Dijital Eğitimin Yatırım Getirisini (ROI) Ölçmenin 4 Yolu

Şirketler her yıl eğitim faaliyetlerine büyük miktarda para yatırıyor. Bu yatırımların etkin bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu yazıda, dijital eğitimlerin yatırım getirisini ölçme yöntemlerini inceleyeceğiz.

Dijital Eğitimin Yatırım Getirisini (ROI) Ölçmenin 4 Yolu

Dijital Eğitimin Yatırım Getirisi Nasıl Ölçülür?

Geçtiğimiz birkaç yılda dijital eğitimler, mesleki gelişim için daha çekici bir seçenek haline geldi. Dijitaleğitimler, çalışanlarınıza istedikleri zaman ve istedikleri yerde yeni bilgiler veya yeni beceriler öğrenme konusunda esneklik sağlar. Şirketlerin tercih ettiği birçok dijital eğitim aracı vardır. Bunlar arasında Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), Öğrenim Yönetim Sistemleri (LMS'ler), mikro öğrenme platformları, video eğitim araçları, sosyal ağ araçları vb. yer alır. 

Ancak bir işveren olarak, dijital eğitimin başarılı olup olmadığını, çalışanların eğitimden memnun olup olmadığını, gelirde gözle görülür bir artış olup olmadığını bilmek ilginizi çekebilir. Bu gibi soruların cevabını bulmak için kurumunuzdaki çalışanlarınız için düzenlediğiniz dijital eğitimlerin Yatırım Getirisini (ROI) ölçmeniz gerekiyor.

Dijital eğitimin yatırım getirisini ölçmek için 4 yolu sizlerle paylaşacağız.

1. Dijital Eğitiminiz İçin Net Hedefler Belirleyin

Eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak, dijital eğitimleri gerçekleştirmeden önce bir eğitim stratejisine sahip olmanız ve net hedefler belirlemeniz gerekir. Hedefleri belirlemek için satış, İK, pazarlama, operasyon vb. tüm ekiplerin yöneticilerini sürece dahil etmeniz gerekir. Departmanlardaki liderlerle bir araya gelerek onlara eğitim hedeflerinin ne olduğunu, eğitimden ne elde etmek istediklerini ve hangi ölçümleri istediklerini sorun. 

Örneğin, 300 çalışanı olan bir perakende şirketini düşünelim. İnsan Kaynakları ekibi, yıllık işten ayrılmaoranının yüksek olduğunu belirledi. Eğitim ve Gelişim ekibi, buradaki ihtiyacı araştırırken resmi bir işe alım sürecinin olmadığını farketti ve bu alanda dijital eğitimin yardımcı olabileceği önerisinde bulundu. Daha sonra, dijital eğitimi tasarladılar ve çalışanlara sundular. Eğitimden sonra, 6 ay sonra çalışan işten ayrılma oranının %9 azaldığı tespit edildi. Bu durumişe alım süreci ile ilgili sunulan dijital eğitimin ROI'sinin başarıyla gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir.

2. Eğitim Tamamlama Oranlarını Analiz Edin

Eğitim tamamlama oranları, dijital eğitimlerin etkililiğini ölçmenize yardımcı olan başka bir kritik göstergedir. Oranları analiz etmek için, dijital eğitim atanan çalışanların sayısını, eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanların sayısıyla karşılaştırabilirsiniz. %90 veya daha yüksek eğitim tamamlama oranları, çalışanlarınızın eğitim fırsatlarına motivasyonlu olduğunu gösterir. Düşük oranlar ise, çalışanlarınızın eğitime ilgisiz olduğunu veya dijital eğitim modüllerinin ilgi çekici olmadığını gösterir.

Eğer çalışanlar eğitim almaya motivasyonlu değilse, eğitimden herhangi bir fayda da elde edemezler. Ayrıca, katılım oranı düşük bir oran gösteriyorsa, bu dijital eğitimin başarılı bir girişim olmadığını gösterir. Bu tür senaryolarda, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını değerlendirmeniz ve ilgi çekici dijital eğitimler tasarlamanız gerekmektedir.

3. Öğrenme Analitiğinden Faydalanın 

Çoğu Öğrenme Yönetim Sistemi ve mikro öğrenme platformları tarafından sağlanan öğrenme analitiği, çalışanların bir modülü tamamlamak için harcadıkları zamanı, öğrenme yolculuklarında nasıl ilerlediklerini, dijital eğitimlere ne zaman erişim sağladıkları ve benzeri konularda size değerli içgörüler sunar. 

Örneğin, birçok çalışan belirli modüllerde yeterli puan alamayabilir. Bu durumlarda, modülün veya değerlendirme sorularının zorluk seviyesini ineleyebilir ve buna göre değişiklik yapabilirsiniz. Bu veriler, dijitaleğitiminizin genel etkililiğini ölçmenize ve iyileştirmenize yardımcı olabilir.

4. Performans Sonuçlarına Karşı Maliyetleri Değerlendirin

Dijital eğitimin etkililiğini ölçmek için ROI'yi hesaplamalısınız. ROI'yi hesaplamak için maliyetlerisonuçları veya faydaları göz önünde bulundurun. Maliyetler tasarım, geliştirme, uygulama, LMS platform maliyetleri vb. içerebilir.

Faydalar proje sayısında artış, çalışanların üretkenliğinde artış, gelir ve satışlarda büyüme, müşterilerden gelen şikayetlerin azalması vb. gibi unsurları içerebilir. Tüm bunlarda, gelir veya parasal terimlerle ifade edilebilecek öğeleri göz önünde bulundurun. Böylece, maliyetleri performans sonuçlarına karşı değerlendirerek, dijital eğitiminizin etkili olup olmadığını veya üzerinde durulması gereken iyileştirme alanlarının olup olmadığını belirten bir oran elde edebilirsiniz.

Sonuç olarak, dijital eğitimin etkililiğini ölçmek kolay olmayabilir. Ancak, modern araçlar, mikro öğrenme platformları, LXPs ve öğrenme analitiği online eğitimlerin ROI hesaplamalarının mümkün olduğunu kanıtlamıştır.