Metaverse Ortamında Öğrenme: İş Dünyasına Etki Edecek Yeni Teknoloji

Eğitim ve gelişim (L&D) uzmanları, işyerinde öğrenme ve eğitim yaklaşımlarına Metaverse'ü nasıl uygulayacaklarına dair çözümler üretmelidir. Bu yeniliğe karşı direnenler geçmişin parçaları haline gelecektir. Metaverse akımının bir gün vadettiği yenilikleri getirdiğini ve öğrenme fırsatlarının sınırsız olduğunu hayal edin.

Metaverse Ortamında Öğrenme: İş Dünyasına Etki Edecek Yeni Teknoloji

Metaverse Ortamında Öğrenme: İş Dünyasına Etki Edecek Yeni Teknoloji

Eğitim ve gelişim (L&D) uzmanları, işyerinde öğrenme ve eğitim yaklaşımlarına Metaverse'ü nasıl uygulayacaklarına dair çözümler üretmelidir. Bu yeniliğe karşı direnenler geçmişin parçaları haline gelecektir. Metaverse akımının bir gün vadettiği yenilikleri getirdiğini ve öğrenme fırsatlarının sınırsız olduğunu hayal edin.

Peki Neyin Nesi Bu Teknoloji?

Metaverse, L&D uzmanlarının şirket amaçları için nasıl kullanacaklarını bulmaya çalışacakları başka bir teknolojidir diyebiliriz.

Nedir bu teknoloji?

Muhtemelen Facebook'un son zamanlarda adını Meta olarak değiştirdiğini duymuşsunuzdur. Bu aslında bir isim değişikliğinden daha fazlasıdır; Metaverse adı verilen teknoloji, özellikle Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin gelecekteki yönüdür.

Bunun ne önemi var?

Önümüzdeki birkaç yıl veya on yıllar içinde insanların teknolojiyle nasıl yaşayacağı ve teknolojiyi nasıl kullanacağıyla ilgileniyorsanız, bu çok önemlidir.

Fakat "Metaverse" pratikte nedir?

Bu terim aslında belirli bir teknoloji türüne değil, mevcut ve gelecekteki teknolojiyle nasıl etkileşime girdiğimiz konusunda geniş bir perspektife atıfta bulunur.

Metaverse sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği günlük teknoloji uygulamalarımıza tamamen entegre etmekle ilgilidir. “Sanal" kısım, siz orada değilken bile yaşamaya devam eden sanal dünyalardır. Metaverse aynı zamanda artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak dijital öğeleri gerçek dünyaya da taşıyabilir. Eğer bu açıklama sizin için pek bir şey ifade etmediyse Matrix'i izleyebilirsiniz. Bu yapıt Metaverse’ün fütüristik, gerçekleşmesi mümkün bir tasviridir.

Bu film referansı, Metaverse'ü distopik hale getiriyor. Six Pixels of Separation ve CTRL ALT Delete'in yazarı Mitch Joel, Metaverse'in olasılıklarını hakkında şunları söyler: "İki boyutlu bir ekran dünyasından hızla üç boyutlu bir dünyaya doğru gidiyoruz."

Bunun çok fütüristik olduğunu ve sadece filmlerde olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zoom veya Microsoft Teams kullanıyor musunuz? Bu platformlar Metaverse’ün mükemmel örnekleri olmasa bile bu platformlardaki sanal toplantılar Metaverse'ün emekleme aşamasındaki görünümüdür.

Google’ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı gözlükler farklı bir bağlamda da olsa çok yakında geri dönecekler. IKEA gibi teknoloji dışı şirketler bile ürünlerini ve hizmetlerini satmak için Metaverse ortamları geliştirmeye çalışıyor. Bu bahsettiklerimiz Metaverse buzdağının sadece görünen yüzü. Bu şirketler, toplantılarınız, alışverişiniz veya şu anda düşünmeden yaptığımız çeşitli fiziksel insan etkileşimleri için tamamen Metaverse tabanlı ürünler ve hizmetler geliştiriyorlar.

Öğrenme Fırsatları

L&D uzmanları, Metaverse teknolojisini paydaşlarının ve şirketlerinin yararına nasıl kullanabileceklerine dikkat etmelidir. Mitch Joel'in belirttiği gibi, "İnsanların sanal bir ortamda sadece bir araya gelmekle kalmayıp birbirlerinden öğrenmeleri, birbirleriyle deneyimlerini paylaşmaları ve birbirlerini gerçekten görebilmeleri, şu anda Zoom çağrıları gibi etkileşimli teknolojilerde gördüğümüzden çok daha büyük bir atılımdır."

"İş ve öğrenme gibi alanlara baktığınızda, Metaverse yakın geleceğe ve Wired'ın kurucusu Kevin Kelly'nin 'kaçınılmaz' dediği teknolojiye çok daha yakın hissettiriyor."

İşyeri öğrenimi ve eğitiminde görev alanlar, Metaverse'ü yararlanabilecekleri şekilde nasıl uygulayacaklarını bulmaya çalışacaklardır, çalışmalılardır. Metaverse teknolojisi, vadettiklerini gerçekleştirebileceği olgunluğa bir gün erişirse ortaya çıkacak sınırsız öğrenme fırsatlarını düşünün. Ya da insanların yeni edindikleri bilgileri uygulayıp pratik etmeleri için uyarlanabilir ve güvenli iş ve durumsal ortamlar geliştirebileceğinizi…

Gelecekle İlgili Endişeler

Metaverse kesinlikle geleceğin teknolojisi mi? Bundan emin olamayız ama küresel teknoloji devlerine sorulduğunda kesin bir evet cevabını alıyoruz. Ancak daha önce hepimiz gelecek vaat eden teknolojilerin bir kenarda atıl kaldığını da gördük. Mitch Joel'in dediği gibi, "Bu teknolojiyle ilgili bir iş modeli oluşturma isteğinin temel sorunu zamanlamada yatıyor. İnsanlar bu teknolojiyi ne zaman benimseyecek? Bu teknoloji ne zaman herkes için yaygın bir şekilde erişilebilir olacak? Bu sorular, Metaverse dünyasına erken atılan Meta ve diğer şirketlerin sorduğu soruların aynısıdır."

Bu konuyla ilgili sık sorulan bir başka soru ise özellikle L&D uzmanlarının ve akademisyenlerin Metaverse’ü neden ve nasıl benimseyeceğiyle alakalı. Her iki alanın da farklı nedenlerden dolayı Metaverse ile ilgili sorunları olabilir. Bu sorun, akademi için daha çok yenilikçi kavramları benimsemekle ilgilidir. Akademinin yeni teknoloji benimsemede genellikle birkaç adım geride olduğu bir sır değildir. Pandemi sırasında birçok eğitim kurumu öğrencilerle Zoom'dan ders yapmayı veya Zoom ve Teams üzerinden PowerPoint slaytları ile ders vermeyi dijital eğitim olarak lanse etti.

L&D departmanlarında ise sorun teknolojiyi benimsemede değil, aksine teknolojiyi doğru ve faydalı bir şekilde uygulama noktasındadır. L&D uzmanları tıpkı geçmişteki trend teknolojiler gibi Metaverse’ü de karar verici mercilere tüm öğrenme problemlerine “çare” olacak bir teknoloji olarak tanıtacaklardır. Ne yazık ki, tıpkı geçmiş teknolojilerin uygulanmasında olduğu gibi Metaverse de ya yanlış uygulanacak ya da tam potansiyelinden yararlanılamayacak şekilde uygulanacak. Bu durum meydana geldiğinde ise L&D uzmanları Metaverse’e olan ilgilerini kaybedecek ve bir sonraki “çare”yi aramaya başlayacaklar.

Metaverse'ün insanlar tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini kimse bilmiyor. Bunu piyasa ve zaman belirleyecek. Metaverse’ü öğrenme alanı için takip ediyorsanız şunu söyleyebiliriz: Metaverse teknolojisinin yeteri kadar benimsenmemesi, olması gerekenden daha çabuk uygulanmasına ve doğal olarak da yanlış uygulanmasına yol açabilir.

Sırada ne var?

Metaverse büyük gittikçe popülerleşecek ve tıpkı internet gibi hayatımızın bir parçası olacak. Bunun beş yıl sonra mı yoksa yirmi yıl sonra mı olacağı zamanla keşfedeceğimiz bir olgu. Metaverse'ün başarılı olamama ihtimali elbette var. Fakat bu durumda Metaverse’e benzer başka teknolojiler farklı vaatlerde bulunarak ortaya çıkmaya devam edecektir. Öğrenmek, değişim ve ilerleme demektir. Yeni teknolojileri kötülemek ve onlardan kaçınmaya çalışmak anlamsızdır.