Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı raporu tanıtıldı

Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmalara katkı sunan ve eğitim hizmeti veren kurumlarda teknolojinin etkili kullanımı için dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Eğitim Teknolojileri Araştırma Projesi (ETAP) ve ‘Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar’ raporu tanıtıldı. Raporda, birçok eğitimcinin eğitim teknolojilerinde kendisini geliştirme konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduğu aktarılırken, kıdem ve yaş arttıkça bu motivasyonun düştüğü değerlendiriliyor.

Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı raporu tanıtıldı

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi’nin (EPAM) eğitim teknolojileri alanında hazırladığı proje, iki aşamada yürütülüyor. Projenin ilk aşamasında, eğitimde teknolojik dönüşüm için kavramsal çerçeveyi tartışan bir el kitabı ve sözlük hazırlandı. İkinci aşamada ise Türkiye’de eğitimde dijital dönüşüm sürecini anlayabilmek amacıyla yapılan saha araştırması sonucu “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporu hazırlandı. 

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYİ NASIL KULLANACAKLARINI SORGULAMAK GEREKİYOR 

Öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanacaklarını sorgulamak gerektiğine dikkat çeken EPAM Direktörü ve Proje Koordinatörü Dr. Selim Tiryakiol konuya dair açıklamalarda bulundu:  

“İstanbul’un 15 farklı ilçesinde bulunan okullarda ve çeşitli branşlarda çalışan öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitim ve teknolojiye dair önemli çıktılar elde edildi. Teknolojinin çoğunlukla iletişim ve hazır içeriğe ulaşmak amacıyla kullanılması, bu konuda daha gerçekçi beklentilere girmeyi ve öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanacaklarını sorgulamayı gerekli kılıyor. Teknoloji eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak biz çoğunlukla teknolojiyi çocuklara yönelik inceliyoruz. Öğretmenler gözünden pek bakmıyoruz. Bu açıdan önemli bir boşluğu dolduracak ETAP; uzun soluklu, çok çıktılı ve iş birliği içinde gerçekleştirilen bir projedir." 

EĞİTİMCİLER GÜN GEÇTİKÇE DAHA ÇOK TEKNOLOJİK DONANIMLARA YÖNELİYOR 

İLKE Vakfı EPAM’ın hazırladığı “Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar” raporuna göre, Eğitimcilerin iki tür donanımı çoğunluklu olarak kullandığı ifade edilirken, bu donanımların içerik oluşturmak ve sunum yapmak için kullanıldığı değerlendiriliyor. İçerik hazırlamak için artık akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar gibi taşınabilen donanımları daha çok tercih ettiklerini, sunum yapmak için ise eğitimcilerin sıklıkla akıllı tahtaları kullandığı belirtiliyor. Akıllı tahtaların Türkiye’de ilk yaygınlaşmaya başladığı zamandan bu yana eğitimcilerin bu donanımları kullanma oranının hızla arttığı da araştırma kapsamında belirtiliyor. 

EĞİTİMCİLER TEKNOLOJİYİ HAZIR İÇERİĞE ULAŞMAK AMACIYLA KULLANIYOR 

Eğitimcilerin kullandığı donanımların yanında kullanılan yazılım ve uygulamaların da ‘Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar’ raporunda sunulduğu aktarılıyor. Eğitimcilerin teknolojiyi içerik üretmekten ziyade hazır içeriğe ulaşmak ve öğrencilerle iletişim kurmak için kullanıldığı aktarılıyor. Ayrıca raporda öğretmenlerin, donanım ve altyapı eksikliklerine idarecilere göre daha fazla vurgu yaptığı değerlendiriliyor. 

TEKNOLOJİ KULLANIMI BİR GEREKLİLİK OLARAK GÖRÜLÜYOR 

ETAP projesi kapsamında hazırlanan raporda kademelere göre teknolojiye en az okul öncesinde en fazla ise ilkokulda gerek duyulduğu ifade edilirken, eğitimcilerin alan, pedagoji ya da teknoloji bilgisi arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıklarında teknoloji bilgisine alan bilgisinden daha çok önem verdiği belirtiliyor. Diğer taraftan eğitimcilerin pedagoji bilgisi ile teknoloji bilgisi karşılaştırıldığında teknoloji bilgisini daha çok önemsedikleri görülüyor. 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İSTEĞİ KIDEM VE YAŞ ARTTIKÇA AZALIYOR 

‘Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanımı: Altyapı, Yeterlikler ve Sorunlar’ raporunda birçok eğitimcinin eğitim teknolojilerinde kendisini geliştirme konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduğu aktarılırken, kıdem ve yaş arttıkça bu motivasyonun düştüğü değerlendiriliyor. Beklenenin aksine eğitim seviyesi arttıkça bu motivasyonun artmamakta tam tersine düştüğü belirtiliyor. Diğer taraftan araştırmaya göre eğitim kademeleri arasında temel eğitim kademesinde öğretmenlerin teknoloji konusunda kendilerini geliştirmek için daha güçlü bir motivasyona sahip olduklarına dikkat çekiliyor.