Uzaktan Çalışma Ortamında Sürekli Öğrenme Kültürünü Göz Ardı Etmeyin

Bugünün liderleri yeni sorumluluklara sahip. Bir çok lider uzaktan kişileri işe almak ve ekiplerini desteklemek zorunda kalıyor. Ayrıca, belirsizlik ve anlaşmazlık zamanlarında liderlik, ekip oluşturma, iletişim ve karar verme becerilerini sergilemek için yeni yollar bulmak zorunda kaldılar. Günümüzde şirketler, liderlerinin şu anda ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerilere sahip olduğundan emin olmalıdır. Çalışanlar da yetkinliklerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için beklemek istemiyorlar. Çalışanlar hem profesyonel gelişim hem de kişisel memnuniyet için öğrenmek ve büyümek istiyorlar.

Uzaktan Çalışma Ortamında Sürekli Öğrenme Kültürünü Göz Ardı Etmeyin

Çevik bir çalışana sahibi olmak için, hem teknik hem de davranışsal yetkinliklerin gelişimini desteklemek, şirketlerin başarısının önemli bir parçası haline geldi. Şirketler rekabet gücünü ellerinde tutmak için dönemsel olarak yetenekleri geliştirmek yerine çalışanların sürekli olarak öğrenmelerini sağlamalıdır.

Çoğu kuruluş artık tamamen uzaktan veya hibrit çalışma ortamlarına uyum sağladı. Yüz yüze çalışmaya devam eden organizasyonlar için bile, zaman zaman uzaktan çalışabilme yeteneği bir avantajdan çok bir beklenti haline gelmiş durumda. Bu yeni ortamda, şirketler eğitim ve geliştirme stratejilerini, çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar onlar için uygun bir formatta nasıl sunabilirler?

Dijital Kütüphaneler Eğitim ve Gelişimi Nasıl Artırıyor?

Geleneksel Eğitim ve Gelişim yaklaşımı genellikle sınıf içi eğitim, bire-bir koçluk veya işbaşı eğitim yoluyla gerçekleşir. W.L. Gore & Associates şirketinin küresel liderlik geliştirme başkanı olan Amy Bladen Shatto, şirketinin eğitim ve gelişim konusundaki uzmanlığıyla bilindiğini ve başlangıçta sanal öğrenmeye karşı tereddüt ettiklerini ve sürecin çevrimiçi ortamda iyi bir şekilde aktarılmayacağından endişe ettiklerini söylüyor. Daha sonra şirket, uzaktan öğrenmenin avantajlarını fark ediyor.

Uzaktan öğrenme, bire-bir veya birçok kişiye yönelik öğrenimle sınırlı olmak zorunda değil. Uzaktan öğrenme, çalışanların kendi hızlarında, kendi ilgi alanlarındaki konularda kendi seçimlerini yaptığı öğrenme fırsatlarını içeriyor. Sıklıkla, bir organizasyondaki tüm seviyeleri ve rolleri kapsayan Eğitim ve Gelişim fırsatları sunmak zor oalbiliyor. Dijital bir kütüphane bu konuda sizlere yardımcı olan bir araç olarak konumlanıyor.

Örneğin, OverDrive Professional, özel ilgi alanlarına dayalı olarak seçilen özel bir e-kitap ve sesli kitap koleksiyonu sunar—yanı sıra dergiler, videolar ve şirket belgeleri de içerir. Bir dijital kütüphane, organizasyonlara iş, BT ve muhasebe alanlarında teknik yetkinliklerin geliştirilmesi ve yeniden kazanılması için kitaplar sunar; aynı zamanda liderlik, iş yeri ilişkileri ve iletişim gibi davranışsal yetkinlikler, çeşitlilik, eşitlik ve delegasyon girişimlerine ve zihinsel sağlık konularına yönelik araçlar da sunar—bu alanlar bazen iş gereksinimlerinin önceliklendirilmesi nedeniyle sanal ortamlarda göz ardı edilebilen alanlardır.

Bir siber güvenlik şirketi olan Rapid7, uzaktan çalışan kadrosunu daha iyi desteklemek için bir dijital kütüphane kullanıyor. Rapid7'nin Kıdemli İnsan Kaynağı Geliştirme Uzmanı Katie Almanzan, başlangıçta COVID-19 salgını sırasında geçici olarak uzaktan çalışanlar için eğitimi yaklaşım yeniden yapılandırdı.

Katie Almanzan "Bizim için büyük değişiklikler üç ana başlık altında toplandı: erişilebilirlik, esneklik ve bağlantı" diyor.

Çalışanlar dünya genelinde nerede olurlarsa olsunlar tüm öğrenme materyallerine erişim sağlamalılar. Ayrıca, çalışanlar uygun olduğu zamanda öğrenme esnekliğine ve daha az izole hissetmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyacı karşılamak ortak etkinlikler veya paylaşımlı okuma seansları gibi aktiviteler de planlanabilir.

Geleneksel eğitim ve gelişim yöntemleri, uzaktan çalışan ekiplerin bu temel özelliklerini dikkate almaz. Dijital öğrenme fırsatlarını sunmak ve çeşitlendirmek artık şirketler için bir avantajdan ziyade gereklilik halini aldı.

Birçok organizasyon etkili uzaktan çalışmaya geçişi başarılı bir şekilde yönetti. Ancak bu geçiş sırasında çalışan gelişim fırsatları göz ardı edildiyse, onları odak noktasına getirme zamanı geldi.