışanların bilgilerini risksiz bir ortamda uygulayabilecekleri gerçekçi senaryolar veya simülasyonlar sunar.

Hikaye Anlatımı

İnsanlar genel olarak hikayelere ilgi duyar ve oyunlaştırma, hikaye anlatımı unsurlarını eğitim modüllerine dahil ederek bu eğilimden yararlanır. Öğrenim içeriğini gerçek dünya senaryolarıyla birleştiren ilgi çekici bir hikaye veya anlatım geliştirin. İyi hazırlanmış bir anlatım katılımı artırır ve sunulan bilgi için bağlam sağlar. Etkileşimli anlatılar, rol yapma senaryoları veya dallara ayrılan hikayeler yoluyla olsun, çalışanların edinmesi gereken bilgive beceriker ilgi çekici ve akılda kalıcı bir şekilde sunulduğunda hatırlama ve uygulama olasılıkları daha yüksektir.

Takım Oyunu ve İş Birliği

Dostluk ve ekip çalışması duygusunu geliştirmek her işyerinde çok önemlidir. Oyunlaştırma, çalışanların ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığı, zorluklar ve takım yarışmaları sunar. Bu, olumlu bir çalışma kültürünüçalışanlar arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eder.

Çözüm

Dikkat aralıklarının daraldığı ve vasıflı işçilere olan talebin sürekli arttığı günümüz dijital çağında oyunlaştırma, çalışanların öğrenmesi ve gelişimi için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Öğrenmede oyunlaştırma, geleneksel eğitimi heyecan verici ve etkileşimli bir deneyime dönüştürme gücüne sahiptir. Kuruluşlar, oyunlaştırmayı eğitimlerine dahil ederek yalnızca sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda iş gücünü sürekli değişen iş ortamında başarılı olmak için gereken becerilerle donatıyor.