Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1 Yılda 5873 Personele Eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2022 yılında 5 bin 873 personele, toplamda 484 saatlik eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1 Yılda 5873 Personele Eğitim

BİR YILDA 74 FARKLI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik yıl içerisinde eğitimler gerçekleştiriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bir yılda Mevzuat, Teknik, Kişisel ve Kurumsal Gelişim kategorilerinde 74 eğitim düzenlendi.

DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Büyükşehir Belediyesince hizmet içi eğitimler kapsamında 1 yılda Temel İlk Yardım, Oryantasyon, Drama, Vatandaşla Etkili İletişim, İşçi Personel Emekli İşlemleri, Kamu İhale Sisteminde Doğrudan Temin, Kamu İhale Sisteminde Güncel Fiyat Farkı Uygulamaları, Nezaket ve Görgü Kuralları, Gider Bütçesinin Harcanmasında Uyulması Gereken Kurallar, Standart Dosya Planı ve Dijital Arşiv, Zabıta Gelişim Programı, İş Hukukunda Güncel Mevzuat Değişiklikleri, Kamu İhale Mevzuatı, Sunum Teknikleri, Hitabet ve Sahne Becerileri Eğitimi, Diksiyon, Güvenli İnternet Kullanımı, Kıdem Tazminatı, Alt İşveren ve Geçici İş İlişkileri, İngilizce Eğitim Programı, Etik, Proje Yazma ve Yürütme, Yönetici Asistanlarına Vatandaşla Etkili İletişim, Ücret ve Bordro Uygulamaları, Siber Güvenlik Farkındalık, Muhakkik, Sosyal Güvenlik Hukuku, Kurumsal İletişim ve Gönül Belediyeciliği, Ön Mali Kontrol ve Hakediş eğitimleri verilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİMLER

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan yerli ve milli dijital eğitim platformuna İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tüm personelin kaydını başarılı bir şekilde yaparak personeli bu platformla buluşturdu. Çevrimiçi eğitimler kapsamında İş Yerinde Stres (İşaret Dili Destekli), Engelli Birey Farkındalığı, İklim Değişikliği (İşaret Dili Destekli), Sıfır Atık (İşaret Dili Destekli), İnternetin Bilinçli Kullanımı, Çevre ve Sıfır Atık (İşaret Dili Destekli) eğitimler verildi.

EĞİTİMLERE 5873 PERSONEL KATILDI

1 yılda 5 bin 873 personele alanında uzman deneyimli eğitmenlerce 484 saatlik eğitim verildi. Ayrıca Kocaeli Valiliğinden, farklı illerden, ilçe belediyelerden ve iştiraklerden ilgili personel de eğitimlere katılım sağladı.