2024'te e-Öğrenme Yaklaşımlarını Şekillendirecek Trendler

2024 yılına girerken eğitimin tasarlanma ve uygulanma biçiminde hızlı değişikliklere tanık oluyoruz. Dijital öğrenme dünyasında, yapay zekanın, üretken yapay zekaya doğru evrimi sayesinde çok büyük değişiklikler görüyoruz.

2024'te e-Öğrenme Yaklaşımlarını Şekillendirecek Trendler

2024 e-Öğrenme Dünyasında Öne Çıkan Trendler

Geçtiğimiz birkaç yılda, yapay zekanın kullanımındaki önemli artık ile birlikte birçok iş otomatikleştirildi. İster müşteri sorgularının ele alınması, ister verilerin hızlı bir şekilde işlenmesi olsun yapay zeka, veri otomasyonunun ön saflarında yer alıyor. Bu göz önüne alındığında, dijital öğrenme dünyasında da birçok görevi otomatikleştiren yapay zekanın hızla benimsendiğini görüyoruz.

Araştırmamıza göre 2024 yılı ve sonrasında aşağıdaki trendler güç kazanmaya devam edecek:

·      Dijital eğitimlerde kullanılan üretken yapay zeka

·      İnteraktif oyunlaştırmaya dayalı öğrenme deneyimleri

·      Değişen çalışma ortamı ve yetkinlik gelişimi

·      Yetkinlik matrisine dayalı seçim

·      Belirli gelişim alanlarına ve ihtiyaçlarına dayalı koçluk ve mentorluk

·      İhtiyaçlara ve kişiselleştirmeye uyum sağlayan öğrenme platformları

·      VR eğitimleri

·      Daha iyi öğrenmeyi teşvik etmek için akıllı analizler ve raporlar

2024'te Dikkat Edilmesi Gereken En İyi e-Öğrenme Trendleri

Dijital Eğitimlerde Kullanılan Üretken Yapay Zeka

Kapsamlı yapay zeka entegrasyonu çağında öğrenmenin daha bütünsel, anlamlı ve empati odaklı bir deneyime dönüşme potansiyeli var. Günümüzde çalışanların çeşitli ve özel ihtiyaçlarının farkına varıldığında, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımı artık kullanılamaz hale geliyor. Bunun yerine, öğrenme materyallerine uyum sağlamak için bireysel öğrenme stillerini, kalıplarını ve davranışlarını dikkate almak zorunluluğa dönüşüyor.

Öğrenme yolculuğunun, daha anlamlı ve etkili hale getirilmesi ve akıllı öneriler sağlanması için çalışanın ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerekir.

Evet, yine de genel ve herkes için aynı olması gereken eğitimler olacaktır tabi ki; ancak daha iyi sonuçlar elde etmek için daha fazla kişiselleştirmenin gerekli olduğu zaman geldi ve dürüst olmak gerekirse, hiper kişiselleştirmeye doğru ilerliyoruz.

 

Öğrenme İçeriği Oluşturma

ChatGPT ve benzeri araçların ortaya çıkmasıyla eğitim içeriği veya öğrenme materyalleri hazırlamak çok daha kolay hale geldi. Eğitim profesyonelleri yapay zeka ile temel içerik yapısını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve ardından araştırmalarındaki ayrıntıları ekleyip içeriği daha da derinleştirebilir. İster konu uzmanı olun ister eğitim tasarımcısı olun, yapay zeka daha iyi içerik yapıları geliştirmenize yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan tek şey öğrenme hedefleri ve eğitim notlarınızdır; yapay zeka bu konuda genişlemenize yardımcı olabilir! Ayrıca yapay zeka, hazırlayacağınız eğitimler için görsel seçme sürecini hızlandırarak tasarım sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirebilir. 

İnteraktif Oyunlaştırma Tabanlı Öğrenme Deneyimleri

Oyunlaştırma, aktif katılımı ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Oyunlaştırma dinamikleri çalışanları hedef belirleme, ilerlemeyi takip etme ve sosyal öğrenme için motive ederek katılımın artırılmasın yardımcı olur.

Değişen Çalışma Ortamı ve Yetkinlik Gelişimi

Dünya otomasyon sayesinde dönüşürken, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesine ve yeniden yetkinlik edinmelerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Otomasyon nedeniyle bazı beceriler birkaç yıl içinde geçerliliğini yitirecek. Pek çok sıradan görev yapay zeka botları tarafından gerçekleştirilecek ve bunun için gerekli yetkinliklere de artık ihtiyaç duyulmayacak. Bu nedenle, stratejik bakış açısı gibi düşünce tabanlı yetkinliklere daha fazla ihtiyaç duyulan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çalışanların belirli yetkinlikler konusunda yeniden eğitilmesi veya yeniden yetkinlik kazandırılması gerekiyor. Hızlı yetkinlik kazanımı günümüz dünyasının kritik bir yönüdür. Dijital öğrenme, çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yeni yetkinlikler kazanması için büyük bir rol oynayacak.

Yetkinlik Matrisine Dayalı Seçim

Eğitim içeriklerinin, makalelerin ve belirli kaynakların artık çalışanların yetkinliklerine göre düzenlenmesi ihtiyacı da giderek artmaktadır. Çalışanlar artık fırsatları yatay, dikey ve hatta değişen alanlarda aradıkları için daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyuyorlar. Yapay zeka içerik iyileştirme konusunda, daha iyi öğrenmeyi teşvik etmek için halihazırda bu unsurları birleştiriyor. Bu, 2024 ve sonrasında da güçlü bir trend olmaya devam edecek.

Belirli Gelişim Alanlarına ve İhtiyaçlarına Dayalı Koçluk Ve Mentorluk

Çevrimdışı koçluk ve mentorluk, çalışanların belirlenen yetkinlikleri veya gelişim alanları konusunda eğitilmesine dayanmaktadır. Günümüzde dijital öğrenme platformları, mentorların mentilerine daha iyi ulaşmalarına yardımcı olabilecek video tabanlı eğitim gibi özelliklere sahiptir. Bu yaklaşım, bu yıl da güçlü bir trend olacak.

İhtiyaçlara ve Kişiselleştirmeye Uyum Sağlayan Öğrenme Platformları

Öğrenme platformları çok yönlü hale geliyor. Artık önceki LMS’lere kıyasla çok daha fazla özelliğe sahipler. Yapay zeka tabanlı öğrenme sistemleri, içerik yazma, yetkinlik matrisleri, içerik iyileştirme, video tabanlı öğrenme, oyunlaştırma gibi en son trendlere uyum sağlıyor. Öğrenim platformları 2024 ve sonrasında gelişmeye ve daha iyi öğrenme deneyimleri sağlamaya devam edecek.

Bir LMS/LXP, doğru şekilde benimsendiği takdirde herhangi bir kuruluşta çalışanları elde tutma aracı olabilir.

VR Eğitimleri

VR eğitimleri, çalışanların gerçek dünya senaryolarını taklit eden etkileşimli deneyimler aracılığıyla yetkinliklerin gelişmesine yardımcı olur. 2024'te uzmanlık eğitimlerinin artmasıyla VR eğitimler de yükselen trendler arasında yer alacak.

Daha İyi Öğrenmeyi Teşvik Etmek İçin Akıllı Analizler ve Raporlar

Öğrenme platformları, derinlemesine veri analizleri ve raporları oluşturuyor ve bu raporlar, belirli öğrenme modelleri, performans ve iyileştirme alanları hakkında akıllı analizlere dönüşüyor. Bu, 2024 yılı için güçlü bir trend olmaya devam edecek.

Sonuç olarak, 2024 yılında üretken yapay zeka, yetkinlik gelişimi, öğrenme platformlarının gelişimi ve daha iyi öğrenmeyi teşvik etmek için akıllı analizlerin kullanımı gibi trendlerle sık sık karşılaşacağız.