Şirket Çalışanlarınızı Yaşam Boyu Öğrenen Bireyler Haline Nasıl Getirebilirsiniz?

Şirket Çalışanlarınızı Yaşam Boyu Öğrenen Bireyler Haline Nasıl Getirebilirsiniz?

Yaşam boyu öğrenen bireylerden oluşan şirketler, dinamik sektörlere daha hızlı uyum sağlamakta ve pazarlar için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu yazıda, öğrenmenin neden kurumsal bir öncelik olması gerektiğinden ve çalışanları nasıl yaşam boyu öğrenen bireyler haline getirebileceğinizden bahsedeceğiz.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim Neden Yöneticilerin Önceliği Olmalıdır?

Yöneticilerin L&D'yi (Eğitim ve Gelişim) sürekli bir öncelik haline getirmesinin hem yönetici hem de çalışan açısından birkaç nedeni vardır.

 • Öğrenebilme ve değişime uyum sağlayabilme yeteneği, köklü şirketler için iş dünyasındaki başarının özünde yer almaktadır. Aksi takdirde yeni şirketler daha önce fark edilmeyen ihtiyaçları ve pazarları belirleyip hizmet verecek ve köklü olarak tabir ettiğimiz bu firmaların yerini alacaktır.
 • Şirketlerin dönemsel değişimlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmak için çalışanların sürekli gelişimi kritik öneme sahiptir. COVID-19 salgını, bunun en son ve en somut örneğidir. Tökezleyen ekonomiler, toplumsal çalkantılar, afetler, depremler, salgınlar - hepsi tahmin edilmesi imkansız olan ve her an gerçekleşebilecek olaylardır. Yaşam boyu öğrenenler olarak tabir edilen çalışanlar, değişen durumları hızlı bir şekilde tanıyabilen, öngörülemeyen olaylara rağmen uyum sağlayabilen ve başarılı olabilen nitelikli çalışanlar anlamına gelmektedir.
 • Yaşam boyu öğrenen çalışanlar işlerine daha bağlı olma eğilimindedir. Öğrenmeyi işin doğal bir parçası olarak gören şirketler, daha yüksek çalışan bağlılığından yararlanırlar
 • Yüksek seviyede çalışan gelişimi ve kurumsal eğitim, rakiplerinden ayrışmak için yarışan şirketler arasında önemli bir farklılaştırıcı faktör haline hızla gelmektedir. Potansiyel çalışanlar, yaşam boyu öğrenmeye değer veren şirketler için çalışmak istemektedir. Sağlıklı bir öğrenme ortamına sahip şirketlerde çalışanlar, daha yüksek memnuniyet ve iş ortamı mutluluğuna sahip olduklarını belirtmektedir.
 • Geçmişte şirketler yüksek performans gösteren kişileri işe almaya çalışmışlardır. Ancak işe alma ve işten çıkarma masrafları sürdürülemez hale gelmiş, çalışanlar arasında sağlıksız bir iş kültürü gelişmiştir.

Çalışanların bakış açısına göre bireylerin yeni beceriler, bilgi ve yetenekler öğrenmeye devam etmek istedikleri ve buna ihtiyaç duydukları açıktır. Bu yüzden insanlar sağlıklı bir öğrenme ortamını teşvik eden ve öğrenme isteklerine cevap veren işverenleri tercih etmektedirler.

Üniversite derecelerinin önemlidir, fakat bireyin mesleki başarısı için esas olan şey yaşam boyu öğrenmedir. Dünya değişmeye devam ederken bu süreçte hızla gelişen ekonomik ve teknolojik aksaklıkların tek çözümü öğrenmedir.

Şirketinizde Yaşam Boyu Öğrenme Kültürünü Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Yöneticiler, çalışanların şirket içi öğrenme hakkında ne düşündüklerini dinlemelidir. Çalışanlar, öğrenim programlarındaki konseptleri nasıl uyguladıkları ve nelerde başarısız olup tekrar denedikleri hakkında kendi aralarında konuşurlar. Yöneticiler, çalışanların bu konular hakkında konuşmadıklarını gözlemlerse veya çalışanların “bu eğitim için zamanım yok” gibi terimleri kullandıklarını duyarlarsa onların yaşam boyu öğrenme kültürüne sahip olmadıklarını anlayabilirler.

Yaşam boyu öğrenme kültürü oluşturmak için ise yöneticiler olarak şunları yapmalısınız:

 1. Öğrenmeyi kurumsal bir öncelik haline getirin. Kurumsal strateji ve hedefler, öğrenmeyi vurgulayan ve gerektiren maddeler içermelidir.
 2. Öğrendiklerini kullanan ve uygulayan çalışanları fark edip ödüllendirerek çalışanlara öğrenmenin önemi ve değerini gösterin.
 3. Çalışanlara öğrenebilecekleri formal ve informal ortamlar oluşturun.
 4. İş akışında meydana gelen öğrenme fırsatları yaratın.
 5. Çalışanlara öğrenmeyi öğretmek için L&D departmanlarına yatırım yapın. Çoğu çalışan, beceri kazanmak için ihtiyaç duydukları bilgileri direkt olarak elde etmeye alışkındır. Yaşam boyu öğrenme kültürünü kazanan çalışanlar öğrenmelerini yönlendirir, sahiplenir, öğrenme için hangi seçeneklerin mevcut olduğunu ve bunları en etkili şekilde nasıl kullanacaklarını anlar.
 6. Kurumsal becerilere ve gelecekteki pazar ihtiyaçlarını temel alarak çalışanların kısa ve uzun vadeli mesleki hedeflerine yaklaşmalarına yardımcı olacak öğrenme yolları oluşturun.
 7. Öğrenme davranışlarını modelleyin ve öğrenme süreç ve araçlarının geliştirilmesinden faydalanın.

Yaşam Boyu Öğrenen Çalışanlardan Oluşan Bir Şirket

ABD Deniz Kuvvetleri'ndeki terfi sürecini oluşturan birçok gereklilikten birinin kitap okuma listesine sahip olmak olduğunu biliyor muydunuz? Bu gereklilik, Deniz Kuvvetleri'nin içindeki ve dışındaki birçok uzman tarafından örnek olarak gösterilmektedir. ABD Deniz Kuvvetleri'nin eski komutanı Jim Mattis, “Yüzlerce kitap okumadıysanız, işlevsel olarak okuma yazma bilmiyorsunuz ve yetersizsiniz demektir, çünkü kişisel deneyimleriniz sizi tek başına ayakta tutacak kadar fazla değildir.” demiştir. Bu, Deniz Kuvvetleri'nde yaşam boyu öğrenmenin vazgeçilmez bir özellik olduğunu göstermektedir. Okumanın değerine ek olarak, şirketler yaşam boyu öğrenenlerden oluşan bir çalışan grubu oluşturmak için aşağıdaki uygulamalardan yararlanabilirler:

 1. Öğrenme alışkanlıkları oluşturan hatırlatıcı içerikler için mikro öğrenme seçenekleri sağlayın.
 2. Öğrenmenin geleceği sınıfta değildir, iş yaparken o işi daha iyi yapmanın yollarını keşfetmektedir. Şirketlerin iş akışında öğrenme fırsatları sağlamaları gerekmektedir.
 3. Liderlerin istenen davranışlarda rol model olmaları gerekir. Yani siz de öğrenin, çalışanlarınızla öğrendiklerinizi paylaşın ve öğrenme sürecinde çalışanlarınızla aktif işbirliğinde bulunun.
 4. Bir eyleme mantıklı yaklaşarak riskleri hesaplayan, hatalarından öğrenen ve başarısızlıklarında moral bozmayan çalışanları ödüllendirin.
 5. Öğrenmeyi ödüllendirin. Formal veya yarı formal eğitim ve öğretim programlarını tamamlayanları ön plana çıkarın.
 6. Öğrenmenin işin bir parçası olduğu bir kültür oluşturun. Bu şekilde çalışanlarınız öğrenmeyi işlerine ek bir yük olarak görmeyeceklerdir.
 7. Öz yönetimli öğrenme ve sosyal öğrenme gibi informal öğrenme yollarını teşvik edin.
 8. Öğrenmeyi ilginç hale getirin ve eğitim ve öğrenme seçenekleri üzerinde farkındalık yaratın.
 9. L&D ekibini öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde değiştirin.

Son Düşünceler

Yaşam boyu öğrenenler, dinamik durumlara ve gelişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı adapte olabilmektedir. Sektörleri kökten değiştirebilecek yenilikleri ortaya çıkarmaya daha yeteneklidirler. Yaşam boyu öğrenen çalışanlardan oluşan şirketler ise günümüzün değişken iş ortamı karşısında daha başarılı, karlı ve kırılganlığa karşı dayanıklı olacaklardır.