Kurumsal Şirketlerde Video Tabanlı Öğrenme

E-öğrenme sistemlerinde en etkin iletişim kanallarından biri olan videolardan sıklıkla faydalanılır. Bu içeriğimizde video tabanlı öğrenmeye ilişkin 5 farklı yaklaşımı açıklayacağız.

Kurumsal Şirketlerde Video Tabanlı Öğrenme

E-learning sistemlerinde en etkin iletişim kanallarından biri olan videolardan sıklıkla faydalanılır. Bu içeriğimizde video tabanlı öğrenmeye ilişkin 5 farklı yaklaşımı açıklayacağız. Bu yaklaşımlar eğitimlerinize katılım oranlarını artırmada etkili olacak ve e-learning sisteminizin sunduğu verimliliği artıracaktır.

Video tabanlı öğrenmeyi tüm yönleriyle ele almak açısından bu sistemin zorluklarına da değinmemiz gerekir. Bu zorluklar arasında öne çıkan iki madde ise videoların pasif bir içerik olarak sürekli öğrenmeye alan tanımaması ve videolu öğrenmenin yazılı materyallere oranla daha maliyetli olmasıdır.

Video tabanlı öğrenmeyle ilişkili zorlukların üstesinden nasıl gelinebilir?
İlk maddede yer verdiğimiz güçlüğü aşmak için geleneksel video tabanlı öğrenmeye göre 10 kat fazla etki sunan interaktif videolardan faydalanabilirsiniz. Tipik bir bir e-learning kursu aşağıdaki imkanları sunar:

 • Etkileşim olanağı
 • Ara bilgi kontrolleri
 • Öğrencinin seçimlerine göre dallanan senaryolar
 • Program sonu değerlendirmeleri
 • İzleme (SCORM tabanlı sistemlerde.)

Tüm bu imkanlar video tabanlı eğitiminizin kalitesini artırmanızı destekler. Ayrıca aşağıdaki maddelerde yer alan özellikler de e-learning süreçlerinizdeki verimliliği zirveye taşır.

 • Yüksek etki yaratan yapı
 • Çoklu cihaz özelliği
 • İlgi çekici bir tasarım
 • Etkileşimli öğrenmeye uygunluk
 • İstenilen yetkiye (Beceri geliştirme veya performans kazanımı) ulaşmanıza yardımcı olma
 • Öğrencinin katılımını ve performansını değerlendirmek için izlenebilirlik

ILT / VILT eğitimlerini desteklemek için etkileşimli videoları da kullanabilirsiniz. Bu iki şekilde yapılabilir:

 • Eğitmenin ders kaydı, etkileşimli bir video tabanlı öğrenmeye dönüştürülebilir.
 • Performans Destek Araçları (PST'ler veya öğrenme yardımcıları) atölye öncesi veya katılım sonrası atölye çalışmalarını desteklemek için kullanılabilir.
  PST'ler atölye öncesi veya katılım sonrası atölye çalışmalarını desteklemek için kullanılabilir.

Temel video biçimleri
1. Tanıtım videoları
Bu videolar resmi eğitimlerin aktarılmasında etkin şekilde kullanılabilirler. öğrenmeyi pekiştirme noktasında oldukça etkilidirler.

2. Beyaz tahta animasyonları
Resmi eğitimlerde kullanılmaya uygun, ilgi çekici içeriklerdir. Bu format; belirli temel kavramların belirgin şekilde yansıtılması noktasında etkin çözümler sunar.

3. Kinetik videolar
Bu tip videolar kurumsal öğrencilerin iş akışının bir parçası olabilir ve etkin bir Performans Destek Aracı olarak da kullanılabilir.

Biz sizin için ne yapabiliriz?
Şirketinizdeki eğitim süreçlerini dijital platformlara taşıma, oryantasyondan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına varıncaya dek tüm departmanların eğitim içeriklerini videolarla aktarma fikri size nasıl geliyor? üstelik kurum kültürünüz, değerleriniz ve personel yapınız da göz önünde bulundurularak size özel olarak tasarlanmış bir e-öğrenme platformu ile… Cevabınızın olumlu olduğunu duyar gibiyiz.

E-öğrenme tasarımı hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize hemen ulaşabilirsiniz.