Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Eylül ayında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Zirveye bildiri başvuruları 31 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi İstanbul’da Gerçekleştirilecek

Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek olan “Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi”, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Zirveye bildiri başvuruları, 31 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onursal başkanlığını üstleneceği Zirve, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Bakanlığın eğitimde teknoloji, araştırma geliştirme ve kalite alanlarındaki ilerlemelerini uluslararası arenada tanıtmayı, örnek çalışmaları dünya kamuoyuyla paylaşmayı ve bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirerek iş birliği ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

Zirve, katılımcılar arasında etkin bir iletişim ve iş birliğini teşvik ederek, eğitimde teknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ve ihtiyaçların tartışılacağı, sürdürülebilirlik ve verimlilik odağında eğitimde kalite algısının yeniden ele alınacağı bir platform olacak. Bu etkinlik, yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırarak kurumların kapasitesilerini geliştirilmesine ve eğitimde kalitenin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye’deki eğitim kurumlarının kurumsal kapasitelerini ve insan kaynağının performansını artırmak amacıyla farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirecek Zirve, ayrıca alan uzmanları için de nitelikli bir kaynak oluşturacaktır.

Zirveye, eğitimde teknoloji, AR-GE ve kalite konularındaki çalışmalarıyla öne çıkmış uzman davetliler, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler ve bu alanda örnek çalışmaları olan öğrenciler katılacaktır. Etkinlikte, paneller, atölye çalışmaları ve davetli konuşmacı sunumlarının yanı sıra uluslararası alanda kurum ve kuruluşların stantları da yer alacaktır.

31 Mayıs’ta başlayan bildiri başvuruları, 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Zirvenin ana temaları olan eğitimde teknoloji, AR-GE ve kalite konularında bildiri başvurusu yapmak isteyen öğretmenler, bildiri başvuru kılavuzuna etak2024.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Zirveye dair gelişmeler de yine aynı internet sitesinden takip edilebilecektir.

Bu önemli etkinlik, Türkiye’de eğitim alanında yapılan çalışmaların görünür kılınması ve yaygınlaştırılması için günümüz eğitim dünyasında öne çıkan önemli konuların ele alınacağı bir platform olarak, eğitimde teknoloji ile kaliteyi birleştiren yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.