Öğrenme Faaliyetlerinizi Tanıtmanın ve Görünürlüğü Artırmanın 9 Yolu

Hepimiz işlerimizde iyi performans göstermeye çalışırız ve başarılarımızın herkes tarafından fark edilmesini isteriz. Peki, bu çalışmalarımızı nasıl görünür kılacağımızı biliyor muyuz?

Öğrenme Faaliyetlerinizi Tanıtmanın ve Görünürlüğü Artırmanın 9 Yolu

Ekibinizin Öğrenme Faaliyetlerini Basit Yollarla Tanıtın

Faaliyetlerinizi ve çabalarınızı görünür kılmak için dokuz yöntemden bahsedeceğiz; böylece bu bilgiler kullanan diğer insanlar tarafından fark edilmesini sağlayabilir ve aynı zamanda bunları daha iyi takip edebilirsiniz. Bu çalışmalardan öğrenme ile ilgili olanlardan bahsedeceğiz, ancak bu kavramlar herhangi bir alanında kullanılabilir.

Görünürlüğü Artırın ve Ekibinizin Başarılarını Tanıtın

1.      Aylık Bülten

Bu yaklaşım, ekibinizin şirket genelinde devam eden veya tamamlanan güncellemeleri ve yürütülen çalışmaları sunmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda tüm departmanın faaliyetlerini daha görünür hale getirmekte de ekibe katkı sağlayacaktır. Ayrıca, organizasyon genelinde gerçekleşen veya gerçekleşmiş olan farklı etkinlikleri de tanıtmak mümkün olacaktır.

2.      Toplantı Güncellemeleri

Şirketin bir ekip toplantısı varsa, özel güncellemeleri, faaliyetleri ve projeleri sunmak ve aynı zamanda diğerlerini bu faaliyetlere dahil olmaya teşvik etmek için kullanabilirsiniz! Ayrıca, departman güncellemelerinizi ikiye bölebilirsiniz:

Genellikle yapılan görevleri/aktiviteleri sunun ve bunlar için ayrılmış özel bir zaman ayırın.

Yeni başlatılan eğitimleri tanıtmak için ayrı bir zaman ayırın; herkese nerede bulabileceklerini, tahmini süreyi, nasıl yardımcı olacağını vb. aktarın.

Bu, sizi bir ekip olarak tanıtmaya yardımcı olur, bu nedenle katkınız daha kolay bir şekilde tanınır ve şirketteki rolünüzle ilişkilendirilir.

Şirket İçinde Kendi "Markanızı" Oluşturun

Marka, sadece logolar ve isimler değil, aynı zamanda insanların departmanınızı nasıl gördüğüdür. Departmanınız neyle tanınıyor?

·        Uzmanlığınızla ilgili olarak,

·        Standartlaştırılmış süreçleriniz ve prosedürlerinizle ilgili olarak,

·        Nazik ve yardımsever ekip üyelerinizle ilgili olarak,

·        Takım rolü sorumlulukları konusundaki açıklığınızla ilgili olarak,

Bu tüm yönler, çabalarınız tanındığında ekip olarak yaptığınız işle birlikte görünür ve desteklenir hale gelebilir.

Ekibin Görev Tanımını ve Prosedürleri İçeren Bir Siteye Sahip Olması

Özel bir SharePoint/Drive/Intranet ağına sahip olmak, hem ekibin hem de tüm şirketin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ve aynı zamanda ekibinizin yaptığı tüm çalışmalara erişim sağlar.

Şirket İçi Etkinlikler

Şirket etkinlikleri, ekibinizin girişimlerinden bahsetme fırsatı sunar. Ekip üyelerinin bu tür etkinliklere katılması, birbirinizi daha iyi tanıma imkanı sağlar ve gelecekte diğer departmanlar veya paydaşlarla daha kolay iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Departmanınızın İç Etkinlikleri

Yılda bir kez etkinlik düzenleyebilirsiniz. Bu etkinlik, ekibinizin bilgi seviyesini artırmak amacıyla, ilgi alanınıza ilişkin farklı konular hakkında konuşmak üzere alanında uzman diğer kişileri davet ederek düzenlenebilir. Aynı zamanda bu etkinlikleri şirket içinde görünür kılabilir ve faaliyetleri ile girişimleri vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, diğer departmanlar da örneğinizi takip ederek aynı tür etkinlikleri düzenlemeye teşvik edilebilir.

Yıllık Rapor

Burada, tüm yıl boyunca yaptığınız yoğun çalışmaları bir araya getirme fırsatınız var! Bu raporu girişimlere ve genel aktivitelere ayırın, üst yönetim için değerli veriler sunun ve görselleştirin. Bunu yapmak, yaptığınız her şeyi tek bir belgede görünür hale getirmenin en iyi yoludur. Bir sonraki yıl için hedefler belirleyin ve bunları ekibinizle birlikte belirleyerek gelecek raporda kullanmak üzere ekleyin.

Özel Şirket Kanalları veya Forumlar

Bu platformlar hızlı güncellemeler sunar ve farklı konular üzerine yapılan iletişimleri içerir, böylece diğer çalışma arkadaşlarınız sürekli olarak departmanınızın büyüdüğünü, şirket üzerindeki etkinizi ve değerinizi görür.

Aylık İş Değerlendirmeleri veya Çeyreklik İş Değerlendirmeleri (MBR/QBR)

Ya aylık bir değerlendirme ya da çeyreklik bir değerlendirme, tüm şirketin departmanınızın ilerlemesini ve gelecekteki hedeflere ne şekilde yaklaştığını anlaması için oldukça faydalı olacaktır. Bu toplantılar üst yönetim tarafından düzenlenebilir ve herhangi bir ekibin başarılarını sergileme fırsatını sunabilir.

Bizim için önemli olan, ekip faaliyetlerimizi nasıl tanıtacağımızı ve satacağımızı bilmektir. Bu sadece diğerleri tarafından görülmek için değil, aynı zamanda şirketin değerine katkıda bulunmak amacıyla da önemlidir.