Çalışanlarınızın Kurumsal Hayattaki Sürekli Öğrenme Beklentilerini Nasıl Karşılayabilirsiniz?

Kurumsal eğitim Onboarding’den ibaret değildir. O halde iş yeri performansını artırmak için şirketinizde sürekli olacak öğrenme kültürünü nasıl geliştirebilirsiniz?

Çalışanlarınızın Kurumsal Hayattaki Sürekli Öğrenme Beklentilerini Nasıl Karşılayabilirsiniz?

Sürekli Öğrenme ile Çalışan Performansı Nasıl Yükseltilir?

Birçok şirket, yalnızca çalışan oryantasyonuna odaklanarak çok büyük bir hata yapar. İşe yeni giren kişilerin kendilerine uygun eğitimi bulmaları çoğunlukla kendilerinden beklenir. Bu da onların L&D’ye değer veren başka şirketleri tercih etmelerine neden olur. Doğru LMS ve eğitim programı ile işyeri verimliliğini artırabilir ve bunu önleyebilirsiniz. 

İşyerinde Sürekli Öğrenmenin Önemi

Sürekli öğrenme her şirket için farklı bir süreçtir. Bazı sektörlerin doğası gereği çalışanlara sık sık güncellenmiş uyumluluk kaynakları sağlaması gerekirken, bazılarının ise mevcut müşteri ilişkilerini devam ettirmek ve satış istatistiklerini iyileştirmek için ortaya çıkan performans boşluklarını ele alması gerekir. Sektörün gerekliliklerinin yanında şirket çalışanlarının da sürekli öğrenme süreçlerinden beklentileri vardır. Neyse ki bu beklentiler doğru LMS sistemi ve sağlam temelli bir çalışan geliştirme stratejisi ile kolayca karşılanabilir.

Şirketinizin Bireyselliğe Verdiği Değer

Çalışanlar, şirketinizin L&D'ye yaklaşımının bireysel olmadığını, Bireyselliği onurlandırdığınızı, performanslarını düzenli ölçtüğünüzü veya eksik oldukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olacağınızı varsayarak işe başvururlar. Çalışan eğitimine yönelik bir LMS sayesinde farklı tercihleri, hedefleri ve bilgi boşluklarını karşılayan çok çeşitli destek araçları ve çalışanların JIT (istenilen anda erişilebilen içerik) beklentilerini karşılayan kişiselleştirilmiş kaynaklar sunabilirsiniz. Bu tür bireysel bir yaklaşım, çalışanlarınızın performanslarını nasıl izlediğinize de etki edecektir. Örneğin, farklı roller farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri gerektirir.

İçeriklere İstedikleri Platformdan Erişebilmeleri

Çalışanlar, içeriğin kalitesi ve kişiselleştirilmesi kadar içeriğe nasıl erişebildiklerine de önem verir. İstenilen veya ihtiyaç duyulan anlarda erişilebilen içerikler artık çalışanlar için önemli bir kriter haline geldi. Artık işle ilgili ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak için anında erişebildikleri herhangi bir cihazı kullanabilmeliler. Mobil uyumlu bir LMS, çalışanların işle ilgili zorlukları çözmelerini ve kişisel nedenlerden dolayı masaüstü uygulamasından eğitime katılamayanların da eğitim almalarını sağlar. Bu sayede, hata odaklı öğrenme yaklaşımından en iyi şekilde yararlanmak için simülasyonları ve senaryoları kullanmaya da devam edebilirler.

Esnek ve Uyarlanabilir Eğitim

Sürekli öğrenmenin tek bir yolu yoktur. Sürekli öğrenme esnektir ve çalışanlarınızın profesyonel uğraşları ve sürekli gelişen ihtiyaçlarıyla birlikte şekillenir. Şu anda işle alakalı olan etkinlikler ve destek araçları bir yıl içinde şu an olduğu kadar yararlı olmayabilir. Bu yüzden sürekli öğrenme yaklaşımınız tek bir yönteme bağlı değil, esnek ve uyarlanabilir olmalıdır.  Kurumsal hedeflerinizi ve çalışanlarınızın büyük resimde nereye konumlandıracağınızı sürekli olarak yeniden değerlendirmelisiniz. Çalışanlarınızın mevcut rolleri nelerdir ve zamanla nasıl değişecektir? Rol değişimi veya terfiye hazırlanmak için şu anda hangi becerileri ve konuları öğrenmeleri gerekiyor? Bu esneklik, eğitim içeriğinin yerelleştirilmesini de içerir. Yerelleştirme, farklı bölgelerdeki ekipler için yerel düzenlemeler gibi değişikliklere verilen genel addır.

İşbirliği

Her şirket, performans yönetimine değer vermeli ve çalışanlarına sürekli destek araçları sağlamalıdır. Çalışanlar, şirketlerden çift yönlü geri bildirimleri kolaylaştıran, sağlam temelli bir eğitim kültürü ve topluluğu beklemektedir. Örneğin, çalışanların olumsuz performans alışkanlıklarını göstermek için akran tabanlı koçluk yöntemini veya daha iyi olabilecek alanlarını tespit ederek nazik bir şekilde belirten simülasyonları kullanabilirler. Tabii ki diğer bunları çalışanlarınızın diğer çalışanlar tarafından yabancılaştırılmış ya da yargılanmış hissetmelerini sağlamadan yapmalısınız. Performans yönetimi stratejiniz çalışanların sadece hatalarını vurgulamamalıdır. Aksine, otonom ve işbirlikçi ortamlarda bu hataları tespit etmek ve düzeltmek için onlara sürekli eğitim araçları verin.

Sonuç

Sürekli öğrenme sadece büyük şirketlerin karşılayabileceği bir lüks değildir/olmamalıdır. Her şirket, işbaşı performansını ve üretkenliğini artırmak için çalışanların sürekli gelişimine öncelik vermelidir. Neyse ki çalışanlarınızın potansiyellerine ulaşabilmesi için sınırlı kaynaklarla ve sıkı bir zaman çizelgesi içerisinde bunu yapmanın yolları vardır. Bunu çalışanlar için sadece performans yönetiminin avantajlarına dayalı yeni bir LMS sistemi ile bile gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir LMS sisteminin şirketinize getirebileceği çeşitli ek avantajlar da vardır. Yetenekli çalışanlarınızı şirketinizde tutmaya devam edebilir, şirketinizde sürekliliği sağlayabilirsiniz.