Kesinlikle Kullanmanız Gereken 6 Video Temelli Öğrenme Yöntemi

Dijital eğitimlerde video kullanımı yeni bir kavram olmasa da mobil öğrenme ve mikro öğrenmenin daha geniş çapta benimsenmesi öğrenme için video kullanımını hızlandırmıştır. Bu yazıda, benimsemeniz gereken 6 video tabanlı öğrenme stratejisini özetleyeceğiz.

Kesinlikle Kullanmanız Gereken 6 Video Temelli Öğrenme Yöntemi

Kesinlikle Kullanmanız Gereken Video Tabanlı Öğrenme Stratejileri

Video tabanlı içerikleri eğlence, bilgi, öğrenme vb. çeşitli nedenlerle gün boyunca birkaç kez tüketiyoruz.

Video tabanlı öğrenmenin kurumsal eğitimin “olmazsa olmaz” bir bileşeni haline hızla gelmesi şaşırtıcı değildir. Mobil öğrenme ve mikro öğrenmenin daha fazla benimsenmesiyle popülerleşen video tabanlı öğrenme, şaşırtıcı bir hızla çevrimiçi eğitimin temel bir bileşeni haline gelmektedir.

Videoların popülaritesini doğrulayan istatistiklere ve neden kurumsal eğitim için benimsenmeleri gerektiğine bir göz atalım:

 • Forrester Research'e göre çalışanların belge, e-posta veya web makalesi okumak yerine video izleme olasılığı %75 daha fazladır. (Panopto)
 • Çalışmalara ve eğitimlere video eklemenin insanların kavramları ve ayrıntıları zamanla hatırlama yeteneklerini geliştirebileceğini göstermiştir. Slayt metni ile birlikte video gibi görseller içeren sunumlar, kitle anlayışı test edildiğinde sadece metin barındıran sunumlardan %9 daha etkilidir. (Panopto)
 • Açıklayıcı videoları eğitim aracı kullanan şirketlerin %97'si, videoların çalışanların işlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu söylemektedir. (Wyzowl)

Video Tabanlı Öğrenme Nerede Kullanılabilir?

Video tabanlı öğrenme:

 1. Online Formal Eğitim
 2. Performans Desteği (Formal eğitimi desteklemek için ek kurslar / iş yardımları)
 3. Sosyal Öğrenme
 4. Eğitmen Liderliğindeki Eğitimi (ILT) desteklemek için kullanılabilir.

Hepsi tabii ki bu kadar değil. Video tabanlı öğrenme:

1.   Farkındalık yaratmak

2.   Önemli değişimleri desteklemek için de çok etkili bir şekilde kullanılabilir.

Video Tabanlı Öğrenmenin Ele Alamayacağı Kurumsal Eğitim Bölümleri var mı?

Video tabanlı öğrenme çok etkili bir eğitim şekli olabilir, ancak “pasiflik” dezavantajına sahiptir. Yani kullanıcıların sahip olduğu tek kontrol oynat/duraklat/durdur butonlarıdır.

Bu durum, videonun süresi 3 dakikanın üzerinde olduğunda öğrenciyi kısıtlayan bir faktör olabilir. Bu uzunluk aşıldığında kullanıcının dikkati dağılabilir ve daha uzun videolarda istenen öğrenme etkisini göremeyebilirsiniz. Kullanıcıdan beklenen çıktı, hatırlama ya da anlamanın ötesindedir. Sürecin sağlıklı işlemesini sağlamak için klasik video tabanlı formatın ötesine geçmeniz gerekir.

Etkileşimli video tabanlı öğrenme gibi yeni nesil yaklaşımlar, dikkat sorununa çözüm oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.

Çok etkili bir yaklaşım olan etkileşimli video tabanlı öğrenmenin temel özellikleri şu şekildedir:

 • Kullanıcının tercihlerine göre farklı parçalara ayrılan öğrenme şekilleri
 • Sınavlar ve değerlendirmeler
 • Geleneksel e-Learning'e benzer öğrenme etkileşimleri

Peki Benimsemeniz Gereken Video Tabanlı Öğrenme Stratejileri Nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, video tabanlı öğrenme, kurumsal eğitimin tüm yönlerini destekleyebilmektedir.

Benimsemeniz gereken stratejiler, eğitiminizin etkisini artırmaya yönelik olmalıdır. Esasen:

 1. Çalışanların pratik yapmalarına ve ustalık kazanmalarına yardımcı olan
 2. Çalışanlarda gerekli davranış değişikliğini tetikleyen
 3. Çalışanların beceri kazanmalarına yardımcı olan
 4. Çalışanların başarı duygusuyla dolmasına yardımcı olan
 5. Sadece öğrenmenin kazanılmasını değil, aynı zamanda uygulanmasını da kolaylaştıran
 6. Ödüllendirici
 7. Gayret gerektiren
 8. İşle ilgili ve ilişkilendirilebilir (tercihen kişiselleştirilmiş)
 9. Çalışanları teşvik ve motive eden

  bir sistemi oluşturabileceğiniz stratejileri benimsemelisiniz.

Aşağıdaki video tabanlı öğrenme stratejileriyle bunu nasıl başarabileceğinize bakalım:

1. Bilişsel Hazırlık Hissi Oluşturmak İçin Video Tabanlı Öğrenme

Şirket içi eğitimin önemini ve çalışanlar için değerini vurgulamak için eğitimin videolarına başlamadan önce motivasyon amaçlı videolar kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, çalışanları motive etmenize ve daha iyi katılım sağlamanıza yardımcı olacaktır.

2. Kavramları Öğretmek İçin Video Tabanlı Öğrenme

Geleneksel bir eLearning yaklaşımı kullanıyor olsanız bile, yaklaşımınıza kavramsal videolarla renk katabilirsiniz.

3. Öğrenme, Pratik, Uygulama Ve Özetler İçin Video Tabanlı Öğrenme

Mikro öğrenme tabanlı bir yaklaşım kullanıyorsanız:

 • Öğrenilenleri uygulama
 • Pratik
 • İzle ve öğren
 • Ders özetleri

gibi farklı türde videolar kullanarak eğitimi zenginleştirebilirsiniz.

4. Öğrenmeyi Denetlemek İçin Video Tabanlı Öğrenme

Etkileşimli video tabanlı öğrenmeyi tercih edebilir ve senaryo tabanlı değerlendirmeleri aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

 • Çalışanların bilgilerini kontrol etmek.
 • Pratik yapmak ve becerileri geliştirmek.
 • Kursu iyileştirmek için geri bildirim sağlamak.
 • Kararlarının etkisini görmek ve gelişimin yolunu tekrardan belirlemelerine yardımcı olmak.

5. Pekiştirmek İçin Video Tabanlı Öğrenme

30 Günlük başarılı bir eğitim programından sonra takviye olmazsa çalışanların öğrendiklerinin yaklaşık %80'ini unuttuğunu biliyor muydunuz? Video tabanlı öğrenmeye dayalı hatırlatıcı eğitimleri sağlayarak bu “unutkanlık eğrisini” şu şekilde dengeleyebilirsiniz:

 • Bilgi özetleri
 • Destekleyici kaynaklar
 • Kısa quizler

6. Video Tabanlı Öğrenmeyi Uygularken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Yeni Nesil Yaklaşımlar

 • Mikro Öğrenme Videoları:
  Bu tür videolar, belirli bir konunun sonucuna odaklı, kısa, açıklayıcı videolardır. Mikro öğrenme videoları kimi zaman formal eğitim için bile yeterli olurken, kimi zaman ise performans desteği, hatırlatıcı özetler veya öğrenmeye yardımcı amaçla da kullanılabilmektedir.

Mikro Öğrenme Videoları, öğrenme sürecine katkıyı teşvik etmek ve “yaşam boyu öğrenme” kültürü oluşturmak için etkili bir informal veya sosyal öğrenme aracı olarak kullanılabilmektedir.

 • 360 Derece Video Formatı Ve VR: 
  Bu etkili format, ilgi çekici ve sarmalayan öğrenme deneyimleri oluşturmak için Sanal Gerçeklik (VR) gibi teknolojilerle kullanılabilmektedir.

Umarız bu yazı, size video tabanlı bir öğrenme yaklaşımıyla 2022'de öğrenme stratejilerinizi daha da geliştirmek için kullanabileceğiniz bilgiler sağlamıştır.