Eğitim Teknolojileri (Edtech) ve E-Öğrenme Arasındaki Fark Nedir?

Teknoloji devrimi, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. Teknoloji, öğrencilerin öğrenme ve öğretmenlerin öğretme şekillerinde devrim yarattı. Çevrimiçi öğrenme son zamanlarda en hızlı büyüyen sektörlerden birisi. Bu geçişte pandemi sürecinin rolü yadsınamayacak kadar büyük. Eğitim teknolojileri ve e-öğrenme gibi dijital teknolojiler, eğitim ortamını kökten değiştiriyor.

Eğitim Teknolojileri (Edtech) ve E-Öğrenme Arasındaki Fark Nedir?

Eğitim Teknolojileri (Edtech) Nedir?

Eğitim teknolojilerinin kısaltması olan ve sitemize de adını veren Edtech, sınıftaki yeni teknolojik evrimdir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için dijital teknolojinin kullanılmasıdır. İngilizcede genellikle eğitim teknolojileri üreten şirketlere yönelik kullanılan bir terim olmakla birlikte eğitimde kullanılan çeşitli teknolojileri de ifade eder. Eğitim teknolojileri, teknolojinin okullarda ve şirketlerde öğrenmeyi kolaylaştırmak ve performansı artırmak için kullanılmasıdır. Teknolojiyi eğitime entegre ederek çok farklı şekillerde ilgi çekici eğitimler sağlayabilirsiniz. Öğrenme deneyimi, formal ve informal öğrenme, kendi hızında öğrenme, işyerinde öğrenme vb. gibi çeşitli şekillerde eğitimler geliştirerek çalışanlarınıza/öğrencilerinize kişiselleştirilmiş eğitimler sunmak da mümkün.

Eğitim teknolojilerinin birincil amacı, insanların öğrenmesine yardımcı olmaktır. Günümüz eğitim teknolojileri yaklaşımları, öğretim araçlarının geçmişteki kullanımlarından farklıdır. Son zamanlarda mobil teknolojiler, sanal ve artırılmış gerçeklik, sosyal ağlar, işbirlikçi öğrenme, bulut bilişimi, ters yüz edilmiş sınıflar ve birçok farklı modern yaklaşımı kapsayacak şekilde bir yöne evrilmiştir. Buradaki teknoloji terimi hem donanım hem de yazılım kullanımını ifade eder. Edtech araçları, Kahoot gibi öğrenme uygulamalarından son teknoloji VR kulaklıklara ve veri bilimi tabanlı platformlara kadar çok geniş bir yelpazedeki araçları temsil eder.

E-Öğrenme Nedir?

E-öğrenme, başına “e-” getirilen her sözcük gibi elektronik anlamına gelir. E-öğrenme ya da elektronik öğrenme, insanların genellikle internet üzerinden elektronik medya aracılığıyla öğrenmelerini sağlar. Kullanıcıların bilgisayar, tablet ve hatta akıllı telefon gibi elektronik cihazları kullanarak çevrimiçi ders almalarına olanak tanır. E-öğrenme, dijital kaynaklar aracılığıyla elektronik olarak sunulan bir öğrenme deneyimidir. E-öğrenme, öğretmenler için ise öğrencileri eğitmek, eğitime katılımlarını ve ilerlemelerini takip etmek için etkili bir yoldur.

Ayrıca çevreci olmayan kağıt tabanlı eğitime harika bir alternatif sunarak daha çevre dostu çalışma alanları oluşmasına katkıda bulunur. E-öğrenme, kurumsal temelde ise görüşme yapış şeklinden iş için doğru adayları bulmaya, işe alım sürecine ve diğer her şeye kadar tüm süreçleri etkileyebilecek bir yaklaşımdır.

E-öğrenme deneyimlerinin çoğu üç ana alanda özetlenebilir:

1.     Sosyal etkileşimler teknoloji sistemleri tarafından kolaylaştırılır.

2.     Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki etkileşimlere teknoloji sistemleri aracılık eder.

3.     Bilgi erişim sistemi, hem öğrenme hem de sosyal sonuçları bakımından teknoloji ile bağlantılıdır.

Eğitim Teknolojileri ve E-Öğrenme Arasındaki Farklar

Anlam

Eğitim teknolojileri (Edtech), öğrenmeyi kolaylaştırmak için eğitimde yeni dijital teknolojilerin kullanımını ifade eder. Yani eğitim teknolojileri, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve performansı artırmak için teknoloji ve teknoloji süreçlerinin kullanılmasıdır. Buradaki teknoloji terimi hem donanım hem de yazılım kullanımını ifade eder. E-öğrenme ise elektronik öğrenme anlamına gelir ve bilgisayar, tablet ve hatta akıllı telefonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla öğrenme materyalleri sunma sürecini ifade eder.

Eğitim Teknolojileri ve E-Öğrenmenin Amacı

Eğitim teknolojilerinin amacı, eğitimin kalitesini artırmak ve öğrenme sürecini geliştirmek, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Eğitim teknolojileri, teknoloji ve kaynakları kullanarak öğrenme deneyimleri sağlar. E-öğrenme ise kullanıcıların fiziksel olarak bir kolej veya üniversiteye gitmeden teknik beceriler geliştirmelerine veya profesyonel dereceler kazanmalarına yardımcı olur.

Kullandıkları Araçlar

Eğitim teknolojileri, öğretim araçlarının erken kullanımlarından gelişerek mobil teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklikleri, sosyal ağları, işbirlikçi öğrenmeyi, bulut bilişimi, ters çevrilmiş sınıfları ve çok daha fazla içerecek şekilde genişledi. Eğitim teknolojilerinde kullanılan araçlar araçlar, Kahoot gibi öğrenme uygulamalarından FlipGrid’e, VR kulaklıklarından veri bilimi tabanlı platformlara kadar çok çeşitli olabilir. E-öğrenmede yaygın kullanılan araçlardan bazıları ise Microsoft Office, Trello, Google Drive, Google Takvim, Elucidat, YouTube, Google Dokümanlar, Zoom, Grammarly gibi platform ve uygulamardır.

Özet

Gelişim süreklidir ve her sektör bu süreçten geçmektedir. Eğitim sektörü de bu modernleşme sürecinin bir parçasıdır. Eğitim teknolojileri ve e-öğrenme gibi günümüzün dijital teknolojileri bu gelişim sürecine yardımcı olmaktadır. Edtech eğitim teknolojileri demektir. Yani öğrenmeyi kolaylaştırmak ve performansı artırmak için teknoloji ve teknoloji süreçlerinin kullanımını ifade eder. E-öğrenme ise bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar gibi elektronik cihazların kullanımıyla öğrenme deneyimleri sunmaya odaklanır ve günün sonunda eğitim teknolojilerinin bir alt dalıdır.