Harmanlanmış Öğrenmede Rotasyon Modeli

Harmanlanmış öğrenme, geleneksel yüz yüze öğretim yöntemlerinin yanı sıra çalışmak için hem çevrim içi hem de çevrim dışı eğitimi kullanır.

Harmanlanmış Öğrenmede Rotasyon Modeli

Harmanlanmış öğrenme, geleneksel yüz yüze öğretim yöntemlerinin yanı sıra çalışmak için hem çevrim içi hem de çevrim dışı eğitimi kullanır. Bu öğrenme türünün en popüler modellerinden biri, yüz yüze öğretimi çevrim içi öğrenmeyle birlikte uygulayan ve sıkı şekilde yapılandırılmış bir şekilde düzenlenen rotasyon modelidir. Rotasyon modelinin neden belirli avantajlar sunduğu ve bu modeli uygulamak için ne yapmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin.

Diğer harmanlanmış öğrenme modelleri gibi, rotasyon modeli de yüz yüze öğretimi kullanır, bu yöntem genellikle konferans salonlarında veya sınıflarda ve çevrim içi öğrenme şeklinde sunulur. Rotasyon modelini diğer harmanlanmış öğrenme biçimlerinden farklı kılan şey, iki eğitim sunum yönteminin her biri için sabit ve planlanmış bir zaman çizelgesine sahip olmasıdır. Başka bir deyişle öğrencilerin sınıfta doğrudan sahip oldukları zamana tamamlayıcı olarak, benzer bir sürenin çevrim içi eğitim olarak planlanmasıdır.

Harmanlanmış Öğrenmede Rotasyon Modeli Nedir?
Bu modelde, yüz yüze ve çevrim içi öğrenmede ne kadar zaman harcanacağına öğretmen bizzat karar verir. Bununla birlikte öğrencilerin bir öğrenme yönteminden diğerine önceden belirlenmiş bir temelde dönüşümlü olarak değişmesi, harmanlanmış öğrenmenin rotasyon modeline adını veren noktadır. Bazen tamamen fiziksel sınıfta, bazen yarı online veya tamamen online, sanal bir sınıf kurulumunun parçası olarak sunulan harmanlanmış öğrenmenin sonuç olarak, rotasyon modelini takip ettiği düşünülmez.

Rotasyon modelini farklı kılan şey olan zaman çizelgesine dayalı yaklaşımın, eğitim profesyonellerinin bu yaklaşımı benimserken çok az esnekliğe sahip oldukları anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Aslında, rotasyon modelinin uygulanmasının, örneğin öğrencilerin bireysel ders alırken proje çalışması için küçük gruplar halinde ve sırayla çalıştığı istasyon rotasyonu gibi birçok yolu vardır.

Sözde ters yüz edilmiş sınıf yaklaşımı, örneğin sınıfta belirli bir konu üzerinde çalıştıktan sonra daha sonraki öğrenci çalışma grupları belirlenmeden önce ve bulgularını sınıfta sunmadan önce öğrencilerden evde kendi çevrim içi araştırmalarını yapmalarını isteyerek rotasyon modelinin himayesi dahilinde de çalışabilir. Tekrar belirtmek gerekirse bu yaklaşım müthiş bir esnekliğe imkan tanır. Öğrenciler, öğretmenlerinden video destekli eğitim modülleri alabilir veya Google for Education gibi diğer çevrim içi kaynaklardan kendi araştırmalarını yapabilir.

Sonuç olarak, rotasyon modelinin dengeli rotasyon planlamasına verilen önemin ötesinde onu tanımlayan üç ana özelliği vardır. Birincisi, çevrim içi öğretimin öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanacak olmasıdır; bu, büyük sınıf ortamlarında her zaman uygulanabilir olmayan bir şeydir. İkinci bileşen, küçük gruplarda işbirliğine dayalı çalışmanın öğretmenler tarafından teşvik edilecek olmasıdır. Sonuncusu ise, hem bağımsız hem de işbirliğine dayalı öğrenmenin rotasyon modelinde yer alacak olmasıdır.

Rotasyon Modelinin Faydaları Nelerdir?
Harmanlanmış öğrenmenin rotasyon modeliyle ilişkilendirilen birçok fayda arasında, temel bir bilgisayar veya tablet ile çalışma becerisine sahip tüm öğrenci türlerine uygun olması vardır. Modelin birincil amacı, okul çağındaki çocukları IT becerileri konusunda eğitmek değil, kendi cihazlarını bir öğrenme aracı olarak bilgi öğrenmek için kaynakları kendi başlarına elde edebilmeye veya öğretmenlerinin kendileri için belirlediği modüller veya oyunlar aracılığıyla kullanmaya teşvik etmektir. Bu nedenle bu model orta öğretim seviyesinden lisansüstü dersleri alan öğrencilere kadar geniş bir ölçekte kullanılabilir.

Rotasyon modelinin en önemli avantajlarından biri, öğrencilerin her rotasyonda farklı öğrenim deneyimlerinden yararlanmalarına izin vermesidir. Bu, sırf değişim olsun diye sınıftaki vakitlerini diğer öğrenmelerinden ayırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere işbirliğine dayalı öğrenme arasında daha bağımsız çalışma yöntemlerine geçiş yapma şansı verir. Bazı eğitimciler, bunun öğrencileri daha fazla teşvik ettiğini ve kendi hızlarında çalışmalarına izin verdiği için yalnızca bir yaklaşımı izleyen öğrencilere kıyasla daha iyi öğrenme çıktısı elde etmede yardımcı olabileceğini savunuyor.

Ek olarak, modelde tercih edilen bireyselleştirilmiş yaklaşım, öğretmenlerin eğitim programlarını spesifik ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olur. Sınıf öğretimi zorunlu olarak daha büyük öğrenci gruplarına sunulsa da çevrim içi öğeler özelleştirilebilir ve özelleştirilmelidir de. Bu, yüz yüze öğretim oturumları sırasında sınıfın dikkatini kaybetmeden yüksek başarılı öğrencilere daha esnek öğrenme elementleri sunulabileceği anlamına gelir. Aynı şekilde, geri kalan öğrenciler, öğretmenlerinin seçtikleri çevrim içi eğitim modüllerinde uygun adımları atması durumunda çoğu zaman diğer öğrencilere yetişebilirler.

Rotasyon Modeli Nasıl Uygulanır?
Harmanlanmış öğrenmenin rotasyon modelinde öğrencilerin çevrim içi ders materyaline erişmek için internete bağlanabilen bir cihaza ihtiyacı olacak. Çevrimdışı cihazlar kullanılabilmesine rağmen ağa bağlanabilen cihazlar iki nedenden dolayı daha çok tercih edilir: Birincisi, ağa bağlı cihazlar öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışırken gerekli olan çalışmalarını ve fikirlerini paylaşmalarına izin verir ve ikinci olarak, öğrencilerin çalışmalarını öğretmene iletmelerine ve öğretmenlerin bunları sonraki derse kadar değerlendirmelerine olanak tanır.

Rotasyon modelini uygulamak için yalnızca ucuz bilgisayar ekipmanına ihtiyaç vardır ve bunu - gerekirse - imkan dahilinde sadece akıllı telefonlar varsa bile uygulamak mümkündür. Bununla birlikte, yazılım seçimi, öğrencilerin sahip olabileceği tüm işletim sistemleriyle uyumlu olması gerektiği için çok önemlidir. Ayrıca, ders seti yazılımı, öğrenciler tarafından teslim edilebilecek ve öğretmen tarafından kolayca değerlendirilebilecek bir ödev sistemine sahip olmalıdır, aksi takdirde rotasyon modeli tam olarak uygulanamayacaktır.

Rotasyon Modeli Üzerine Son Düşünceler
Harmanlanmış öğrenmenin rotasyon modeli, öğrenciler için geleneksel eğitim sunum yöntemlerinden beklentilerinin çoğunu karşılayacak şekilde zaman çizelgesine oturtulmuş bir yapı sağlar. Bununla birlikte, öğretmenlere kurslarını uygulamak için yüksek düzeyde uyarlanabilirlik sağlar. Harmanlanmış öğrenmeye dengeli bir yaklaşım sağlar ve daha önce hiç çevrim içi öğrenme sunmamış eğitim kurumlarında bile nispeten ucuz ve benimsenmesi kolay bir yaklaşımdır.