Yüksek Ölçekli Öğrenme Operasyonlarının Zorlukları: Kurumsal LMS'in Rolü

Şirketler çalışan gelişimi için eğitim programları düzenler. Bu operasyonların büyüklüğü ve ölçeği, eğitim programlarının etkinliği etkiler. Kurumsal LMS, gelişmiş esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenlik özellikleriyle uygun bir çözümdür.

Yüksek Ölçekli Öğrenme Operasyonlarının Zorlukları: Kurumsal LMS'in Rolü

Büyük Şirketlerde Öğrenme Zorlukları

General Electric'in eski CEO'su Jack Welch, bir keresinde "Bir şirketin eğitim ve bu eğitimi hızlı bir şekilde eyleme dönüştürme yeteneği, nihai rekabet avantajıdır.” demiştir. Bu çok isabetli bir sözdür. Şirketler, rekabetçi küresel pazara hitap edebilmek için çalışanlarının eğitim ve gelişimlerine harcama yapmaya devam ediyor. Fakat şirket ne kadar büyük ölçekliyse kurumsal eğitimdeki karmaşıklıklar da bir o kadar fazla oluyor. Bu karmaşıklıklar ise coğrafi yayılıma, çalışanların çeşitliliğine ve teknolojideki hızlı gelişmeler gibi faktörlere bağlıdır.

Şirketler Büyüdüğünde Ortaya Çıkan Zorluklar

İşgücü Çeşitliliği

Büyük şirketler sadece kültürel olarak değil, aynı zamanda kuşak ve dil açısından da farklı çalışan profillerinden oluşan bir işgücüne sahiptir. Bu çalışanlar coğrafi olarak dağınık olabilir veya bazıları uzaktan çalışıyor olabilir. Farklı ekiplerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim programı oluşturmak oldukça emek ve profesyonellik isteyen bir iştir.

Bu nedenle yalnızca belirlenen hedeflere ulaşmaya odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda çalışanların öğrenme tercihlerini de dikkate alan bir eğitim yaklaşımı benimsemek önemlidir.

Karmaşık ve Çeşitli Öğrenme Süreçleri ve Yaklaşımları

Çalışan eğitiminde birçok büyük şirket genellikle operasyonların ölçeği ve çalışanların çalışma şeklini dikkate alır. Çalışanlarının iş rollerine bağlı olarak farklı eğitim modlarını benimsemek zorunda kalabilirler. Örneğin satış personeli sürekli erişilebilecek kısa içeriği tercih ederken ürün geliştirme ekipleri işbirlikçi grup eğitiminden daha fazla yararlanabilir. Bazıları kısa içeriğe erişmek isteyebilirken, diğerleri ayrıntılı bir eğitim programını tercih edebilir.

Çalışanların eğitimden beklentilerini karşılayan ve iş rolleriyle alakalı bulmalarını sağlayan öğrenme süreçlerine ve yöntemlerine sahip olmak önemlidir.

Büyük Miktarda Veri

Büyük şirketler çalışanlarla ilgili verileri toplamak ve depolamak için genellikle HRMS, ERP, CRM, QMS gibi birden fazla sistem kullanır. Etkili bir eğitim programı uygulamak için bu veriler kullanıcıları ve performanslarını anlamak için eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere parça halinde gereklidir

Bu verileri denetleyen birden çok paydaş, iş süreci ve teknoloji, eğitim yöneticileri için sorunlara neden olabilir.

Veri Güvenliği Endişeleri

Verilerin ve diğer entelektüel unsurların güvenliği, büyük ölçekli öğrenme operasyonlarının kritik bir yönüdür. Dünya çapında veri güvenliği ihlallerindeki artış, şirketlerin öğrenme içeriğini barındırma ve paylaşma konusunda daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Bu, coğrafi kısıtlamalara sahip olan ve sıkı şekilde regüle edilen sektörlerde daha belirgindir.

Kullanıcı Desteği

Eğitimler verimliliği artırır, ancak eğitimlerin yürütülmesi tek başına yeterli değildir. Çalışanlar, nasıl ilerledikleri ve nerede gelişmeleri gerektikleri konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Uygun eğitim ve eğitim sonrası destek olmadan verilen eğitimler etkinliğini kaybedebilir.

Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemi Bu Sorunları Nasıl Çözer?

Eğitim ve gelişimden maksimum fayda elde etmek için eğitimi ve eğitim yönetimini kolaylaştırmak gerekir. Birçok şirket zaten eğitim için LMS (öğrenme yönetim sistemi) kullansa da geleneksel LMS’lerin tek tip yaklaşımı artık büyük ölçekli şirketler için etkili değildir. Araştırmaya göre, büyük şirketlerin %43'ü öğrenme yönetim sistemlerini değiştirmek istiyor.

Büyük şirketler, işgücünün tamamı için genel öğrenme süreci sunmak, izlemek, raporlamak, yönetmek ve kontrol etmek için kurumsal bir LMS'e ihtiyaç duyar. Kurumsal LMS kullanmanın yukarıdaki sorunları nasıl çözdüğüne bakalım.

Çok Çeşitli İşgücü için Yüksek Düzeyde Yapılandırılabilir Kullanıcı Yönetim Sistemi

Kurumsal LMS, tek başına kullanılabilen veya çoklu oturum açma kullanılarak mevcut sistemlerle entegre olabilen kapsamlı bir kullanıcı yönetim sistemiyle birlikte gelir. Kullanıcı yönetim sistemi; rolleri, becerileri, yetkinlikleri, davranışları, performans ölçümleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini kaydedebilir. Bu sayede öğrenme içeriği sunumunun kategorize edilmesine ve kişiselleştirilmesine yardımcı olarak her türlü çeşitliliği etkili bir şekilde ele alabilir.

Öğrenme Süreçlerini ve Yaklaşımlarını Yönetmek için Esneklik ve Erişilebilirlik

Kurumsal LMS, birden fazla formatta (video, ses, PPT, PDF vb.) eğitmen liderliğinde, sanal eğitmen liderliğinde ve diğer isteğe bağlı öğrenme stillerinde içerik geliştirerek verimli öğrenme süreci yönetimi sağlar. Büyük şirketler de katılımı teşvik etmek için duyarlı ve sezgisel LMS'leri tercih eder. Örneğin mobil tabanlı öğrenme, kullanıcıların eğitimlere harcadıkları toplam süreyi artırmaya yardımcı olmuştur. Yerelleştirme ve çeviri özellikleri, içeriğin çeşitli iş güçleri için kendi ana dillerinde hazır olmasını sağlar.

Çalışanlar, kendilerine atanan kursları kendi hızlarında tamamlama esnekliği verildiğinde kendilerini daha motive hissederler.

Mevcut Araçlar ve Dosya Türleriyle Veri Entegrasyonu

Kurumsal LMS, eğitimleri hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmek ve başlatmak için entegrasyon imkanı sağlar. Eğitim iş akışlarına sorunsuz bir şekilde uyar ve mevcut araçlar, dosya türleri ve verilerle bütünleşir. İçeriğin PDF, video dosyaları, Google Dokümanlar, HTML paketleri, SCORM paketleri gibi herhangi bir biçimde yüklenmesini destekleyen ideal bir platformdur.

Veri Güvenliği

Kurumsal LMS sayesinde kurumsal veriler tamamen güvenli hale getirilir ve tek bir konumda depolanır. Gizliliği korumak için kontrollü erişim verilir. Tek bir platform, teknik aksaklık olasılığını da azaltır. Ayrıca bulut teknolojisine geçmek, çevrimiçi işbirliğini de geliştirir.

Gerçek Zamanlı İlerlemeyi İzleme

Kurumsal LMS, kullanıcı verilerinin raporlanmasına, analiz edilmesine ve veri depolanmasının kontrol edilmesine olanak tanır. Performansı izlemek için API'lar vb. gibi mevcut verilerle entegre olur. Ayrıca, ilerleme raporlarının alınmasına, boşlukların giderilmesine, bireyselleştirilmiş eğitimlerin önerilmesine ve eğitimin başarıyla tamamlanması halinde kullanıcılara sertifika verilmesine yardımcı olur. Bunlar, eğitimin şirket hedefleri üzerindeki genel etkisini ölçmeye yardımcı olur ve kullanıcıların otomatik anketler vb. yoluyla geri bildirim paylaşmalarını sağlayarak sürekli iyileştirme yapılmasına katkıda bulunur.

İnteraktif ve Sosyal Öğrenme Temeli

Brandon Hall Group'un Baş Analisti David Wentworth, son çalışmasında "Sosyal ve işbirlikçi araçlar genel çalışan deneyiminin merkezi haline geldi ve eğitim de zaman içinde buna uymaya başladı" dedi.

Kurumsal LMS, büyük şirketlerin çeşitli sosyal öğrenme ve işbirliğine dayalı araçlara, çevrimiçi rehberlere, akran tartışmalarına vb. erişmelerini sağlayarak öğrenme yollarını daha dinamik hale getirmelerine olanak tanır. LMS'in ile birlikte rehberlik sağlamak için kullanıcı destek sistemi de bulunur. Bu gelişmiş ara bağlantı, kullanıcıların yeni bilgileri kolayca kavramalarını ve iş yerinde hızlı bir şekilde uygulamalarını sağlar.

Şirket Kültürünün Güçlendirilmesi

Kurumsal LMS, standartlaştırılmış içeriğin uygun şekilde iletilmesini sağlayarak farklı konumlardaki çalışanların özel eğitim deneyimleri almasını sağlar. Bu da aidiyeti güçlendirmeye yardımcı olur ve güçlü kurumsal değerler geliştirir.

Piyasada binlerce LMS bulunmasına rağmen, hepsi büyük ölçekli operasyonları desteklemez. Kurumsal LMS, yapılandırılabilir öğrenme deneyimleri, otomasyon ve kapsamlı rapor gibi özellikleriyle çalışanların eğitim ve gelişimini yönetmek için doğru araçtır. Ölçeklenebilirliği sayesinde grup üretkenliğini artırmak için diğer performans sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak daha fazla kontrol sağlar.