Dijital İçerik Strateji Belgesi Yayımlandı

YEĞİTEK'in gelecek yıllardaki dijital içerik stratejisinin temellerini belirlemek amacıyla hazırlanan "Dijital İçerik Strateji Belgesi", kapsamlı bir rehberlik ve planlama dokümanı olarak ön plana çıkıyor. Belge, dijital içerik kavramının tanımından başlayarak, EBA'nın benimseyeceği iki ana içerik tasarım stratejisini açıklıyor. Bunlar, standartlara uygunluğa göre zenginleştirilmiş kitaplar ve öğretim materyalleri oluşturulması üzerine odaklanıyor. Dijital İçerik Strateji Belgesi ayrıca standartların belirlenmesi ve dijital erişilebilirlik ilkelerinin sağlanması gibi temel gerekliliklere vurgu yaparak, sürekli güncellenen bir doküman niteliği taşıyor.

Dijital İçerik Strateji Belgesi Yayımlandı

YEĞİTEK'in ilerleyen yıllardaki dijital içerik hedeflerini belirlemek üzere hazırlanan "Dijital İçerik Stratejisi Belgesi", rehberlik edici, pratik ve somut bilgiler içeriyor.

Belge, dijital içerik kavramını daha net bir şekilde açıklamak için başlangıçta temel kavramlardan yola çıkarak teorik bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve içerisinde, EBA'nın benimseyeceği iki ana içerik tasarım stratejisi vurgulanıyor.

Birinci strateji, EBA içerisindeki belirli bir kazanımla ilişkilendirilmiş parçalı "Öğrenme Nesneleri"nin standartlara uygunluğuna göre seçilerek zenginleştirilmiş kitap formatında sunulması üzerine yoğunlaşıyor. Diğer strateji ise bütünsel bir yaklaşımla birden fazla kazanımı kapsayan ve çeşitli içerik türlerini bir araya getiren "Öğretim Materyali" yaklaşımını benimseyerek öğretim programlarının ihtiyaçlarını karşılayacak içeriklerin üretilmesini hedefliyor.

Her iki stratejinin uygulanması sürecinde, standartların belirlenmesi temel bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Strateji Belgesi her bir içerik türü için standartlar ve gerekli kılavuzların oluşturulmasını sağlıyor. Bu kılavuzlar, "Dijital Erişilebilirlik" ilkelerini içererek, öğrenenlerin dijital içeriklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Strateji belgesi, saha deneyimlerinden, genel müdürlüklerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimlerle sürekli olarak güncellenen bir doküman niteliğini taşıyor.

Görüş ve önerilerinizi birfikrimvar@eba.gov.tr adresinden Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile paylaşabilirsiniz.

"Dijital İçerik Stratejisi Belgesi"ne ulaşmak için tıklayınız.