E-Öğrenmede Müfredat Tasarlama

İlgi çekici içerik elde etmenin temel yapıtaşı iyi tasarlanmış bir müfredattır.

E-Öğrenmede Müfredat Tasarlama

Zamanının Ötesine Geçen Müfredat Tasarlama

Müfredat tasarımı, aslında içerik oluşturma öncesi en kritik adımdır. Ancak çoğu eğitim programı bu aşamada başarısız olur. Bunun temel sebebi ise eğitimde müfredattan çok içeriğe odaklanılması. Herhangi bir iş problemine hizmet/hitap etmeyen ve sonu olmayan içerikler oluşturuyoruz. Süreç sonunda ise zihinlerinde pek çok bilgi olan, fakat bu bilgiyi uygulayacak pratik bilgiye sahip olmayan birçok çalışan kalıyor.

Müfredat programı tasarlarken, aşağıdaki kriterleri uygulamayı ihmal etmemelisiniz.

Etkili Müfredat Tasarlama Kriterleri

1. İş Problemine Çözüm Odaklı Olun

Tıpkı bir olay üzerine düşünüp çözmeye başlamak gibi, iş ile ilgili bir soruna çözüm üretmek de aklınızda bir hedef yaratmanızı sağlar. Mevcut durum nedir ve eğitimden sonra beklenen sonuç nedir? En önemli soru da şu: Bu eğitim programı sonunda kullanıcılar neyi yapabilir hale gelecek? Şirkete ne katacaklar? Bu soruların cevaplarını düşünerek hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

2. Hedef Kitlenizi Tanımlayın

Hedef kitlenizi bölümlere ayırmak, özelliklerini, kullanıcıların öğrenme alışkanlıklarını ve çözmek istediğiniz iş sorununa nasıl uyduklarını analiz etmenizi sağlar. Bu noktada sormanız gereken soru şudur: Programı hedef kitleye nasıl uydurabilirim?

3. Net Hedefler Belirleyin

Net hedefler, paydaşlardan ve müfredatınıza dahil etmek istediğiniz kişilerden onay almanızı kolaylaştırır. Bu hedefler paydaşlarınızla iş birliği içinde yapılmalıdır. Hedefleriniz daha geniş organizasyonel hedefler veya belirli gruplara yönelik hedefler olabilir. Bu aşamada sormanız gereken soru ise “Hedefler ne kadar ulaşılabilir?” olmalıdır.

4. Sunuş Mekanizmanızı Belirleyin

Sunuş mekanizmanız, müfredatınızın temelini şekillendirmenize olanak tanır. Tam ölçekli bir e-öğrenme mi kullanacaksınız yoksa daha küçük eğitim modülleri kullanan mikro öğrenme gibi yaklaşımlardan mı faydalanacaksınız? Karma öğrenme formatı mı kullanacaksınız, yoksa e-öğrenme yeterli olacak mı?

Bu dört kriter üzerine düşünüp karar verdiğinizde müfredat tasarımınızın daha büyük resmini hayal etmeniz çok daha kolay hale gelir. Yani müfredata yönelik içeriğin kaynağının bulunmasına ve içeriğin üretilmesine ön ayak olurlar.

Müfredat tasarımı, e-öğrenme uzmanının içerik oluşturmak zorunda kalmadan muhtemel içerikleri zihninde canlandırabilmesine ve genel bir çerçeve oluşturmasına yardımcı olmalıdır. Kurumsal eğitim problemi göz önüne alındığında, müfredatın bu problemin çözümüne hizmet etmesi ve içerik üretiminin ön adımlarını kolaylaştırması gerekir. Her türlü probleme yönelik birçok içerik bulunuyor. Fakat burada önemli olan nokta, müfredatı mümkün olan maksimum fayda özelinde tasarlayarak en doğru ve etkili içeriği belirlemek.

Şirketler, birincil amacı müfredat tasarımı oluşturmak olan bir eğitim ve gelişim şirketini veya uzmanını müfredat oluşturma sürecine dahil etmezlerse, eğitimin genel hedef ve amaçlarına hizmet etmeyecek içeriklerle baş başa kalabilirler. Bir hedefe odaklı olmayan eğitim anlamdan yoksundur, bu nedenle uzun vadede faydalı olmak yerine dikkat dağıtıcı, hatta zarar verici bile olabilir. Eğitim ve gelişim şirketleriyle çalışırken, müfredat tasarımıyla ilgili uzmanlıklarından mümkün olduğunca fazla yararlanmalısınız. Bu sayede eğitim yatırımlarınıza da katma değer sağlamış olursunuz.

İçerik üreticileri, müfredat uzmanlarının her şeyden önce hedef odaklı eğitim yaratan öğrenme analistleri olduğunu hatırlamalıdır. Yalnızca içerik oluşturma için yol haritası oluşturma değil, aynı zamanda paydaşlar için ulaşılabilir iş-eğitim hedefleri belirlemek adına müfredat tasarımları yoluyla etkin rol almalıdırlar. Müfredat tasarımı, müşterileriniz ve hedef kitleniz için eğitici etkinlikler belirlemenizi sağlar. Bu hedef kitleler zaman içerisinde benzer ihtiyaçları karşıladığınız için sürekli bir müşteri işlem hattı oluşturur. Bu nedenle müfredat tasarımı, büyük bir müşteri memnuniyeti, net müşteri sağlama ve müşteri kaynağı olabilir. Bu anlattıklarımızı bir örnekle pekiştirelim.

Örnek

Bir içerik şirketi olan "X", bir şirketin yeni çalışanlarının oryantasyon deneyimini geliştiren bir müfredat tasarımı oluşturuyor. "X", diğer tasarım hedeflerinin yanı sıra uyum, sosyal entegrasyon, iletişim ve bilgi teknolojisini geliştiren çeşitli oryantasyon eğitimi öğeleri geliştiriyor. Yeni çalışanlar her yıl eğitimden geçiyor. "X", hem yeni çalışanlar hem de şirket için önemli bir iş ihtiyacını çözüyor. Şirketteki kalıcılık oranları, eğitim programının 2. yılının ardından sonra %20 oranında artıyor. Yeni çalışanlar, eğitim yoluyla sorunsuz bir şekilde şirketin bir parçası olabildiler. Burada "X", iş problemini tanımlayabilmiş, segmentlere ayrılmış bir hedef kitle profil oluşturmuş ve her yıl eğitim sonuçlarına yansıyan net hedefler belirlemiştir.

 

Müfredat tasarımı, e-öğrenme dışındaki öğrenme deneyimlerini de içerebilir. Etkili bir müfredat, genellikle birçok farklı öğrenme deneyiminden oluştuğu için daha akılda kalıcı eğitimler oluşturabilmenizi sağlar. Uygun müfredat tasarımı olmadan mükemmel LMS veya LXP sistemleri kullanıyor da olsanız, eğitim etkisiz olacaktır.

Siz müfredat tasarımlarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? En önemli kriterleriniz neler?