Kurumsal Eğitimde Çalışanların Eğitim İhtiyaçları Nasıl Belirlenir?

Kurumsal şirketlerde çalışan kişiler sürekli daha iyi eğitim fırsatları arıyor. 2023 yılında eğitimi genelleştirmek yapılabilecek en büyük hatalardan birisi. Bu nedenle şirketlerin eğitim programlarını dikkatli bir şekilde tasarlamaları gerekiyor.

Kurumsal Eğitimde Çalışanların Eğitim İhtiyaçları Nasıl Belirlenir?

Kişisel Eğitim Programları Nasıl Tasarlanır?

Eğitim programları, her mesleğin rol ve sorumluluklarına göre tasarlanmalıdır. Belirli çalışanlar için eğitimin farklı olması gerekir, ancak herkes için aynı olabilecek bazı genel eğitimler de vardır. Herkese hitap edecek, bir departmana özel hazırlanmayan eğitimler genel eğitimler olarak nitelendirilir. Örnek verecek olursak özellikle COVID-19 nedeniyle havayolu sektöründeki kurallar ve uygulamalar değiştiğinde tüm çalışanların buna yönelik eğitilmesi gerekmesi, genel eğitime yakın tarihten iyi bir örnektir.

Uyumluluk eğitimi, çalışanların şirkette meydana gelebilecek ve acil değişiklik gerektirecek durumlarda ve bunların oluşmasını önlemeye yardımcı olma konusunda eğitilmelerini sağlar. Şirketler, bu tür eğitimlerle bu tarz durumların ortaya çıkmasını önlemek için çalışanların atabilecekleri genel adımları bilmesini sağlayabilir. COVID-19 tabanlı protokoller uygulamaya konulduğunda, şirketteki her havayolu çalışanı, uçağa binmeden önce bir yolcunun belgelerini kontrol etmek zorunda kaldı.

Şirketler Çalışanlarının Eğitim İhtiyaçlarını Nasıl Tespit Edebilir?

Şirketteki her çalışan aynı beceri setine sahip değildir. Bu nedenle genelleştirilmiş eğitimler, çalışanları geliştirmek yerine ters etki yaratabilir ve şirkete zarar verebilir. Peki çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için neler yapılabilir?

1. Anket Yapma

Çalışanların ihtiyaçları, istek ve dileklerini öğrenmenin yollarından birisi onları dinlemektir. Bunun için anketler yapabilir, onlara ihtiyaçlarının neler olduğunu sorabilir, bu sayede çalışanların kişisel ihtiyaçlarına dair bilgiler alabilirsiniz. Anketler aynı zamanda çalışanlar ve yönetim arasındaki bağı güçlendirme özelliğine de sahiptir. Çalışanlar düşüncelerinin dinlendiğini ve kendilerine önem verildiğini düşünür ve şirketinize olan bağı ve motivasyonu artar.

2. Bilgi Testleri

Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını kendilerinden dinlemenin yanı sıra doğru tanı koyabilmek için beceri boşluklarını kendiniz de test edebilirsiniz. Bunun için çalıştıkları departmanda ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere dair sorulardan oluşan çeşitli testler yapabilir ve kimin hangi alanda bilgi eksiği olduğunu saptayarak bu bilgi eksikliklerine yönelik eğitim hazırlayarak çalışanlarınızın gerçek anlamda gelişmesini sağlayabilirsiniz.

3. Şirket Amaçlarına Yönelik Eğitimler

Çalışanlar, şirketin kendilerinden ne beklediği hakkında bir fikre sahip olmalıdır. Çalışanlar bu amaç doğrultusunda şirketin hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda da eğitilebilir. Her çalışan için net hedefler belirlendiğinde, çalışanlar şirketin performans değerlendirmesi için parametrelerin ne olduğu hakkında da fikir sahibi olur. Şirketin çalışanlarını sürekli desteklemesi gerekir.

Ayrıca, çalışanların hedefe ulaşamadığı dönemlerde onlara nasıl davranıldığı önemlidir. Böyle bir durumda sitem etmek yerine bunların olağan şeyler olduğunu ve bir sonraki göreve daha hazır olmaları gerektiği gibi motive edici söylemler kesinlikle daha etkili olacaktır.

Şirketler, çalışanların hedeflerine kolayca ulaşabilmeleri için eğitimi özelleştirmelidir. Ayrıca şirket içi hedeflerin yanı sıra elde edilmek istenen pazar payı ve kâr gibi sektörel hedefler de değerlendirilmeli ve belirlenmelidir.  Bu sayede başarılı bir strateji izlenir ve süreç sonunda başarıya ulaşılır. Daha sonra, bu tür hedeflere pazarlama yoluyla nasıl ulaşılabileceğinin bir analizi yapılmalıdır. Sonrasında ise hedeflerle ilgili görevleri yerine getirmesi gereken personelin işleri ve görevleri tanımlanmalıdır. Şirketteki bazı çalışanların belirlenen görevlerini yerine getirmek için nitelikli olmadığını belirlediğinizde onlara eğitim vermelisiniz. Bir şirketin beklediği çıktıları elde etmesi için tek bir analiz yeterli değildir. Belirli periyotlarla doğru analizler yapmalı ve bu analizler doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek sonuçlara uygun eğitimler hazırlamalısınız.

Eğitim, yalnızca belirli bir amaç göz önünde bulundurularak yapıldığında anlamlı ve faydalı olur. Hedeflere dayanmadan, eğitimin herhangi bir amacı olmaz ve eğitim faydalı olmaz.