Neden Kurumsal Eğitim ve Dönüşümde Birden Fazla Yaklaşımdan Yararlanmalısınız?

Mikro öğrenme, tema tabanlı öğrenme, oyunlaştırma, aralıklı öğrenme ve diğer modern dijital öğrenme stratejileri, bazen şirket içi değişimi yönetmek için bir arada uygulanır.

Neden Kurumsal Eğitim ve Dönüşümde Birden Fazla Yaklaşımdan Yararlanmalısınız?

Karma Öğrenme

Hiçbir şeyin eskisi gibi kalmadığı ve değişimin her şirketin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Değişim, dış kaynak sağlama, yeni şirket politikaları sunma, yeni teknoloji uygulama gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Değişim her sistemin önemli ve kritik bir parçasıdır. İstatistikler, şirketlerin yönetim kademelerinin %33'ünün değişimi desteklemediğini ve çalışanların %39'unun da değişime karşı dirençli olduğunu göstermektedir. Değişim yönetimi sürecinde genel iş performansını artırmak için uygun bir iletişim yöntemi tasarlamak ve geliştirmek çok önemlidir.

Aynı şekilde dijital eğitim de etkili stratejiler temelinde tasarlandığında etkilidir. Değişim yönetimi sürecinde yöneticilerin ilk etapta nelerin değişebileceğini belirleme, çalışanların değişime karşı olan direncini ölçme ve buna benzer zorluklarla başa çıkmaları gerekir. Bu nedenle değişim sürecini yumuşatma adına mikro öğrenme, tema tabanlı öğrenme, oyunlaştırma, aralıklı öğrenme ve benzeri modern dijital eğitim stratejileri bir arada uygulanır.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında önde gelen şirketlerden biri, çalışanların ve paydaşların şirket değerlerini değiştirme ihtiyacını anlamalarına yardımcı olacak etkili bir eğitim programı oluşturmak istedi. Şirket, bu iki farklı grubun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için biri çalışanlara ve diğeri de şirketin paydaşlarına olmak üzere iki uçlu bir öğrenme stratejisi izledi.

Yeni Değerler Modülü

Şirket, tüm departmanlarındaki çalışanlar için konu tabanlı, oyunlaştırılmış ve aralıklı mikro öğrenme de dahil olmak üzere birden fazla stratejiye sahip bir öğrenme modülü olan "yeni değerler modülünü" oluşturdu. Modülde, eğitime katılımı teşvik etmek ve çalışanların değişen şirket değerlerini anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli öğrenme hedefleri bulunuyordu. Tema tabanlı öğrenme stratejisi, çalışanları geçmişteki eski sistemden gelecekteki yeni sisteme götürme fikriyle birlikte "zaman makinesi" konseptinde uygulandı.

Başlangıç olarak kursiyerlerin öğrenmenin tüm bağlamını anlamalarına yardımcı olmak için etkileşimli bir animasyon video oynatıldı. Daha sonra kursiyerlerden şirketin CEO'sundan gelen video mesajı görüntülemeleri istendi. Video, revize edilmiş şirket değerlerinin amacı ve günümüz değerlerinden geleceğin değerlerine geçiş ihtiyacı hakkında çalışanları bilgilendirici nitelikte bir videoydu. Mesajın amacı, kursiyerlere yeni bir değer sistemine geçiş ihtiyacı konusunda güçlü bir mesaj iletmekti. Daha sonra ise kursiyerlerin etkili bir şekilde öğrenebilmeleri, becerilerini uygulayabilmeleri ve iş arkadaşlarıyla dostane şekilde rekabet edebilmeleri için eğlence dolu bir oyunlaştırılmış öğrenme yaklaşımı izlendi. Dijital öğrenmede oyunların eğlenceli ve ilgi çekici olduğu çokça kez kanıtlanmıştır. Uygun bir öğrenme akışı oluşturmak için "öğren, uygula ve paylaş" stratejisi izlendi. Bu stratejinin detaylarına biraz daha yakından bakalım:

1. Öğren

Bu aşamada kursiyerler değişimin neden gerekli olduğu, yeni değerlerin neden uygulanması gerektiği gibi sorularına yanıt veren ve eğitimin bağlamını anlamalarına yardımcı olan bilgileri öğrendiler. Daha sonra şirketin CEO'sunun yeni değerler, şirketin değerlerindeki değişim ihtiyacı ve bunun şirket büyümesini nasıl etkileyeceği hakkında görüşlerini ifade ettiği bir hikâye anlatımı yöntemi aracılığıyla çok boyutlu bir öğrenme ortamına geçtiler.

2. Uygula

Bu aşamada kursiyerler şu anki değer sisteminden geleceğin değer sistemine geçiş yaptı. Bu aşamada genel katılımı artırmak ve çalışanların öğrendiklerini etkili bir şekilde uygulamalarını sağlamak için eğitime mini oyunlar dahil edildi. Değişen değerler, ayrıntılı bilgi veren, kursiyerlerin değerler ve gerçekler üzerindeki yetkinliklerini geliştiren ilgi çekici videolarla tasvir edildi.

3. Paylaş

Öğrenme elbette ki devamlı bir süreçtir ve düzenli aralıklarla olmalıdır. Modern öğrenciler hızlı öğrendiklerinde bilgilerini pekiştirir ve belirli aralıklarla öğrenmelerini yenilerler. Bu nedenle, üçüncü aşamada kursiyerlere öğrenme takviyesi sağlamak için infografikler, sesli podcastler ve çizgi romanlar verildi. Takviyeyi desteklemek için etkili bir strateji olarak mikro öğrenme benimsendi. İçerikler bölümlere ayrılacak şekilde oluşturuldu ve belirli zaman aralıklarında kursiyerlere teslim edildi. Sonuç olarak bilgilerin akılda kalıcılık seviyesi arttı, kursiyerlerin kendi tempolarında ve istedikleri ortamda eğitimi tamamlamaları sağlandı.

Sonuç

Günümüzün dijital çağında değişim yönetimi, bireysel çalışanların, ekiplerin ve organizasyonların gelecekte onlardan beklenen rollere uyum sağlamalarına yardımcı olan yapılandırılmış bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Yukarıda bahsedilen nokta değişim için en son gelişmeler üzerine eğitim vermekle değil, farklı değişim süreçlerine ayak uydurabilmek için eğitim almış yeni bir çalışan profili oluşturmakla ilgilidir. Değişim, sürekli gelişen iş ortamına uyum sağlamak ve rekabetçi olmak için bir adım önde olma ihtiyacına dayanmaktadır. Şirketlerin oyun tabanlı öğrenme, tema tabanlı bir yaklaşım kullanma, mikro öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme ve çok daha farklı modern dijital stratejilerini bir arada kullanarak geçiş süreçlerini yumuşatması ve dijital öğrenmenin avantajlarından yararlanması daha kolay ve yerinde olacaktır.