Öğrenme Ekosistemi: Geçmişi, Günümüz ve Geleceği

Bir ekosistemden bahsettiğimizde genelde aklımıza gelen ilk düşünce, belirli bir çevre düzeni veya bölgesinde uyum içinde yaşayan çeşitli türlerden oluşan biyolojik bir ekosistemdir.

Öğrenme Ekosistemi: Geçmişi, Günümüz ve Geleceği

Bir ekosistemden bahsettiğimizde genelde aklımıza gelen ilk düşünce, belirli bir çevre düzeni veya bölgesinde uyum içinde yaşayan çeşitli türlerden oluşan biyolojik bir ekosistemdir.

Öğrenme Ekosistemi

Bir ekosistemdeki unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak birbirleriyle etkileşime girmekte ve birbirlerini etkilemektedir. Daha geniş anlamda bir ekosistem, birbirini etkileyen, yani etkileşimli bir ortam oluşturan unsurların oluşturduğu grup anlamına gelmektedir. Ekosistemin güzel bir örneği Apple'ın iOS, Mac OS, iPhone, iPad, Mac Books ve birçok uygulamayı kapsayan ekosistemidir. Benzer şekilde bir üniversite de öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri, diğer personeli, kitapları, kütüphaneleri, spor kulüplerini vb. içeren bir ekosistem olarak düşünülebilir.

Öğrenme Ekosistemi Ne Anlama Geliyor?

Basit bir ifadeyle bir şirketin öğrenme ekosistemi, çalışanlarını, öğrenmek için kullanılan teknolojiyi, öğrenme için kullanılan içeriği, geçerli kültürü ve şirkette var olan stratejiyi kapsamaktadır. Öğrenme ekosistemindeki tüm unsurlar, bir kurumda gerçekleşen öğrenmeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Bir ortamda yaşayan birçok etkileşimli türe sahip biyolojik bir ekosistemde olduğu gibi, öğrenme ekosisteminde de yaşayan canlılara denk olarak insanlar ve içerikler, doğal kaynaklara denk olarak içeriği oluşturmak ve sunmak için kullanılan teknoloji, ve tabii ki de tüm çevreye denk olan öğrenme kültürü bulunmaktadır.

Benzerlik burada bitmiyor, yaşayan bir ekosistemin sağlıklı ya da kötü, kendi kendini idame ettiren ya da desteğe ihtiyaç duyan hallerde olabildiği gibi öğrenme ekosistemi de aynı şekilde olabilir. Bunun anlamı, bir şirketin, öğrenme ekosisteminin bozulmasına izin vermemek için onu iyi anlaması gerektiğidir.

Geçmişte öğrenme ekosistemi gayet basitti, çünkü sadece öğrenciler, eğitimciler ve içerikten oluşmaktaydı. Öğrenme teknolojisinin gelişmesi ve küreselleşmeyle birlikte günümüzdeki öğrenme ekosistemi, içerik, sunuş mekanizması ve tabii ki sosyal öğrenme, mikro öğrenme vb. gibi informal öğrenme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla çok sayıda seçeneğe sahip oldukça karmaşık bir yapı halini almıştır.

Günümüzün L&D (öğrenme & gelişim) liderlerinin, öğrenme davranışı üzerinde büyük etki yaratabilecek içerik ve teknolojinin insan zihniyle olan karmaşık etkileşiminin farkında olmaları gerekmektedir. E-learning'in ortaya çıkmasıyla birlikte öğrenme ekosisteminde geçmişten günümüze büyük bir paradigma kayması olmuştur. Öğrenme, öğretmen odaklı olmaktan içerik odaklı hale gelmiştir ve günümüzde öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemektedir.

Mevcut trendlere dayanarak öğrenme ekosisteminin geleceğine bir göz atalım:

Yetkinliğe Odaklanın
İş dünyasında bilgiden daha önemli olan nokta iş gücünün yetkinliğidir. Bu nedenle öğrenmenin ana odak noktası teorik bilgiden pratik iş yetkinliğine geçmektir.

Kişiselleştirme
Her bireyin kendine özgü öğrenme yolu ve yetenekleri vardır. İçeriğin kişiselleştirilmesi yavaş yavaş bir trend haline gelmeye başladı; ancak, alınması gereken çok yol var. Yakın gelecekte, özel bir müfredat ile öğrenme içeriğinin çok daha fazla kişiselleştirileceği dönemleri göreceğiz.

İyileştirilmiş İçerik
Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gelişmesiyle içerik iyileştirme de manuelden otomatiğe doğru evrilmeye başladı.Öğrenme Yönetim Sistemleri, öğrencilerin etkileşimine giderek daha akıllı ve duyarlı hale geliyor.

AR ve VR
Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçekliğin daha erişilebilir hale gelmesiyle, kişiselleştirmeyi en yüksek seviyeye çekmek için eğitim içeriklerinde AR ve VR sıkça kullanılmaya başlamıştır.

Giyilebilir Teknolojiler
Şüphesiz ki giyilebilir teknolojiler Öğrenme Deneyimi Tasarımında büyük rol oynayacaktır. Giyilebilir teknolojiler, kullanıcı davranışını anlamak ve öğrenme deneyimini bu doğrultuda özelleştirmek için kullanılacaktır.

Sosyal Bağlantı
İnsanlar sosyaldir, bu yüzden öğrenme de sosyal olmalıdır. Halihazırda sosyal öğrenmeye doğru önemli bir kayma var ve bu kayma gelecekte daha da hızlanacaktır.

Öz Yönetimli Öğrenme
Her zaman normal müfredatın ötesine geçmek isteyen yüksek motivasyonlu ve potansiyel öğrenciler vardır. Bu öğrencileri öz yönetimli öğrenmeyi keşfedebilirler ve modern Öğrenme Yönetim Sistemleri bu tip öğrenmenin başlangıç noktasıdır.

Sonuç

Öğrenme ekosistemi, şüphesiz ki önemli bir oranda gelişmektedir. Öğrenme artık bağımsız bir öğrenci-öğretmen-içerik etkileşimi değil, bundan çok daha fazlasıdır. Eğitim, doğru şekilde beslenmesi ve yönlendirilmesi koşuluyla, sürecin sonundaki çıktıyı gerçekten maksimize etme potansiyeline sahip, zenginleştirilmiş ve karmaşık bir mekanizma haline gelmiştir. Yalnız burada bir uyarıda bulunmak gerekir, kötü beslenmiş bir öğrenme ekosistemi, gelecekteki iş gücünün yeteneklerini şekillendirmede iyi beslendiğinde faydalı olduğundan çok daha zararlı bile olabilir.

Uzaktan eğitim sektörü, öğrenme ekosistemini şekillendirmede ve hem bireyler hem de şirketler için daha verimli hale getirmede kesinlikle büyük bir rol oynayacaktır.