Yeni Çalışanlar İçin Oryantasyon Süreci Boyunca Yapılması Gerekenler

Kapsamlı bir oryantasyon süreci, çalışan işe başlamadan çok önce başlar ve çalışmaya başlamasından sonra da devam eder. Şirketinizin oryantasyon programını yeniden oluşturmak veya var olan programınızı gözden geçirmek için bu kontrol listesini kullanabilirsiniz.

Yeni Çalışanlar İçin Oryantasyon Süreci Boyunca Yapılması Gerekenler

Kapsamlı bir oryantasyon süreci, çalışan işe başlamadan çok önce başlar ve çalışmaya başlamasından sonra da devam eder. Şirketinizin oryantasyon programını yeniden oluşturmak veya var olan programınızı gözden geçirmek için bu kontrol listesini kullanabilirsiniz.

Yeni Çalışanlar İçin Kapsamlı Oryantasyon Sunmak

Bir çalışanın oryantasyonuna başlamak için ilk güne kadar beklerseniz çalışanın ihtiyaç duyabileceği birçok noktayı gözden kaçırabilirsiniz. Aşağıdaki kontrol listesi, yeni çalışanın işe başlangıç tarihinden önceki haftayı iyi kullanmanız için idealdir.

Oryantasyon İçin Kontrol Listesi

1. Teknik Kurulum Düzeni

·  Bilgisayar

·  E-posta hesabı

·  Kimlik kartı

·  Telefon numarası/dahili numara

·  Güvenlik erişim kodu

·  Sistem parolaları/oturum açma bilgileri (intranet, portal, role özgü platformlar ve yazılım)

·  Çalışma alanı kurulumu

2. İK Tanıtımı ve Yerleşme Süreci

·  İmza gerektiren belgeler (basılı kopya veya elektronik form)

·  Şirket el kitabı

·  Role özel referans belgeleri

·  Organizasyon şeması

3. İşe Özel Görevleri Yönetme

·  Oryantasyonu zamanlayın

·  Beklenen başarımların belirlendiği ilk gün/hafta/ay/90 günlük planlar oluşturun

·  İşe başlangıç saati, izin günler, konum, giyim kuralları, ulaşım, otopark, ilk günlerin önerilen iş listesi, getirmeleri gereken belgelerin/ekipmanların listesi gibi temel başlangıç öğelerinin olduğu bir kitapçık hazırlayın

·  Çalışma alanı kurulumunu çalışana gösterin ve açıklayın

·  İlgili iş arkadaşlarına yeni çalışanla ilgili işe başlangıç duyurusu gönderin

·  Yeni çalışan hakkında ekibi bilgilendirin (isim, rol, başlangıç tarihi, sorumlulukların özeti ve başlangıç sürecinde beklenen başarımlar)

·  Yeni işe alınan kişinin ilk günü için ihtiyaç duyacağı bilgileri toplayın

·  Teslim etmek üzere gerekli proje/hesap bilgilerini toplayın

·  Ekiple ilk gün öğle yemeği planlayın

İlk Gün

Yeni çalışan için ilk gün, dikkatlice planlanmadığında çok zor olabilir. Aşağıdaki öğeler, harika bir ilk izlenim yaratmaya ve yeni çalışanı başarıya hazırlamaya yardımcı olabilir.

1. Yeni Çalışanı Karşılama

·  Yeni çalışanla tanışın ve onu selamlayın

·  Yeni çalışanı ekibe tanıtın

·  Kilit çalışanları tanıtarak ofis turu yapın

·  Tüm güvenlik protokollerini gözden geçirin

2. Oryantasyon Süreci

·  Şirketin yapısını, vizyonunu, misyonunu ve değerlerini açıklayın

·  Çalışan el kitabını birlikte inceleyin ve temel politikaları vurgulayın

·  Gerekli çalışan evraklarını tamamlayın ve gözden geçirin

·  İlgili idari prosedürleri gözden geçirin

3. İşe Özel Bilgileri Gözden Geçirme

·  İş tanımı

·  Başarım zaman çizelgesi

·  Organizasyon şeması

·  Çalışan sorumluluklarının ana hatları

İlk Hafta

İlk günün ötesine uzanan planlı, yapılandırılmış oryantasyon süreci, ilk gündeki ivmeyi devam ettirmeye ve yeni çalışanın beklenen başarımları gerçekleştirmesine yardımcı olur.  İlk haftayı yapılandırmak ve yeni işe alınan kişinin kuruluşunuzdaki geleceğini belirlemek için aşağıdaki görevleri kullanın.

·  Bilgi ve deneyim boşluklarını belirleyin

·  Bu boşlukları doldurmak için bir eğitim planı oluşturun

·  İlk projeyi atayın ve projenin ana hatlarını belirtin

·  Yöneticiler, üst düzey yöneticiler, müşteriler, tedarikçiler/satıcılar ve yükleniciler/danışmanlar gibi birlikte çalışacakları kişilere tanıtın

·  Sistem ve yazılım eğitimi sağlayın

·  Tüm ekipmanın doğru çalıştığından emin olun

İlk Ay ve Sonrası

Yeni alışanların tamamen alışmasını sağlamak için işe alım sonrası altı ay kadar devam eden oryantasyon faaliyetleri planlamak iyi bir fikir olabilir. Aşağıdaki maddeler gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturabilir.

·  Haftalık "yapılacaklar" listesi oluşturmak için yeni işe alınan kişiyle birlikte çalışın

·  Gerektiğinde işe özel sürekli eğitim planlayın

·  Yeni işe alınan kişinin ilerlemesine bağlı olarak günlük veya haftalık olarak check-in toplantıları düzenleyin

·  Yeni işe alınan kişinin ihtiyaçlarına göre 30, 60 ve 90 günlük gelişim planları oluşturun

·  İşe alım süreci hakkında geri bildirim isteyin

 

Etkili oryantasyon, çalışanın yeni bağlantılar kurmasına, beklentilerini netleştirmesine ve şirketinizin çalışanın başarılı olmasını istediği mesajını iletmenize yardımcı olur. Yapılan yatırım, yeni çalışanların rollerine yatkınlığı ve şirkete bağlılığı arttıkça karşılığını verecektir.