LMS'in Oryantasyon Sürecindeki Rolü

Bu yazıda LMS'in oryantasyon sürecindeki rolüne daha yakından bakacağız.

LMS'in Oryantasyon Sürecindeki Rolü

Oryantasyon İçin LMS Kullanmak

Ortantasyon sürecinde Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) kullanmak, yeni çalışanların şirkete dahil edilmesine, eğitimine, değerlendirilmesine ve sorunsuz entegrasyonuna yardımcı olur. Bu süreç, çalışanların yeni rollerine mümkün olan en iyi şekilde girmelerini ve başlangıç döneminde en az engelle karşılaşmalarını sağlamak için çok önemlidir.

Oryantasyon, yeni işe alımları hızlandırmak, yeni çalışanlara ihtiyaç duydukları bilgileri hemen sağlamak ve işin ilk aşamalarında ne bekleyeceklerine dair bir zaman çizelgesi vermek için bir şans olarak görülmelidir. Düzenli personel işe alım operasyonları, yıpranma oranlarının yüksek olduğu sektörlerde sıkça yürütülmektedir. İnsanları sürekli eğitmek için zaman, para ve çaba gibi önemli kaynakları harcamak efektif değildir.

Yeni işe alım yapmak maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olabilir. Ayrıca yeterli hazırlık ve uygulama olmadan etkinliğini kaybeder. Yanlış onboarding uygulamaları, yeni çalışanların çalışma ortamı veya kültürüyle başa çıkmasında zorluklara yol açabilir.

Yeni işe alınan personel uygun şekilde eğitilmemişse, muhtemelen yaptığı iş de etkilenecektir. Yani yanlış veya eksik onboarding, strese ve finansal kayıplara neden olabilir. Oryantasyon eğitiminin verimsiz olması durumunda yeni çalışanların uyum sürecini tamamlayamama olasılığı da vardır. Bu da motivasyon kaybına yol açabilir ve çalışanların şirkette kalıp kalmamasını etkileyebilir.

Bununla birlikte onboarding programları doğru bir şekilde organize edilip yürütüldüğünde yeni çalışanların entegrasyonu sorunsuz hale gelir. LMS ile onboarding prosedürü ile yeni çalışanlarda uyum ve güven oluşturmak çok daha kolay hale gelmiştir. LMS ile onboarding bu faydaların yanı sıra çalışanların verimliliğini artırmaya ve şirket hakkında olumlu bir algı yaratmaya da yardımcı olur. Şirketinizdeki çalışan eğitimine günümüzde yapabileceğiniz en iyi iyileştirme kurumsal bir LMS kullanmaya başlamaktır.

LMS ile Oryantasyon'un Uygulama Alanları ve Faydaları Nelerdir?

LMS, onboardingin yanında çok farklı işler için de kullanılır. Bunlardan bazılarına değinelim:

1. Uygun Maliyetlidir

Eğitim içeriğinizi ek ücret olmadan kolayca üretebilir ve dağıtabilirsiniz. Ulaşım, fiziksel alan gibi masraflardan kurtulabilirsiniz.

2. Ön Bilgi Sağlar

Yeni iş bulmak kolay değildir. Ayrıca bir projeye başlamadan önce her zaman araştırılması gereken bir ton bilgi bulunur. Bir şirketin misyon beyanı, temel değerleri, iş tanımları ve yazılımının nasıl kullanılacağına dair talimatlar, kurumsal LMS’te kaydedilip yeni çalışanlarla paylaşılabilir.

3. Şirket Kültürü Oluşturur

İstatistikler, birinci sınıf onboarding deneyimi yaşayan çalışanların %68'inin şirkette üç yıl veya daha uzun süre kalma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şirketlerin işe alım stratejisi her zaman kurum kültürünün bir parçasıdır, ayrıca yeni çalışan üzerinde iyi bir izlenim bırakma şansı sunar.

4. Yeni İşe Alımların Anında Değerlendirilmesi

Bir şirket, işe alınan kişinin pozisyon için uygun olmayabileceğini ne kadar erken fark ederse yerine yeni birisini bulmak o kadar az maliyetli olacaktır. Yeni çalışanın performansının, gelişiminin ve genel potansiyelinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, insan kaynakları için daha iyi bir stratejidir.

5. İzleme ve Raporlama

İzleme ve raporlama, bir önceki maddeyle örtüşen önemli LMS yetenekleridir, ancak şirkete kapsamlı raporlama ve analitik ile çalışanların öğrenme kapasitesi ve yeni materyallerle başa çıkma yetenekleri hakkında sürekli olarak bilgi sağlar.

6. Hedefli Eğitim

LMS, hem yeni hem de deneyimli çalışanlara yeni bilgi ve beceriler kazandırılması için gerekli bilgileri içeren eğitimler tasarlamak için kullanılabilir.

Sonuç

Çalışanların işe alınmasında kurumsal LMS kullanılabilir. İK süreçlerinin dijital formata uyarlanması kolaydır. LMS platformunu kullanarak tüm gerekli evrak işlerini ve verileri yükleyebilir, bunları yeni işe alınan personele kolayca ulaştırabilirsiniz. LMS, çalışanların kurallar ve düzenlemeler, yönergeler, çalışan el kitapları, yazma şablonları gibi çeşitli işe alım belgelerine kolayca erişmelerini sağlar.