E-Öğrenmede Oyunlaştırma Sektörün Geleceği mi?

E-öğrenmeye yeni bir soluk getiren e-öğrenmede oyunlaştırma yaklaşımı, sektörde ön plana çıkıyor ve birçok şirkette aktif olarak kullanılıyor. O halde oyunlaştırmanın ne olduğuna ve e-öğrenmeye olan faydalarına gelin birlikte bakalım.

E-Öğrenmede Oyunlaştırma Sektörün Geleceği mi?

Oyunlaştırma, E-Öğrenmenin Geleceğinde Önemli Bir Yere Sahip

E-öğrenme kavramı son yıllarda büyük değişim geçirdi. Her yaş grubundan kullanıcı ve e-öğrenme meraklısı, e-öğrenmenin animasyonlara dayalı etkileşimli öğrenmeden çeşitli uygulamalara kadar birçok faydasını deneyimledi. E-öğrenme sektörüne olumlu bir değişiklik getiren bir başka ilginç gelişme ise oyunlaştırmanın e-öğrenmeye entegre edilmesidir.

BlueWeave Consulting'in yaptığı bir araştırma, oyunlaştırmanın sektörde moda bir kelime haline geldiği dönemde, yani 2020 yılında oyunlaştırma pazarının 697,2 milyon dolar değerinde olduğunu ve 2027 yılına kadar 4,1 milyar dolar değere ulaşması beklendiğini ortaya koymuştur. Buna rağmen E-öğrenme start-up'ları ve mevcut markalar, oyunlaştırmanın öğrenmenin geleceğini nasıl değiştirebileceğine dair yeni bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor.

Pandeminin tüm eğitim kurumlarını hibrit öğrenmeye zorlaması, oyunlaştırma kavramı için bir katalizör görevi gördü. Etkileşimi artırma ihtiyacı, eğitimcilerin özellikle oyunlaştırılmış öğrenmeyi e-öğrenmeye dair gelişmiş bir yaklaşım olarak görmelerini sağladı. O döneme kadar e-öğrenmedeki oyunlaştırma fikri, etkileşimli öğrenmeyi teşvik etmek için video oyunu gibi bir düzen veya arayüz kullanmaktan ibaretti.

Bu yazıda, oyunlaştırmanın E-öğrenme sektörüne ihtiyacı olan yenilikleri nasıl getirebileceğini vurgulamaya ve aynı zamanda uzaktan öğrenmede oyunlaştırma kullanımına dayalı çeşitli senaryoları vurgulamaya çalışacağız.

E-Öğrenmede Oyunlaştırılmış Öğrenmeyi Anlamak

Pandemi sırasında eğitim sektöründe eğitim sunmaya devam etme önceliğinden dolayı ön sıralarda hep inovasyon fikri yer aldı. Kullanıcıların programlama dillerine olan ilgilerini keşfetmelerine yardımcı olan gelişmiş öğrenme modüllerinden ücretsiz abonelik modellerine kadar bütün eğitim platformlarına olan talepte patlama yaşandı. Ebeveynler özelinde ise öğrenmeyi teşvik edebilecek teknolojilere yatırım yapma fikri de inovasyonda benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Ayrıca, AI ile kişiselleştirmenin tanıtılması, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) gibi yeniliklerin de eğitimde kullanılmasını tetikledi.

1. İnovatif Öğrenme

Oyunlaştırma, e-öğrenme sektöründeki inovasyonun geleceğidir. AI, Büyük Veri, bulut teknolojisi, IoT (nesnelerin interneti), mobil öğrenme ve VR'ın tanıtılması gibi özellik ve yenilikler, oyunlaştırılmış öğrenmeyi zenginleştirme potansiyeline sahiptir. Bu da kullanıcıların öğrenme sürecine ilgi duymalarını sağlamak için okullarda oyun tabanlı öğrenme yöntemleri uygulamaya teşvik eder. Ek olarak oyunlaştırma, kullanıcılara hayal güçlerini kullanma şansı verdiği için eğitim kavramlarının pratik uygulama şansını arttırır. İşlenen konunun gerçek dünyadaki uygulamalarına daha ayrıntılı bakış sağlaması nedeniyle oyunlaştırılmış uygulamalar öğretmenlerin kullanıcılara rehberlik etmesini kolaylaştıracaktır. Daha da önemlisi oyunlaştırma, E-öğrenme çözümlerinin pazarlanmasına yardımcı olurken, insanların çok boyutlu teknolojilerdeki uygulamaların etkisi hakkında fikir edinmelerine yardımcı olabilir.

2. Konfor ve Etkileşim

Öğrenme sadece okulla sınırlı değildir. Profesyonelleri eğitmekten gençleri eğitmeye kadar birçok alt dalı bulunan eğitim alanındaki uygulamalarda oyunlaştırılmış öğeler kullanmak, öğrenmeyi daha ilgi çekici bir etkinlik haline getirmeye yardımcı olabilir. Bu tür unsurlar genellikle sınavları, bulmacaları, senaryo tabanlı soruları veya kullanıcıların öğrenmesi gereken konuların grafiksel gösterimi şeklinde olur. Ayrıca, e-öğrenme şirketlerinin öğretmenlerin ve koçların takip edilmesi kolay öğrenme alanları yaratmalarına yardımcı olması önemlidir. Kullanıcılar için hoş bir öğrenme deneyimi yaratmaya yardımcı olmak için, eğitmenlere eğlenceli unsurları teorik öğrenme ile dengeleme konusunda kapsamlı bir rehberlik sağlanmalıdır, bu da oyunlaştırma ile takip edilmesi oldukça kolay bir iştir.

3. Katılım ve Rekabet

Sektör uzmanları ve hatta eğitimde oyunlaştırmayı henüz kullanmamış insanlar arasında oyunlaştırılmış öğrenmenin kullanıcı katılımını artırmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna dair bir inanç vardır. Bununla birlikte, oyunlaştırma aynı zamanda onu kullanmaktan kaçınan veya eski eğitim yaklaşımlarının değerine inanan tüm öğrenme platformları için sürekli bir rekabet tehdidi oluşturmaktadır. Fakat oyunlaştırma kullanıcılar için eğlenceli, ilgi çekici ve rekabetçi bir ortam yaratma potansiyeline sahiptir. Örneğin, uygulamalarda VR kulaklıkları gibi teknolojilerin kullanılması, daha bütünsel ve pratik bir öğrenme ortamı yaratarak uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaratmaya yardımcı olabilir.

4. Oyunlarla Dersler

Oyunlaştırma söz konusu olduğunda, e-öğrenme şirketleri daha iyi konsantrasyon yetenekleri ve bilişsel dayanıklılığa sahip kullanıcıları daha fazla öğrenmeye teşvik etme şansına sahip olurlar. Dahası oyunlaştırma, gerçek dünyadaki durumları daha eğlenceli ve çözülebilir hale getirmeye bile yardımcı olur. Öğrenme, her şeyden önce kullanıcılara yenilikçi ve ilgi çekici öğrenme süreciyle ilham vermekle ilgilidir. Oyunlaştırma, en zor konular için bile ilgili çekici görselleştirilmiş öğeler sunarak kullanıcılara yardımcı olabilir.

5. Oyunlaştırılmış Öğrenme ile Ödüller

E-öğrenme sektörünün oyunlaştırılmış öğrenmeye yatırım yapması gerekliliğinin bir diğer önemli nedeni, bir öğrenme modülünü öğrenmek için gereken süreyi optimize etmektir. Kullanıcılara oyunlar ve görsellerle stresten kaçınmak ve verdikleri zamana değdiğini hissettirmek için uygulamayla etkileşime girebilecekleri bir zaman dilimi sunulabilir. Ayrıca, verilen öğrenme süresinde en fazla üretkenliği gösteren kullanıcılar, seviye atlama sertifikaları ile ödüllendirilebilir. En karmaşık ve zaman alıcı konular, oyunlaştırma kullanılarak öğretime akıllı bir yaklaşımla kullanıcılara sunulabilir.

E-Öğrenmede Oyunlaştırmanın Geleceği

Sonuç olarak, oyunlaştırma kavramının temel çalışma prensibi öğrenme platformlarının interaktifliğini bir üst seviyeye çıkarmaktır. Oyunlaştırma sadece kullanıcıların kolayca öğrenmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenmeyi daha keyifli bir süreç haline getirir. Kullanıcıların öğrenme döngüsü boyunca daha proaktif ve rahat olmalarına yardımcı olurken hata veya hata yapma korkusu olmadan öğrenme şansı verir. E-öğrenme sektörünün, oyunlaştırmanın entegrasyonuyla daha fazla gelir sağlaması ve büyüme elde etmesi çok muhtemeldir.

Dahası, gelişmiş öğrenme ortamı öğretmenlerin eğitimlerini daha fazla sayıda kullanıcıya sunmalarını kolaylaştırabilir. E-öğrenme ve oyunlaştırma, sektörde daha fazla büyümeyi sağladığı için yakın gelecekte birbirlerini tamamlamak için yapılmış konseptlerdir. Bununla birlikte, bu iki kavramı eşit şekilde bir araya getirmek, iyi planlanmış ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım uygulamayı gerektirir.

Özetle e-öğrenmede oyunlaştırma için başarıya giden yol, e-öğrenmeye akıllıca bir yaklaşım ile getirilen inovasyondan geçer. Öğrenmede oyunlaştırmayı etkileşimli ve takip edilmesi kolay hale getirebilirseniz, öğretmenler ve kullanıcılar için kullanışlı bir inovasyona imza atmışsınız demektir.