Şirketinizde Öğrenme Kültürü Oluşturma İpuçları

Kurumsal eğitimin yapılma şekli değişiyor. Artık çalışanlar sadece tek bir eğitim almak yerine çok farklı alanlarda hem kendilerini geliştirecekleri, hem de şirkete değer katacak bilgiler edinebilecekleri çeşitli eğitim programlarına katılıyorlar. Bu nedenle şirketinizde öğrenmeyi destekleyecek bir öğrenme kültürü oluşturmak kritik öneme sahip.

Şirketinizde Öğrenme Kültürü Oluşturma İpuçları

Kurumsal eğitimin yapılma şekli değişiyor. Artık çalışanlar sadece tek bir eğitim almak yerine çok farklı alanlarda hem kendilerini geliştirecekleri, hem de şirkete değer katacak bilgiler edinebilecekleri çeşitli eğitim programlarına katılıyorlar. Bu nedenle şirketinizde öğrenmeyi destekleyecek bir öğrenme kültürü oluşturmak kritik öneme sahip. Şirkette öğrenme kültürü oluşturmak zaman alır, ancak elde edilen sonuç yapılan yatırıma kesinlikle değer. Öğrenme kültürü oluşturmanın inceliklerine daha yakından bakalım.

Öğrenme Kültürü Oluşturmaya Dair İpuçları

Öğrenme kültürünün nasıl oluştuğunu anlamak için, kültürün gelişimini anlamak önemlidir. Şirket kültürü, şirketin onunla bütünleşmiş kimliğidir. Şirket kültürünün ne olduğuna dair belirlenmiş bir tanım yoktur, ancak İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği onu "şirketi bir arada tutan yapıştırıcı" olarak tanımlar. Şirket kültürü yazılı olmayan davranış kuralları bütünüdür." Bu kültür, çalışanlarınızı motive eden ve yaptıkları eylemleri yönlendiren şeydir.

Farkında olsanız da olmasanız da her şirketin kendi içinde bir kültürü bulunur. Kültürünüzün ne olduğunu tanımlamamış olsanız bile, çalışanlarınızın şirket içindeki davranışları yöneticilerin gerçekleştirdiği eylemler ve sahip oldukları değerler hakkındaki algıları tarafından şekillendirilmiştir. Şirket kültürü, şirket değerlerinin ve normlarının bir tezahürüdür ve zaman içinde kendiliğinden gelişir.

Öğrenme Kültürü

Öğrenme kültürü, öğrenmeye değer veren ve öğrenmeyi teşvik eden bir kültürdür. Öğrenmeyi destekleyen kültür geliştirmek bir yatırımdır, uzun vadede şirketiniz için muazzam faydalar sağlar. Öğrenme kültürü çalışanlarınızın potansiyelinden yararlanmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olur, bu nedenle çok önemlidir. Öğrenme kültürü çalışan bağlılığından üretkenliğin artmasına kadar birçok fayda sağlar, bu nedenle her şirket öğrenme kültürü geliştirmek için çaba göstermelidir.

Şirket kültürünüzü öğrenmeyi destekleyen bir yapıya dönüştürmek bir gecede olacak bir şey değildir, ancak doğru yönde ilerlemek için atabileceğiniz eyleme geçirilebilir bazı adımlar vardır. Bu adımları inceleyelim.

1. Öğrenmeyi Temel Bir Kurumsal Değer Haline Getirin

Öğrenme kültürünü başarılı bir şekilde oluşturmak için çalışanlarınızın yönetim kadrosunun desteğini hissetmeleri gerekir. Bunu yapmanın bir yolu, öğrenmeyi açıkça tanımlanmış temel bir değer haline getirmektir. Temel değerler karar vermeyi yönlendirir ve şirketlerin yaptığı eylemlere rehberlik eder. Öğrenmeye önem vermek, şirketin aynı zamanda çalışanlarının eğitimini ve gelişimini desteklediğinin, buna kaynak ayıracağının açık beyanıdır.

2. Kişiselleştirilmiş Öğrenme Planları Geliştirin

Kişiselleştirilmiş öğrenme planları, öğrenmeyi çalışanlarınız için daha alakalı hale getirir ve bu da öğrenmeyi zorunluluktan daha çok bir serüvene dönüştürür. Öğrenme hedefleri belirlediğinizde ve stratejik olarak bunlara ulaşmak için bir plan geliştirdiğinizde çalışanlarınız öğrenme sürecine daha fazla dahil olacaklardır. Bu noktada öğrenme süreci eğitimi tamamlamakla ilgili değil, büyük resim ve çalışanlarınızın kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için desteklenmesiyle ilgilidir.

3. Kişiselleştirilmiş Kariyer Koçluğu Verin

Birçok öğrenme motivasyonu kariyer hırslarından kaynaklanmaktadır. Şirketler bire bir koçluk sunduğunda bireylerin kariyer fırsatlarını belirlemelerine ve kişiselleştirilmiş öğrenme planları geliştirmelerine yardımcı olabilirler. Özellikle koçluk, kendi kendine yönlendirilen öğrenmeyi doğru amaçlar için yönlendirmek, mevcut kaynakları keşfetmek ve çalışanlarınıza kişisel sorumluluk bilinci aşılamak için etkili bir yol olabilir.

4. Örnek Bir Liderlik Sergileyin

Liderler her zaman etkili bir konumdadır. Kendi sürekli öğrenmenize bağlıysanız bu alışkanlığınız şirketteki öğrenme kültürünü de güçlendirir. Bunun için kendi öğrenme hedeflerinizi belirleyebilir, çalışanlarınıza kişisel eğitimlerinizden bahsedebilirsiniz. Bunun yanında geri bildirimleri dinleyerek duyarlı bir lider olduğunuzu gösterebilirsiniz.

5. Doğru Ödüller Verin

Ödüller, doğru amaç uğruna ve doğru şekilde kullanıldığında öğrenme kültürü oluşturmayı desteklemede büyük faydalar sağlayabilir. Ödüller başarıyı takdir etme gibi içsel ödüllerden finansal teşvik gibi fiziksel ödüllere kadar çok farklı kollara ayrılabilir. Birçok LMS, öğrenme başarısı için rozetler ve diğer sanal ödüller sağlar. Ödüllerin pahalı olması gerekmez. Ödülün öğrenme çabalarını destekleyecek ve öğrenme kültürü geliştirmek için olması yeterlidir.

6. Doğru Öğrenme Ortamı Oluşturun

Öğrenme platformları için birçok seçenek mevcuttur. Şirketinizin kullandığı öğrenme ortamı, öğrenmeyi hem kolaylaştırmalı hem de desteklemelidir. Kullanımı kolay olmalı ve kullanıcılar arasında bilgi paylaşımı ve etkileşimi için fırsat sağlamalıdır.

7. Bilgi Paylaşımını Teşvik Edin

Bilgi paylaşımı, öğrenme kültürü yaratmanın büyük bir parçasıdır. İnformal öğrenme ve sosyal öğrenme, öğrenmenin büyük ve önemli öğeleridir. Çalışanlar bilgiyi paylaştıkları için teşvik edildiğinde ve ödüllendirildiğinde öğrenmeye daha fazla dahil olacaklardır. Bu da güçlü bir öğrenme kültürü oluşturmaya yardımcı olacaktır.

8. İşe Alım Sürecinizde Öğrenmeyi İçselleştirin

İşe alım süreci, öğrenme kültürü oluşturmanın en iyi yollarından birisidir. İşe alım sürecine öğrenmeyi dahil eden şirketlerin daha güçlü bir öğrenme kültürüne sahip oldukları ve daha iyi performans gösterdikleri kanıtlanmıştır. Adaylarınızla görüşmeler sırasında öğrenme taahhütleriniz hakkında konuşun. Bu sadece gelişmeye istekli adayları çekmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi de bir işveren olarak daha çekici hale getirecektir.

9. Anlamlı Eğitim Programları Oluşturun

Çalışanlarınızın kendilerinden daha büyük bir organizasyonun parçası olduklarını hissetmeleri gerekir. Anlamlı ve kapsayıcı eğitim programları, öğrenme kültürü oluşturma çabalarınızı destekler.