Dijital Sınıflarda Video Kullanmanın Faydaları

Dijital sınıflarda video kullanma, farklı tipte öğrenciler için gayet faydalı olduğunu kanıtlayan ve çokça araştırılan bir konudur.

Dijital Sınıflarda Video Kullanmanın Faydaları

Dijital sınıflarda video kullanma, farklı tipte öğrenciler için gayet faydalı olduğu kanıtlanan ve çokça araştırılan bir konudur. Ücretsiz ve yüksek kaliteli videoların nispeten son zamanlarda erişilebilir olmasıyla birlikte videolar, harmanlanmış öğrenme ortamlarına müthiş bir katkı da sağlıyor. Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler, yani herkes videoların öğretim aracı olarak kullanılmasının etkili olduğundan hemfikir. Video yardımlı öğrenme uygulamanın tabii ki bir dizi yolu var.

Dersi ters-yüz edin veya ders materyali ''siz'' olun, seçenekleriniz neredeyse sonsuz. Sanal laboratuvarlardan oyunlara, dijital ders kitaplarından çevrim içi müfredata; dijital sınıflar gücünü videolardan alıyor. On yıllar boyunca, araştırmalar sınıfta video kullanımının faydalarını açıkça ortaya koydu. Daha gelişmiş teknolojilerle, dijital video içeriklerinin kullanımında patlama yaşandı ve faydaları daha fazla ortaya çıktı.

Dijital Sınıfların Yükselişi
Hayatlarımız, her zamankinden daha hızlı değişiyor. 20. yüzyılın ilk 20 yılında, bütün 19. yüzyıldakinden daha fazla teknolojik gelişme yaşandı. 21. yüzyıl için olan öngörü ise çok daha fazla. Bugünkü hızda devam edilirse bu yüzyılda 20.000 yıla eşit gelişme göreceğiz.

Eğitim de bu gelişmelerden nasibini alıyor ve almaya devam edecektir. Sınıf düzenleri, öğretim yöntemleri, sınav yöntemleri ve çok daha fazla alan gözlerimizin önünde değişiyor. Bu hızlı değişimin ortasında bir aciliyet duygusu var. Eğitimciler, değişen ihtiyaçları karşılamak için öğrenme ortamlarını değiştirmede güçlük çekiyorlar. Öğrenciler, rekabete ve küresel ekonomiye katkı sağlamaya hazır olmalılar. Okullar "geleceğin dijital sınıfını" oluşturmak için çabalarken teknoloji çabada çok kritik bir rol oynuyor.

Project Tomorrow, her yıl Speak Up anketini gerçekleştiriyor. Bu anket, K-12 öğrencilerini, ebeveynlerini ve eğitimcilerini kapsıyor. 2015 yılında, bölge yöneticilerinin %90'ından fazlası, öğretim teknolojilerinin öğrencileri eğitme temel misyonlarına ulaşmada önemli olduğunu söylüyor. Ebeveynler de bu görüşü destekledi, %84'ü okulda teknoloji kullanımının çocuklarının öğrenimine değer kattığını belirtti. %78'i, çocuklarının başarı için gerekli kolej, kariyer ve vatandaşlık becerilerini geliştirmesinin en iyi yolunun okulda düzenli teknoloji kullanımı olduğunu söyledi.

Harmanlanmış Öğrenme
Harmanlanmış öğrenme, geleneksel sınıf ortamında öğrenme ile kendi kendine çevrim içi öğrenme yöntemlerini birleştiriyor. Harmanlanmış öğrenmeyi kullanan okullar, dijital içerik kullanımının ön saflarında yer alıyor. Bu öncü okullar harmanlanmış öğrenmeyi o kadar faydalı buldular ki, kullanımını %42'den %61'e çıkardılar. Bu, sadece bir yılda %45 artış anlamında geliyor.

Harmanlanmış öğrenme kullanan okulların müdürleri, dijital içeriğin öğrenci katılımını artırdığını söylüyor. % 63'ü ayrıca öğretim materyallerinin alaka düzeyini ve kalitesini artırdığına inanıyor. Bu sınıflardaki öğretmenler arasında, %50 veya daha fazlası, dijital öğrenmeden dolayı öğrencilerin:

 • Birbirleriyle daha sık çalıştığını
 • Daha iyi problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirdiklerini
 • Öğrenme motivasyonlarının arttığını
 • Son olarak da öğrendiklerini kavramada daha becerikli olduklarını ifade etti.
 • Öğrenciler de buna katılıyor. Ortaokul öğrencilerinin üçte ikisi etkili teknoloji kullanımının, öğrendikleri konulara olan ilgilerini artırdığını söylüyor.

Sınıfta Video Kullanımının Kanıta Dayalı Faydaları
Eğitmenler, video destekli öğretimi onlarca yıldır kullanıyor. Fakat, videolar genelde destekleyici öğretimle bağdaştırılır. Günümüzün dijital sınıflarında, video kesinlikle yeni bir kavram değil. Bu süre boyunca yapılan araştırmalar, video kullanımının olumlu faydalarını tutarlı bir şekilde göstermiştir. Kanıta dayalı bulgular, sınıfta video kullanımının:

 • Düşünme ve problem çözmeyi kolaylaştırdığını
 • Tam öğrenmeye yardımcı olduğunu
 • Öğrencilere ilham kaynağı olduğunu ve dersin içine çektiğini
 • Öğrenci özerkliğini geliştirmede yardımcı olduğunu
 • Otantik öğrenme fırsatı sunduğunu göstermiştir.
 • Videonun ilham verme ve etkileşim kurma gücü, ilgi artırımının ötesine geçiyor. Videoların motivasyonu artırdığı ve öğrencilerin notlarını yükselttiği gösterilmiştir. Bu bulgular arasında dikkate değer olanlar:

Dijital sınıflarda, sadece daha erişilebilir olması ve kaliteli olması açısından yenidir. Dijital sınıflarda video kullanımı gelişmeye devam edecek. Geliştikçe, hiç şüphesiz daha fazla faydasını görmeye başlayacağız. Günümüzde, biliyoruz ki okullarında harmanlanmışöğrenimi kullanan müdürler, dijital içerik kullanımının:

 • Öğrencinin öğrenmesinde daha etkili olduğunu (%75)
 • Öğrenimi okul saatlerinin ötesine uzattığını ve öğrencilere kendi kendine öğrenme ve iyileştirme fırsatları sunduğunu (%72)
 • Öğretim materyallerinin kalitelerini ve dersle olan alakalarını artırdığını (%63)
 • Her bir öğrenciye, yönergeler için inovatif bir kişiselleştirme imkanı sunduğunu(%56)
 • Geleneksel ders kitaplarına olan bağlılığı azalttığını (%51)belirtiyor.
 • Dijital Sınıflarda Video Nasıl Kullanılabilir
 • Video, dijital sınıflarda başvurulacak bir araç haline geldi. Bir ankete göre, öğretmenlerin %94'ü geçtiğimiz akademik yılda videoları derslerde kullandı. Ortalama bazında haftada bir kullanıldığı görülüyor. DVD medya oynatıcıları geçmişte mi kaldı? Henüz kalmadıysa, yakında kalacak.

Online Video
2016 yılındaki Speak Up anketinde öğretmenlerin %68'i 2015'te online videoları kullandıklarını söyledi. Bu oran 2010'da %48'di. Bu, sadece 5 yıl içinde %40'lık bir büyüme demek. Anket ayrıca ortaokul öğrencilerinin dörtte üçünden fazlasının (%78) öğrenme için çevrim içi video kullandıklarını ortaya koydu. Ankete katılan ebeveynler, öğrenme için dijital video kullanımını daha da destekledi. %64'ü, çevrim içi video izlemenin öğrencilerin farklı öğrenme stillerini destekleyerek öğrenmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. %59'u da öğrencilerin videoları ihtiyaçları olduğu sürece tekrar izleyebilmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başka bir çalışma, harmanlanmış öğrenme okullarının %49'unun online müfredat kullandığını gösterdi. Ayrıca öğretmen tarafından oluşturulmuş videolar da gelişen bir olgu. Bu olgu 2013-2014 arasında ikiye katlandı ve 2015 Speak Up anketindeki dijital sınıf eğitmenlerinin %20'si müfredatı desteklemek için kendi video içeriğini geliştirdiğini söyledi.

Dijital içerik, K-12 eğitiminde açıkça büyük bir etki yaratıyor. Yukarıda belirtilen videolara ek olarak, harmanlanmış sınıflar çevrim içi ders kitaplarını (%37), animasyonları (%29) ve sanal laboratuvarları (%14) kullanıyor. Aslında öğrenciler, videoları en az öğretmenleri kadar sık kullanıyor olabilirler. Bilgili eğitmenler, öğrencilerinin YouTube'a olan yakınlığını kavrar ve sunular yerine video projeleri atayarak bundan istifade eder.

Ters-Yüz Edilmiş Sınıf
Video, ters-yüz sınıflar için olmazsa olmaz. İlk olarak, öğrenciler içerikleri evlerinde izleyebilirler. Videoların kaynağı öğretmenin çektiği video, Khan Academy veya farklı dijital kaynaklar olabilir. Sonrasında da öğrenciler konuları sınıf ortamında tartışıyorlar. Dijital Öğrenme Merkezi'nin 2015 1. Çeyrek raporundaki dijital teknoloji trendlerinde belirtildiği gibi:

Araştırma, ters-yüz edilmiş sınıfların hem öğrenciler, hem de öğretmenler için pozitif olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak:

 • Ters-yüz sınıfta ders yapan öğretmenlerin %96'sı bunu arkadaşlarına önereceğini söyledi.
 • %71'i bu tür sınıflara geçtikten sonra öğrencilerin notlarında artışlar gördü.
 • Öğretmenlerin %52'si, başka öğretmenlerin çektiği videoları kendi öğrencileriyle paylaştı.

Öğrenciler Videoları Nasıl Kullanıyor
Veriler ve öğretmen deneyimi, eğitimde video kullanımının tek itici gücü olmaktan uzak bir konumda. Sınıfta video kullanımında patlama yaşanmasının kilit faktörlerinden bir diğeri de öğrenci deneyimidir. Günümüzün okul çağındaki çocukları, asla videosuz bir dünyada olmadılar. 8 yaşındaki çocukların %21'i akıllı telefon kullanıyor. Gençlerin yaklaşık dörtte üçü akıllı telefon sahibi. Bunların dörtte biri internete "sürekli bağlı" olduklarını söylüyor. ABD'li gençlerin% 91'i Youtube izlerken bu oran %55 Snapchat kullanımı ve %61 Facebook kullanımı şeklinde ilerliyor.

Video, öğrencilerin kişisel yaşamlarında değişmez bir unsur olduğundan, bunu okulda da kullanmak istemeleri gayet doğaldır. Öğrenciler, eğitimlerini desteklemek için videoları şu şekilde kullanıyor:

 • Üçte birinden daha fazlası (%38), ödevlerine yardımcı olması için online olarak video arıyor.
 • %27'si, öğretmenleri tarafından oluşturulan videoları izliyor.
 • 8. sınıf öğrencilerinin %74'ü, okul etkinlikleri için online videolar izliyor.
 • 6-12. Sınıflardaki öğrencilerin okul çalışmalarını desteklemek için video izledikleri başlıca konu alanları ise Fen Bilimleri (%66), Matematik (%59), Sosyal Bilgiler/Tarih (%53) ve İngilizce/dil sanatları (%45) olarak karşımıza çıkıyor.
 • Dijital Sınıflar İçin Destekleyici Teknoloji
 • Etkili video temelli öğrenmenin gerçekleşmesi için içeriğin rahatça görülüp duyulabilmesi gerekiyor. Sınıflar, kaliteli ses ve görüntü sağlayabilecek kaliteli donanımlara sahip olmalılar. İkisi bir arada bilgisayarlar ve tabletler, kulaklıkla veya kullanıcının yanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu öğrenci aygıtlarına, yeterli kalitede sesi iletmek için güvenilebilir. Sınıf içi görüntü sisteminin sağladığı ses, öte yandan, yetersiz kalabilir. Bir oda dolusu öğrencinin derse katılımını sağlamak için, büyük ekranların en yüksek kalitede ses sistemine ihtiyacı vardır.

Projektörler ve Etkileşimli Görüntü Aygıtları
Projektörler ve etkileşimli görüntü aygıtları genellikle sadece görüntüleme yetenekleriyle değerlendirilir. Maalesef, birçok üretici ses konusunu ikinci plana atıyor. Bazı projektörlerin hiçbir ses sistemi olmayabiliyor. Kalitesiz projektörler genellikle sınıfta duyması zor olan optimumun altında ses kalitesi sunarlar. Hem ses hem de görüntü çözünürlüğü göz önünde bulundurularak tasarlanmış projektörlere yönelin.

Eğitim amaçlı projektörler, güvenilir ve muhteşem görüntü kaliteleriyle bilinirler. Ayrıca, çeşitli multimedya uygulamalarını desteklemek için güçlü ses yetenekleri bulunur. Projektör alışverişi yaparken, parlaklığı, lamba ömrümü ve kısa mesafe gösterim seçeneklerini göz önünde bulundurun. Lazer projektörler, lamba tabanlı projektörlere kıyasla daha uzun ömür yeteneklerine sahip oldukları için bütçe odaklı harika bir yaklaşımdır.

Eğer eğitim için bir HD projektör düşünüyorsanız, kısa mesafe gösterimi ve ultra kısa mesafe gösterimi özelliklerine dikkat edin. Bu tür projektörler, ekrana daha yakın olarak çalıştıklarından küçük sınıflarda daha iyi çalışırlar. Kısa mesafe özellikli projektörler, ek olarak kör edici ışığın sunum yapan kişinin dikkatini dağıtmasını önler. Ayrıca dikkat dağıtıcı gölgelerin veya parmak kuklalarının ekrana yansımasını da önlerler.

Sınıf Ortamında Video Kullanımı
Video, öğrenmeyi geliştirmek için kanıtlanmış ve önemli bir öğretim aracı haline gelmiştir. Bugün, sınıfta video kullanımına daha da fazla güvenmenin ön aşamasındayız. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, öğrenme için videoları sürekli kullanıyorlar. Video kullanımı, öngörülebilen gelecekte artmaya devam edecek. Teknolojinin daha yaygınlaşması ve daha hızlı internet bağlantısı, bu büyümedeki temel faktörlerdir.

Harmanlanmış öğrenmenin faydalarına ilişkin artan kanıtlar, videonun kullanımını teşvik etmeye devam edecek. Okullar multimedya öğrenimini desteklemek için kendilerini donattıkça, ses donanımının görüntü kalitesiyle birlikte dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, öğrencilerin bu dönüştürücü trendden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.

Son Düşünceler
Dijital sınıfta video kullanmanın birçok farklı faydası vardır ve çeşitli öğrenme hedeflerine göre farklı şekillerde uyarlanabilir. Araştırmaların dijital sınıflarda videolardan daha iyi nasıl yararlanabileceğimiz konusunda daha fazla bilgi sağlamaya devam edeceğinden bahsetmeye bile gerek yok.

Öğrencilerinizin ilgisini çekmek ve onlara mümkün olan en iyi öğrenim ortamını sağlamak için videoları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, diğer gönderilerimize göz atabilirsiniz.