Hibrit Öğrenme Neden Kurumsal Eğitimin Geleceği Olacak

COVID-19 salgını, geleneksel çalışma ve eğitim düzenini de kalıcı olarak etkiledi.

Hibrit Öğrenme Neden Kurumsal Eğitimin Geleceği Olacak

COVID-19 salgını, geleneksel çalışma ve eğitim düzenini de kalıcı olarak etkiledi. Bu olağanüstü durum, eğitimcileri hibrit öğrenme modellerinin okullardaki uygulanabilirliğini keşfetmeye zorladı. Uzaktan öğrenme ve online dersler artık yeni normal haline geldi.

İleriki dönemde çok kuşaklı bir işgücünde Z kuşağı baskın hale geldikçe şirketler bu yeni nesil yetenekleri çekmek, onları eğitmek ve üretkenliği sağlamak için modern işyeri ortamlarını gözden geçirmek zorunda kalmaya başlayacak. Hibrit öğrenme deneyimimiz bize bunun o kadar da zor olmadığını söylüyor, değil mi? Tam olarak değil.

Hibrit Öğrenme, Harmanlanmış Öğrenme Modelinden Hangi Konuda Farklıdır?

Hibrit öğrenme, sadece öğrenme kaynaklarını sanal bir platformda kullanmakla ilgili değildir. Her iki model de özelleştirilmiş eğitim çözümlerinin kullanışlı, verimli ve uygun maliyetli biçimleri olsa da, aralarında ince ve önemli farklar vardır.

Hibrit Model ve Harmanlanmış Öğrenme Modeli Arasındaki Benzerlikler 

 • Öğrencilerin ilgisini çekmek için kaynaştırma etkinlikleri, bilgi kontrol testleri ve anketleri kullanırlar
 • Hem fiziksel, hem de sanal ortamda öğrenmeyi sağlarlar
 • Senkron ve asenkron öğrenme olanaklarıyla esnek bir yaklaşım kullanırlar
 • İşbirlikçi etkinlikler, sunumlar, soru-cevap ve beyin fırtınası oturumları için hem ders içi, hem de ders dışı zamanı kullanırlar
 • Geri bildirim elde ederler

Hibrit Model ve Harmanlanmış Öğrenme Modeli Arasındaki Farklar

 1. Öğretim yöntemi: Harmanlanmış öğrenme modeli hem ders dışı hem de ders içi öğrenmeyi birleştirmeyi amaçlar; hibrit öğrenme modeli ise ders içi ve ders dışı öğrenme arasında dengeli bir yaklaşım izler
 2. Çevrimiçi materyal: Harmanlanmış öğrenme modelinde çevrimiçi materyal yüz yüze eğitim oturumunu tamamlayıcı konumdadır; hibrit öğrenme modelinde ise çevrimiçi materyal fiziksel iletişimin yerini alır
 3. Ek kaynaklar: Harmanlanmış öğrenme modelinde kaynaklar dersleri zenginleştirici araçlar olarak kullanılırken, hibrit öğrenme modelinde dersleri direkt olarak kaynaklar yönlendirir.

Neden Hibrit Öğrenme Modelini Benimsemeliyiz?

Dijital yerliler (Z kuşağı), çalışma ortamları üzerinde muhtemelen daha fazla kontrol talep edeceklerinden dolayı esnek bir çalışma ortamı oluşturmak şirketler için giderek daha önemli hale gelecektir. Aylar süren uzaktan çalışma sürecinde daha fazla üretkenlik ve verimliliğin nihai olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden yöneticilerin gerektiğinde çalışanlara bire bir destek sağlaması için çalışanların ofiste dönüşümlü olarak bulunacağı evden çalışma temelli bir sistemi desteklemeleri gerekecektir. Günümüzde özelleştirilmiş eğitim çözümleri ve hibrit modelin uygulanması, işgücünün evrimi, refahı ve sürdürülmesi için daha da önemlidir.

Çok Kuşaklı Bir İşgücü için Hibrit Öğrenme Modelini Nasıl Uygulayabiliriz?

Öncelikle iş eğitiminin hangi bölümünün yüz yüze oturumlarla en iyi şekilde sunulabileceğini belirlemeliyiz. Örneğin, geri bildirim yüz yüze veya sesli/görüntülü konferans yoluyla verilebilir. Tüm çalışanların ve liderlerin gelecek için aynı vizyonu paylaşmalarını sağlamak için bazı teknikleri uyarlamalıyız. Hem yöneticiler hem de çalışanlar hibrit modelin uygulanmasını sağlayabilir.

Yöneticilerin Yapması Gerekenler

 1. Şirketinize düzenli olarak mentorluk hizmeti sağlayın
 2. Mental sağlığın öneminin farkına varın
 3. Uzaktan ve ofiste çalışanları entegre edin
 4. Çalışanlardan geri bildirimler isteyin ve onları gözden geçirin
 5. Bilgi güvenliğini sağlayın
 6. Ofis alanınızı yeniden tasarlayın
 7. Şirket içi değerlerinizi ve kültürünüzü gözden geçirin

Çalışanların Yapması Gerekenler

 1. İzole hissetmemek için informal ve sosyal buluşmalara katılın
 2. Beceri boşluklarını geliştirmek ve kapatmak için dijital eğitim isteyin
 3. İşin içine dahil olmuş ya da daha bilgili hissetmek için yüz yüze toplantı önerilerinde bulunun
 4. Evde özel bir çalışma alanı oluşturun ve sağlık ve güvenlik standartlarını sağlayın
 5. Kopukluk ve hoşnutsuzluk hissinden kaçınmak için yöneticilerle temas kurun
 6. Etkili iletişim kurma yeteneğinizi geliştirin
 7. İşleri hızlandırmak için destek sunun
 8. Rutin ofis görevlerine dahil olun
 9. Sorunları çözmek üzere yöneticilerle görüşün

Z Kuşağını Hibrit Bir Ortamda Nasıl Yönlendirebiliriz?

Forbes'a göre esneklik, liderler için sonsuz sanal toplantı ve ekonomik zorluk döngüsünün içinde kritik bir beceridir. Şu anki zaman, çalışanları ve müşterileri sözleşmelerin yerine tercih etme zamanıdır. Z kuşağına mentorluk için özel stratejiler şunları içerebilir:

 • Finansal teşvikler sunun
 • Daha büyük işleri yönetilebilir parçalara ayırın
 • Öğrenme üzerine duygusal yatırımı teşvik edin
 • Rekabet gücünü artırmaya yönelik başarılarını fark edin

Sonuç

Eskiden bir işe girdiğimizde yöneticiler neredeyse her zaman ulaşılabilir olurlardı. Bize motive eder, korkularımızı ve endişelerimizi giderirlerdi. Bilişsel hazırlığımızı, sosyal ve duygusal IQ'muzu hissederler ve kurumsal öğrenme yolculuğumuza yardımcı olacak bir yol haritası hazırlarlardı. Ancak Z kuşağının bu liderlik özelliklerini sanal olarak tecrübe etmesi gerekecek. Bu yıllar, onların kurumsal yaşamlarını biçimlendiren yıllar olduğundan, Z kuşağının mentorları ve meslektaşları olarak onlarla bağlantı kurmak için ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor. Günümüzün son derece rekabetçi ve VUCA odaklı iş ortamında Z kuşağı bireylerinin onlara rehberlik etmemize ihtiyaçları vardır.

Zaman, hibrit bir işgücü için hibrit bir çalışma alanı oluşturma zamanıdır. Zaman, eğitimi daha akıllı hale getirme zamanıdır.