Eğitim Programlarınızın Etkili Olmadığına Dair İşaretler Nelerdir?

Sektörü, boyutu ve amacı ne olursa olsun eğitim her şirket için bir zorunluluktur.

Eğitim Programlarınızın Etkili Olmadığına Dair İşaretler Nelerdir?

Başarılı Bir İş İçin Eğitim Zorunludur

Farklı eğitim programları, şirket çalışanları için büyük önem taşır. Sektörü, boyutu ve amacı ne olursa olsun eğitim her şirket için bir zorunluluktur. Odaklanılması gereken gerçek, eğitim programlarının çoğu şirket için büyük ve önemli bir yatırım olması gerektiğidir. Eğitim hem yönetim hem de çalışan kadrosu için kritik öneme sahiptir. Eğer eğitim etkisiz ise şirket ve çalışanlar için ciddi sorunlara neden olabilir. Çalışanların eğitimlerle güncel tutulması, şirketler için kritik faydaları da beraberinde getirir. Çalışanların sektör standartlarına göre verimli bir şekilde eğitilmediği verimsiz bir eğitim programı ise şirketinizin başarısını azaltabilir.

Sizi başarısız bir eğitimden kurtaracak şey kaliteli LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) olabilir. LMS şu özellikleri sunar:

·        Tamamen bulut tabanlı çalışma

·        Yapay zekâ destekli teknolojiler

·        Mükemmel analitik ve raporlama özellikleri

·        Hızlı ve kolay içerik dağıtımı, tamamen ölçeklenebilir ve basit entegrasyon

Eğitim bazen zaman alıcı ve maliyetli olabilir, fakat doğru yapılması şartıyla uzun vadede büyük faydalar sağladığı için sürekli olmalıdır. Planlama ve hazırlık aşamasının yetersiz kaldığı durumlarda eğitim etkisiz hale gelebilir. Eğitim programları etkisiz kalırsa, daha düşük bir yatırım getirisi (ROI) oranına, şirketin kaynaklarının boşa harcanmasına, çalışanların kafasının karışmasına hatta eğitimden soğumalarına bile neden olabilir.

Eğitim Programlarınızın Kötü Geliştirildiğinin ve Uygulandığının 4 İşareti

1. Akılda Kalıcılık Sorunları

Çalışanlarını eğitmek isteyen bir şirketin, öncelikle çalışanlarının şu anda neyi ve neden öğrendiklerini anlaması gerekir. Eğitimin etkinliğini ölçebilmeli ve çalışanların yaptığı iş üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığını belirleyebilmelidirler. Örneğin, şirket ofisinizde ekip çalışmasını geliştirmek için yeni bir eğitiminizin olduğunu varsayalım. Yöneticiler ekip üyeleri arasında takım ruhunu nasıl oluşturacakları konusunda eğitim alır, ancak bunu yapmanın paraya, zamana ve çabaya mal olduğunu düşünürler. Peki sorun eğitimin kendisinde olabilir mi? Bu oldukça mümkün. Ayrıca programdaki eğitim materyalinin anlaşılması zor olabilir, böyle bir senaryoda materyallerin daha basite indirgenmesi gerekir.

2. Verimlilikte Düşüş

Eğitim programının etkili olmadığının işaretlerinden biri de verimliliğin düşmesidir. Eski ve yeni eğitimleri karşılaştırmak için verimliliği ölçmeli ve bu doğrultuda karar vermelisiniz. Bunun için çeşitli test ve anketler uygulayarak hem çalışanların görüşlerini alabilir hem de sınavla ölçüm yapabilirsiniz.

3. Şirketten Ayrılmaların Artması

Şirketten ayrılmaların artması, işin büyümesini de kesinlikle etkileyecektir. Bir şirket artan çalışan kaybıyla karşı karşıyaysa cirosu negatif etkilenir. Günümüz çalışanları geleneksel eğitimlerden daha fazlasını talep eder, istediklerini elde edemezlerse bu isteklerini başka yerlerde ararlar. Eğitim programlarındaki eksik unsurlar kesinlikle çalışanlar arasındaki hoşnutsuzluğun itici güçleridir. Bu hoşnutsuzluk çalışanların öğrenme ve gelişim yeteneklerinin zayıf olmasıyla değil, ilgi çekici materyal sağlanmaması nedeniyle ihmal edilmiş ve mutsuz hissetmeleriyle ilgilidir.

4. İş Güvenliği

Güvensiz bir çalışma ortamı, iş güvenliği sorularına yol açabilir. Eğitimsiz çalışanlar sahadaki kazalara karşı daha hassastır. Eğitim materyali, gerekli alet veya ekipman ve malzemeleri kullanmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamıyorsa, ağır iş makineleri ve tehlikeli maddeler içeren çalışma ortamları ölümcül olabilir.

Bundan kaçınmak için, çalışanlara uygun prosedürler ve bu prosedürlerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda yeterli eğitim verilmelidir. Tüm denetçiler ve yöneticiler, şirketteki çalışanların protokolleri anlamasını ve bunları düzenli ve rutin olarak takip edebileceklerini göstermelidir.

Bundan Sonra Ne Yapmalı?

Eğitim programınızı takip etmezseniz ne olur? Eğitim tamamlandıktan sonra ne yapacakları, bir sonraki eğitime geçip geçmeyecekleri veya mevcut görevleri yeniden yapıp yapmayacakları konularında çalışanların kafası sürekli karışıktır. Eğitiminizi ciddiye almazsanız çalışanlarınızın ne öğrendiğini ve daha da önemlisi eğitimin etkili olup olmadığını bilemezsiniz.

İnsanlar eğitim sonucunda hedefe ulaşamıyorlarsa veya eğitimi işlerinde kullanmıyorlarsa, eğitim programında büyük bir tutarsızlık var demektir. Bunun nedenini eleştirel olarak analiz etmeye başlamamız gereken zaman tam da burasıdır. Eğitim mi etkisizdi? Eğitimin yapıldığı saat mi yanlıştı? Sadece belirli bir grup insan mı sorun yaşadı? Bu sorunları listeleyip analiz etmelisiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

·        Eğitim programının etkili olması için nelerin değiştirilmesi gerekiyor?
Eğitim programını daha etkili hale getirmek için, öğrenmenin özünün ne olduğunu öğrenmelisiniz. Bunun yanında bireysel ihtiyaçları analiz etmeli ve ona göre aksiyon almalısınız.

·        Paradigma değişikliği etkili eğitim programı oluşturmaya yarayabilir mi?
Evet. Neyin yanlış gittiğini, sorunun neden ve nerede olduğunu anlamak için durumu etraflıca incelemelisiniz. Bu tür bilgilerle eğitim programını etkili olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

·        İyi tasarlanmış bir eğitim programı çalışanlara nasıl yardımcı olur?
Etkili bir eğitim programı, çalışanların hayal kırıklığını azaltarak şirketin çalışanlarına olan güvenini ve bağlılığını gösterir. Etkisiz eğitim programları ise şirket için ciddi sorunlara neden olabilir.

Kapanış
Eğitim programı etkisiz kalırsa çalışanların ve şirketin gelişmesini etkiler. Çalışanlar gelişemediğinde kurumsal ve kişisel hedeflerini karşılayamazlar. Bu nedenle eğitimin etkinliğinin ölçülmesi ve çalışanların isteklerini karşılayıp karşılamadığı analiz edilmelidir.